Винниченко Світлана Володимирівна

Посада: асистент кафедри польської філології

Електронна пошта: svitlana.vynnychenko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Лексикографія, порівняльна фразеологія, перекладознавство, редагування та переклад наукових текстів.

Курси

Публікації

Статті:
1. Конотація як компонент значення (на матеріалі українських, польських та англійських фразеологічних одиниць з компонентом вода) / С. Винниченко // Проблеми слов’янознавства: pб. наук. пр. – Львів, 2005. – Вип. 55. – С. 197–211.

Покажчики:
1. Бібліографія опублікованих праць професора Володимира Чорнія / уклала С. Винниченко // Проблеми слов’янознавства. – 2011. – Вип. 60. – С. 328–342.
2. Проблеми слов’янознавства. Вип. 51–60. 2000–2012 / уклали Володимир Чорній та Світлана Винниченко // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 61. – Львів, 2012. – С. 275–299.

Опрацювання, коментарі, примітки:
1. Словацький Ю. Зібрання творів. Т. 1: Поезії. Поеми. Листи до матері. Маловідомі переклади творів Юліуша Словацького / Юліуш Словацький ; упорядкув., вступ. ст. Р. М. Лубківського ; пер. листів М. Гецевич ; опрацювання листів С. Винниченко. – Львів : Світ, 2011. – 480 с. : іл.
2. Лубківський Р.М. Вибрані твори. Т. 1: Вірші. Поеми / Роман Лубківський ; [редкол.: Зяблюк М. П. (голова) та ін. ; уклад., комент., прим.: С. В. Винниченко, Ю. Г. Попсуєнко ; вступ. ст. Тарнашинська Л. Б.]. – 2012. – 605 с. : іл.
3. Лубківський Р.М. Вибрані твори. Т. 2: Переклади / Роман Лубківський ; [ред. М. П. Зяблюк, М. Г. Жулинський, А. Я. Слободяник ; уклад., комент., прим.: С. В. Винниченко ; вступ. ст. Тарнашинська Л. Б.]. – 2015. – 608 с. : іл.

Редагування:
1. Словацький Ю. Листи до матері (Вибрані із кременецькими мотивами / пер. з польськ. Маргарити Гецевич; [упорядкув. та вступ. сл. Тамари Сеніної ; літ. ред. Світлана Винниченко]. – Тернопіль–Кременець : ТзВО “Терно-граф”, 2009. – 248 с. (Скарби епістолярної спадщині Юліуша Словацького).
2. Dialog Dwóch Kultur • Діалог Двох Культур. Rocznik XI. Zeszyt I. 1–8 września 2016 r. / kolegium redakcyjne: prof. dr hab. Grzegorz Nowik (redaktor naczelny) ; redakcja tekstów w języku ukraińskim: Switłana Wynnyczenko. – Warszawa, 2017. – 448 s.
3. Dialog Dwóch Kultur • Діалог Двох Культур. Rocznik XІI. Zeszyt I. 3–9, 17 września 2016 r. / kolegium redakcyjne: prof. dr hab. Grzegorz Nowik (redaktor naczelny) ; redakcja tekstów w języku ukraińskim: Switłana Wynnyczenko. – Warszawa, 2018. – 448 s.

Переклади:
1. Сойка-Машталєж Г. Мовний образ українця в польській міжвоєнній пресі 1918–1939 рр. / Гелена Сойка-Машталєж ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2003. – Вип. 53. – С. 154–163.
2. Мацєжинський В. Л. Розвиток преси у Галичині в другій половині XIX – на початку XX ст. / В’єслав Лукаш Мацєжинський ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Галичина : Вісник. – 2004. – Вип. 10. – С. 93–102.
3. Дрождж М. Медійний вимір справедливості / Міхал Дрождж // Вісник Львів. ун–ту. Серія Міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 15. – C. 397–406.
4. Ящевська М. Відображення культу святого Іллі у польських, російських і українських прислів’ях / Магдалена Ящевська ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 93–99.
5. Кочур-Лейк К. “Заповіт одного старця” Бартоломея Папроцького польською та чеською мовами / Клавдія Кочур-Лейк ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 100–107.
6. Петляк А. Твори Ігнація Красіцького та Адама Міцкевича у вільних перекладах Петра Гулака-Артемовського / Анна Петляк ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 123–130.
7. Дзюба Й. Освоєна “чужість” Нового Саду в російському еміграційному дискурсі / Йоланта Дзюба ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 131–137.
8. Гжешна С. Sacrum в поезії Яцка Подсядла (збірка “Аритмія”) / Сильвія Гжешна ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 182–192.
9. Мацьолек С. Кирило-мефодіївська традиція в чеських мовних апологіях XVII–XVIII ст. / Мануеля Мацьолек ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 193–201.
10. Дурейко А. “Rubon” – польський часопис на теренах колишньої Латгалії у ХІХ ст. / Агнєшка Дурейко ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С.54–61.
11. Дзюба Й. Європа очима сербського інтелектуала – подорожні записки Владети Єротича / Йоланта Дзюба ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 62–68.
12. Новаковська-Кемпна І. Основні засади конструкційної граматики в аналізі болгарських модальних речень / Івона Новаковська-Кемпна ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 96–103.
13. Малоха-Крупа A. Фемінізація сучасної польської мови / Агнєшка Малоха-Крупа ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 129–136.
14. Сойка-Машталєж Х. Зоoнiми в соцiолектi девiацiйних середовищ (спроба порiвняння на польському й українському матеріалі) / Хелена Сойка-Машталєж ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 199–207.
15. Тейлор-Терлецька Н. Спогади польських емігрантів про міжвоєнний Львів / Ніна Тейлор-Терлецька ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 181–191.
16. Петляк А. “Останнє звернення до Лаури” Вінцента Ігнація Маревича як зразок прози з віршами / Анна Петляк ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 199–205.
17. Літвін К. Термінологія польської системи кримінальних покарань – проблеми україномовного перекладу / Катажина Літвін ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 206–212.
18. Новінський Ф. Ставлення російської політичної еліти до балканських слов’ян підчас Східної Кризи 1875–1878 років (за матеріалами мемуарних джерел) / Францішек Новінський ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 51–72.
19. Галілей С. Україномовні впливи в “Селянках” Шимона Шимоновича / Сесилія Галілей ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 101–112.
20. Карабан Л. Томаш Падура: відомий і невідомий / Луїза Карабан ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С.113–122.
21. Трояновська М. Народні мотиви в польській графіці міжвоєнного періоду (на матеріалі графічної теки Анелі (Лелі) Павліковської) / Марта Трояновська ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 145–164.
22. Лєх-Кірштейн Д. Історія Сілезії крізь призму географічних назв / Данута Лєх-Кірштейн ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 167–175.
23. П’єтшак В. Міф Східних кресів у сучасному українському польськомовному щоквартальнику “Krynica / Віктор П’єтшак ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 197–203.
24. Копер М. З топонімії давньої белзької землі – історія, стан досліджень, джерела і дослідницькі перспективи / Маріуш Копер ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 159–166.
25. Ольбромська У. Польсько-українські надгробні написи на пограниччі як прояв міжнаціональних взаємин (друга половина ХІХ–перша половина ХХ ст.) / Уршуля Ольбромська ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 49–61.
26. Чапля А. Давні топоніми львівщини у новій інтерпретації / Анна Чапля ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С.167–172.
27. Дзюба Й. “Через сербські землі” Мері Едіт Дарем – записки у контексті європейської мандрівної нарації / Йоланта Дзюба ; пер. з польськ. Світлани Винниченко // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С.41–48.

Верстка та макетування:
1. Проблеми слов’янознавства. – Вип. 56. – Львів, 2007. – 324 с.
2. Проблеми слов’янознавства. – Вип. 57. – Львів, 2008. – 286 с.
3. Проблеми слов’янознавства. – Вип. 58. – Львів, 2009. – 296 с.
4. Проблеми слов’янознавства. – Вип. 59. – Львів, 2010. – 264 с.
5. Проблеми слов’янознавства. – Вип. 60. – Львів, 2011. – 300 с.
6. Проблеми слов’янознавства. – Вип. 61. – Львів, 2012. – 272 с.
7. Мова і суспільство. – 2016. – Вип. 7. – 168 c.
8. Мова і суспільство. – 2017. – Вип. 8. – 164 c.
9. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2009. – Вип. 48. – 184 с.
10. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2018.– Вип. 69. Хорватистика. – 372 с.
11. Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: зб. наук. праць. – Львів, 2015. – 452 с.
12. Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: зб. наук. праць. – Львів, 2015. – 444 с.
13. Ku zderzeniu cywilizacji? Paradygmaty stosunków międzynarodowych na przełomie XX i XXI wieku. – Lwów 2015. – 235 s.
14. Quo vadis humanitas? Wyzwania i perspektywy rozwoju środowiska międzyna¬rodowego w XXI wieku. – Lwów-Olsztyn 2015. – 328 s.
15. „Podmiotowość osób niepełnosprawnych”. Wyzwania edukacji, rehabilitacji i socjalizacji. – Lwów 2016. – 140 s.
16. Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania. – Tom 1. – Lwów-Olsztyn 2015. – 396 s.
17. Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania. – Tom 2. – Lwów-Olsztyn 2016. – 660 s.
18. Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość. – Tom 1. – Lwów-Olsztyn 2016. – 392 s.
19. Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość. – Tom 1. – Lwów-Olsztyn 2017. – 300 s.
20. Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość. – Tom 3. – Lwów-Olsztyn 2017. – 296 s.
21. Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość . – Tom 5. – Lwów-Olsztyn 2017. – 426 s.
22. Ukraina – Polska: doświadczenia oraz perspektywy strategicznego partnerstwa. – Tom 1. – Lwów-Olsztyn 2016. – 244 s.
23. Ukraina – Polska: doświadczenia oraz perspektywy strategicznego partnerstwa. – Tom 2. – Lwów-Olsztyn 2017. – 176 s.

Біографія

Народилася 27.10.1970 р. у м. Львів.

У 2004 р. – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Диплом з відзнакою. Кваліфікація: Магістр філології. Викладач польської мови та літератури. Викладач української мови та літератури. Перекладач

2008–2009 ¬– Післядипломні кваліфікаційні студії для викладачів культури Польщі та польської мови як іноземної, організовані Школою польської мови та культури Сілезького університету в рамках співпраці з кафедрою польської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка

2004–2007 – працівник відділу літератури іноземними мовами ЛОУНБ.
2007–2022 – працівник Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.
2007–2011 – за сумісництвом старший лаборант Інституту славістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2014 – за сумісництвом викладач польської мови у Львівській комерційній академії.
У 2015 – за сумісництвом вчитель польської мови у СШ №33.
З 2022 по сьогодні – завідувач сектору інформаційної підтримки навчального процесу відділу навчальної літератури Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка
З лютого 2023 по сьогодні – за сумісництвом асистент кафедри польської філології.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!