Методика викладання української мови (славісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
710ФЛблг-41, ФЛк-41, ФЛсрб-41, ФЛслц-41, ФЛхрв-41, ФЛчес-41, ФЛслн-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
710ФЛблг-41
ФЛк-41
ФЛсрб-41
ФЛслц-41
ФЛхрв-41
ФЛчес-41
ФЛслн-41

Опис курсу

Мета :

ознайомити студентів з основними поняттями методики: принципами, методами викладання, типами уроків, формами роботи з усіх видів мовленнєвої діяльності .

Завдання :

навчити студентів працювати з фаховою методичною літературою, дати їм поняття сучасного уроку з української мови, допомогти опанувати ази методики.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Кочан І.М.,Захлюпана Н.М. Словник з методики викладання української мови в середній школі.- Львів,

Кочан І.М.,Захлюпана Н.М. Українські лінгводидакти крізь призму часу.-Львів:Паіс, 2009.-168 с.

Кочан І.М.,Захлюпана Н.М. Українська лінгводидактика в іменах. –Львів, 2011. – 236

підручники

  1. О.Глазова Ю. Кузнєцов,. Рідна мова. 5 клас.- К.,2009
  2. О.Глазова Ю. Кузнєцов, Рідна мова.- 6 клас.-К., 2009.
  3. О.Глазова Ю. Кузнєцов, Рідна мова.- 7 клас.-К., 2009
  4. О.Глазова Ю. Кузнєцов, Рідна мова.- 8 клас.-К., 2009;
  5. Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк. Українська мова: підр. для 5 кл.загальноосвітнівх шкіл з навчанням російською і польською мовами.- К.: Освіта, 2005.
  6. Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк. Українська мова: підр. для 6 кл.загальноосвітнівх шкіл з навчанням російською і польською мовами.- К.: Освіта, 2005.
  7. М.І. Пентилюк, І.В. Гайденко, А.І. Ляшкович, С.О. Омельчук. Рідна мова.:підр. для 8 класу загальноосвітніх шкіл- К., 2006.
  8. М.І. Пентилюк, І.В. Гайденко, А.І. Ляшкович, С.О. Омельчук. Рідна мова.:підр. для 6 класу загальноосвітніх шкіл- К., 2006.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус