Методика викладання української мови (славісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
710професор КОЧАН ІринаФЛк-41, ФЛслн-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
710ФЛк-41професор КОЧАН Ірина
ФЛслн-41

Опис курсу

Курс методики викладання української мови призначений для студентів-слов’янського відділення та відділення східних мов четвертого  року навчання. Як частина обов’язкової програми цей курс дає студентові знання з про різні форми викладання мови в школі, знайомить їх із навчальними програмами, підручниками, традиційними і нетрадиційними методами викладання, загальнонауковими та специфічними принципами у навчальному процесі, різними типами традиційних та нетрадиційних уроків, знайомить їх із правилами оформлення конспектів, основами аналізу уроків, різними видами позакласної та позашкільної роботи в середній школі.

Мета :

ознайомити студентів з основними поняттями методики: принципами, методами викладання, типами уроків, формами роботи з усіх видів мовленнєвої діяльності .

Завдання :

навчити студентів працювати з фаховою методичною літературою, дати їм поняття сучасного уроку з української мови, допомогти опанувати ази методики.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Кочан І.М.,Захлюпана Н.М. Словник з методики викладання української мови в середній школі. – Львів.

Кочан І.М.,Захлюпана Н.М. Українські лінгводидакти крізь призму часу. – Львів: Паіс, 2009. – 168 с.

Кочан І.М.,Захлюпана Н.М. Українська лінгводидактика в іменах. –Львів, 2011. – 236

підручники

  1. О.Глазова Ю. Кузнєцов,. Рідна мова. 5 клас.- К.,2009
  2. О.Глазова Ю. Кузнєцов, Рідна мова.- 6 клас.-К., 2009.
  3. О.Глазова Ю. Кузнєцов, Рідна мова.- 7 клас.-К., 2009
  4. О.Глазова Ю. Кузнєцов, Рідна мова.- 8 клас.-К., 2009;
  5. Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк. Українська мова: підр. для 5 кл.загальноосвітнівх шкіл з навчанням російською і польською мовами.- К.: Освіта, 2005.
  6. Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк. Українська мова: підр. для 6 кл.загальноосвітнівх шкіл з навчанням російською і польською мовами.- К.: Освіта, 2005.
  7. М.І. Пентилюк, І.В. Гайденко, А.І. Ляшкович, С.О. Омельчук. Рідна мова.:підр. для 8 класу загальноосвітніх шкіл- К., 2006.
  8. М.І. Пентилюк, І.В. Гайденко, А.І. Ляшкович, С.О. Омельчук. Рідна мова.:підр. для 6 класу загальноосвітніх шкіл- К., 2006.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус