Історія основної слов’янської (польської) літератури: Позитивізм

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Левко У.ФЛк-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФЛк-31Левко У.

Опис курсу

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • зміст понять позитивізм, реалізм, «органічна праця», «праця біля основ», Січневе повстання, русифікація, онімечення, «варшавський позитивізм», сцієнтизм, утилітаризм, натуралізм, творчість М.Конопницької, Е.Ожешко, Г.Сенкевича, Б.Пруса, Г. Запольскої,
 • зміст тем: залежність  розвитку літератури і культури від суспільно-політичних умов, вплив філософії на літературу, примат розуму над почуттями, пріоритет реалістичних поглядів на світ, визначення досвіду як основи пізнання, жанрово-стильовий розвиток літератури, концепції «органічної праці», еволюційний розвиток суспільства, концепція письменника- громадянина, «епоха вбитих поетів», «десять заповідей» заборони поезії, соціально заангажована література і публіцистика

вміти:

 • характеризувати кожен період в історії літератури, визначити етимологію його назви, граничні дати, типологічні риси, аргументувати його відмінність та особливість;
 • виявляти і пояснювати зв’язок філософії і культури з літературною епохою;
 • аналізувати загальні світоглядні концепції епохи та художні концепції окремих авторів;
 • аналізувати художньо-образну систему літературної епохи, стилю, напрямку, автора, окремого твору;
 • визначати характеристики літературних жанрів;
 • визначати у літературному творі художні засоби та інтерпретувати їх значення для втілення головної духовно-естетичної вартості твору;
 • творчо та послідовно формулювати та аргументувати власні думки про літературний твір.

Рекомендована література

 1. Bachórz J. Pozytywizm. Warszawa, 1996.
 2. Bujnicki T. Pozytywizm. Warszawa, 1996.
 3. Gubernat I. Przedsionek piekła. O powieściopisarstwie Gabrieli Zapolskiej. Warszawa, 1998
 4. Epoki literackie. Bielsko-Biała, 2004.
 5. Epoki literackie. Pozytywizm. Warszawa, 2008.
 6. Krzyżanowski J. Dzieje literatury polskiej. Warszawa, 1969.
 7. Krzyżanowski J. Twórczość Henryka Sienkiewicza. Warszawa, 1976.
 8. Krzyżanowski J.Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy. Warszawa, 1966.
 9. Mały słownik pisarzy polskich. Cz.1. Warszawa, 1975.
 10. Markiewicz H. Pozytywizm. Warszawa, 2000.
 11. Okresy literackie. Warszawa, 1994.
 12. Słownik szkolny. Terminy literackie. Warszawa, 1991.
 13. Szweykowski Z. Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa, 1972.
 14. Tokarczuk O. Lalka i perła. Kraków, 2016.
 15. Żmigrodzka M. Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu. Warszawa, 1976.
 16. Історія польської літератури (позитивізм) : хрестоматія / упорядник Х. М. Стельмах. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус