Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.09 “Фольклористика”

    • Освітня програма (2021)
    • Навчальний план (2018 рік, 2019 рік, 2023 рік)
    • Рецензії та відгуки
    • Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу: svyatoslav.pylypchuk@lnu.edu.ua

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Залік
32 32 2:2 Залік
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Музичний фольклор 16 16 1:1 Немає
Українська етнологія 16 32 1:2 Іспит
Український фольклор (1 курс) 16 32 1:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
16 32 1:2 Іспит
Документування фольклору 16 16 1:1 Немає
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Музичний фольклор 16 16 1:1 Іспит
Український фольклор (1 курс) 16 32 1:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Фольклористична практика 135 0:8,4 Диф. залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
Документування фольклору 16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія української фольклористики 16 16 1:1 Іспит
Історія фольклористики 16 32 1:2 Немає
Сучасна українська літературна мова (дериватологія) 32 32 2:2 Іспит
Французька мова 32 0:2 Залік
Теорія художнього часопростору та ритму тексту 0:0 Залік
Основи наукових філологічних досліджень (фольклористика) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Основи програмування 32 2:0 Залік
Соціолінгвістика: наука про мову 32 2:0 Залік
Фольклорне виконавство 32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Історія фольклористики 16 32 1:2 Іспит
Основи теорії та поетики фольклору 16 16 1:1 Іспит
Психологія 32 16 2:1 Залік
Український фольклор (фольклорна проза) 16 32 1:2 Іспит
Французька мова 32 0:2 Залік
Основи наукових філологічних досліджень (фольклористика) 32 0:2 Курсова робота
Українська міфологія і демонологія 16 1:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 32 1:2 Немає
Музичний фольклор (КУФ) 16 16 1:1 Іспит
Музичний фольклор 16 16 1:1 Іспит
Науковий семінар 16 0:1 Немає
Педагогіка 16 16 1:1 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Інтерпретація фольклорного тексту 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Міфологія народів світу 32 2:0 Залік
Український обрядовий фольклор 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Етнолінгвістика 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Методика навчання фонетики та орфоепії в іншомовній аудиторії 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Мова фольклору 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Мовна політика: світ і Україна 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 7:Моделі комунікативної поведінки 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 8:Переклад у структурі прикладної лінгвістики 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 9:Стратегії мовленнєвого впливу 64 4:0 Залік
Українська літературна мова: стан і статус 64 4:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 48 2:3 Іспит
Сучасна українська літературна мова (синтаксис) 32 32 2:2 Іспит
Історія етномузикології 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Вступ до комп’ютерної лінгвістики 48 3:0 Залік
Християнство у фольклорі 48 3:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
10 20 0,6:1,3 Залік
20 20 1,3:1,3 Немає
Методика викладання української літератури фольклору 30 1,9:0 Іспит
Науковий семінар 20 0:1,3 Залік
Науковий семінар 10 0:0,6 Залік
Педагогічна практика 270 0:16,9 Диф. залік
Сучасна українська літературна мова (синтаксис) 20 20 1,3:1,3 Залік
Дисципліна на вибір 1:Фольклористичні осередки України та світу 30 1,9:0 Залік
Фольклорні течії в українському романтизмі 30 1,9:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
0:0 Іспит
Державні іспити 0:0 Іспит
Історія світової літератури (ХІХ-ХХ століття, фольк) 28 28 1,8:1,8 Іспит
Історія української літератури (ІІ пол. ХХ – перших десятиліть ХХІ століття) 28 28 1,8:1,8 Іспит
Сучасна українська літературна мова (синтаксис) 28 28 1,8:1,8 Іспит
Сучасні тенденції розвитку фольклористики 28 28 1,8:1,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Фольклор і художня література 28 42 1,8:2,6 Залік
Фольклор народів світу 28 42 1,8:2,6 Залік