Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.09 “Фольклористика”

    • Освітня програма (2021)
    • Навчальний план (2018 рік, 2019 рік)
    • Рецензії та відгуки
    • Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу: svyatoslav.pylypchuk@lnu.edu.ua

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ 32 2:0 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія української літератури (ХІ–ХVІІІ століття) 32 32 2:2 Залік
Музичний фольклор 16 16 1:1 Немає
Українська етнологія 16 32 1:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Документування фольклору 16 16 1:1 Немає
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (ХІ–ХVІІІ століття) 32 32 2:2 Іспит
Музичний фольклор 16 16 1:1 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Фольклористична практика 135 0:8,4 Диф. залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Документування фольклору 16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія української літератури (перша половина ХІХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Історія фольклористики 16 32 1:2 Немає
Основи наукових філологічних досліджень (прикладна лінгвістика) 32 0:2 Залік
Сучасна українська літературна мова (дериватологія) 32 32 2:2 Іспит
Французька мова 32 0:2 Залік
Основи наукових філологічних досліджень (фольклористика) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Основи програмування 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Соціолінгвістика: наука про мову 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Теорія художнього часопростору та ритмотексту 32 2:0 Залік
Фольклорне виконавство 32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (друга половина ХІХ століття) 32 32 2:2 Іспит
Історія фольклористики 16 32 1:2 Іспит
Основи наукових філологічних досліджень (прикладна лінгвістика) 32 0:2 Курсова робота
Основи теорії та поетики фольклору 32 32 2:2 Іспит
Психологія 32 16 2:1 Залік
Український фольклор (фольклорна проза) 16 32 1:2 Іспит
Французька мова 32 0:2 Залік
Основи наукових філологічних досліджень (фольклористика) 32 0:2 Курсова робота
Історія Далекого Сходу 32 32 2:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Музичний фольклор 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка 16 16 1:1 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Інтерпретація фольклорного тексту 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Методика навчання фонетики та орфоепії в іншомовній аудиторії 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Мова фольклору 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Мовна політика: світ і Україна 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Моделі комунікативної поведінки 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Невербальна комунікація 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 7:Переклад у структурі прикладної лінгвістики 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 8:Стратегії мовленнєвого впливу 64 4:0 Залік
Українська літературна мова: стан і статус 64 4:0 Залік

6-й семестр

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 20 1,3:1,3 Немає
Педагогічна практика 270 0:16,9 Диф. залік
Сучасна українська літературна мова (синтаксис, фольклористи) 10 20 0,6:1,3 Немає

8-й семестр