Українська етнологія

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент ГУНЧИК ІгорФЛф-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФЛф-11доцент ГУНЧИК Ігор

Опис курсу

Курс “Українська етнологія (народознавство)” покликаний систематизувати вже наявні у студентів уявлення про українську традиційну культуру й виповнити їх у цілісну систему знань і компетентностей про український етнос.

Під час курсу студенти матимуть змогу ознайомитися з основними етапами етнічної історії українців від найдавніших часів до сьогодення, а також торкнутися теоретико-методологічних й ідеологічних проблем вивчення етногенезу українського народу.

Теоретичний аналіз й практичне оперування статистичними матеріалами Всеукраїнського перепису населення України 2001 та Державної служби статистики дасть змогу охарактеризувати сучасні процеси етногенезу українського народу: окреслити динаміку чисельності населення країни, його національного й мовного складу, зрозуміти методики прогнозування актуальних етнічних процесів.

Особливою популярністю у слухачів курсу користується проблематика етнографічного районування України: історія формування, особливості традиційної культури і побуту етнографічних регіонів і районів країни. Ознайомлення з етнографічним розмаїттям України завжди викликає у слухачів курсу бажання чіткіше окреслити власну етнографічну ідентичність. Водночас розуміння регіональної специфіки традиційної культури є невід’ємною складової її всебічного глибокого наукового вивчення. Власне крізь призму етнографічної регіональності у курсі розглянуто основні комплекси української традиційної духовної і матеріальної культури, які активно присутні й у сучасному житті українського народу (традиційний світогляд; календарна й родинна обрядовість і звичаєвість; народна архітектура; народний іконопис; традиційне вбрання та народна їжа).

Лекційне засвоєння пропонованої у курсі теоретичної інформації, поєднане з практичним осягненням явищ і феноменів традиційної культури під час семінарських занять в етнографічних музеях та інституціях дасть змогу студентові поповнити набір необхідних сучасній цивілізованій людині ціннісних констант усвідомленням належності до багатогранної культурної спадщини, повагою до окремої людини й усього народу як творців й носіїв цих культурних надбань, розумінням необхідності підтримувати високу культуру внутрішньо- та міжнаціональних взаємин і міжкультурної терпимості, відповідальністю наступними поколіннями за збереження і плекання рідної етнокультурної традиції.

Матеріали

Теми і питання практичних занять, а також рекомендована джерельна література і матеріали  з дисципліни “Українська етнологія” розміщені на спеціальному електронному диску Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси.

Доступ до електронного диску студенти отримують у викладача дисципліни.

Силабус:

Завантажити силабус