Фольклористична практика (фольклористи)

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2135ФЛф-11професор ІВАШКІВ Василь

Опис курсу

Студентська фольклористична практика – навчальна форма польового фольклористичного дослідження.

Фольклористичне польове дослідження – це наукове дослідження, яке проводять безпосередньо серед народу з метою збирання відомостей про побутування фольклорної традиції: фольклорний репертуар, носіїв фольклору, обрядовий, побутовий і суспільно-історичний контексти функціонування фольклору.

Студентські експедиційні групи фольклористів та етнологів.
Городенківщина (Івано-Франківська область), 2015 рік

Студентська фольклористична практика – один з найважливіших етапів фахової практичної підготовки філолога і особливо філолога-фольклориста, адже саме під час практики студенти роблять перші самостійні кроки на фольклористичній ниві, розкривають для себе специфіку живого побутування фольклорної традиції, вчаться практично застосовувати здобуті теоретичні знання, набувають необхідного для майбутньої професійної діяльності досвіду фольклористичної праці у польових умовах. Записуючи явища фольклорної традиції, студенти також долучаються до важливої справи наукового вивчення та репрезентації фольклору рідного народу: згромаджують новий фольклорний матеріал. Матеріали польового фольклористичного дослідження – це важливе джерело вивчення фольклорної традиції народу.

Студентська фольклористична експедиційна практика (для студентів першого курсу філологічного факультету спеціальності “Фольклористика”).

Практика відбувається у формі фольклористичної експедиції – виїзду студентів у складі академічної групи під керівництвом викладачів у конкретну місцевість з метою збирання безпосередньо серед народу відомостей про побутування фольклорної традиції. Практика розпочинається після завершення екзаменаційної сесії, триває три тижні (кінець червня – початок липня) і загалом обіймає 135 навчальних годин.

Матеріали

Переглянути детальну інформацію з питань організації і проведення фольклористичної практики:

  1. Студентська фольклористична експедиційна практика (для студентів філологічного факультету спеціальності “фольклористика”).

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус