Сучасна українська літературна мова (дериватологія) (україністи)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент КУЗЬМА ІринаФЛу-21, ФЛу-22, ФЛу-23, ФЛу-24, ФЛі-21
332доцент КУЗЬМА ІринаФЛл-21, ФЛф-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛу-21доцент КУЗЬМА Ірина
ФЛу-22БУТКОВСЬКА Оксана
ФЛу-23доцент СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олеся
ФЛу-24МОСУР Оксана
ФЛі-21
332ФЛл-21МОСУР Оксана
ФЛф-21

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів із особливостями морфемної та словотвірної будови  української літературної мови на синхронному зрізі.

Завдання – навчити студентів аналізувати морфемну та словотвірну будову слів як основних лексичних одиниць.

У результаті вивчення цього курсу студент  повинен

а) з н а т и:

 • основні одиниці морфемної підсистеми української мови;
 • класи морфем за місцем розташування у слові, їхньою роллю, функціональними ознаками, походженням, структурою;
 • історичні процеси в морфемній будові слів, їхні причини та наслідки;
 • закономірності сполучуваності морфем в українських словах;
 • основні поняття дериватології;
 • відмінність словотвірної будови від морфемної, методи та прийоми їх дослідження;
 • основні способи словотворення;
 • основні поняття словотвірної системи та її національну специфіку;
 • дослідження морфемної та словотвірної будови сучасної української мови: стан і перспективи;

б)  у м і т и:

зробити морфемний аналіз слова:

 • виділити у слові морфи і віднести їх до морфеми;
 • охарактеризувати виділені морфи за всіма класифікаційними ознаками;
 • виявити історичні зміни в морфемній будові слова;

визначити морфемну довжину і глибину слова, тип його морфемної

будови щодо ознак симетрії / асиметрії;

визначити напрям словотвірної похідності, її тип;

зробити словотвірний аналіз слова:

 • визначити твірну базу й твірну основу (основи);
 • визначити словотворчий формант;
 • визначити словотвірне значення похідного слова та його тип;
 • охарактеризувати морфонологічні явища, які беруть участь у творенні слова;
 • визначити, до якого словотвірного типу належить похідне слово;

побудувати словотвірний ланцюжок, словотвірну парадигму, словотвір­не гніздо.

Рекомендована література

Базова

 1. ВакарюкЛ., Панцьо С.Українська мовпа. Морфеміка і словотвір Тернопіль, 1999. – 218с.
 2. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. К.:Вища школа, 1999. – 207с.
 3. Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови. – К.,1998. – 183с.

 

Допоміжна

До розділу «Морфемна система української мови»

 1. Возний Т.М. До питання про генезис і функції афіксів//Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип 18. – 1988
 2. Городенська К.Р. Про префікси і префіксоїди в українській мові // Мовознавство. – 1986. -№1.
 3. Ільїн В.С.Префікси в сучасній українській мові. – К., -1953.
 4. Карпіловська Є.А. Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови. К., 1999.
 5. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Морфемно-словтвірний фонд української мови як дослідницька та інформаційно-довідкова система// Мовознавство. -1990. -№6.
 6. Ковалик І.І. Про морфеми (морфи) у сфері мови і мовлення// Мовознавство -1982. № 1.
 7. Сікорська З.С. Постфікси в українському мовознавстві // Українська мова -2003. – №3-4.
 8. Яценко І.Т. Явище спрощення в морфемному складі слова // УМЛШ. – 1973. – №3

 

До розділу «Словотвір сучасної української літературної мови»

 

1.ВащукВ.О.Флективний спосіб творення похідних іменникіа // УМЛШ. -1973. №10.

2.ГрещукВ.В.Український відприкметниковий словотвір. Івано-Франківськ. – 1995.

 1. Грещук В.В. Формування основоцентричної дериватології // Василь Грещук, Роман Бачкур, Ірина Джочка, Наталя Пославська Нариси з осново центричної дериватології. – Івано-Франківськ. -2007. –С.19-28.

4.Грещук в.В. Семантична дериватологія: передумови формування і перспектива //Вісник

Прикарпатського університету. Філологія. ­– Івано-Франківськ. – Вип.ХУ –ХУІІІ.-С.3-11.

5.Карпіловська Є. Нова Україна у словотвірній номінації.:зміни в мовному «кресленні» світу//Відображення історії та культури народу в словотворенні. – К.,– 2010. – С.91 – 109.

6.КлименкоН.Ф.Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. К. 1984

7.Ковалик І.І. Проблеми суфіксальної омонімії та синонімії в сфері іменників словянських мов // Іван.Ковалик Вчення про словотвір: Вибрані праці. –  Ч.І. – Івано-Франківськ –Львів, 2007 С.288-314.Ковалик І.І. Основні проблеми вчення про словотвір// Іван Ковалик. Вчення про словотвір: Вибрані праці… С.236-261.

8.Ковалик І.І.Про корінь слова та його роль у процесі словотворення// Іван.Ковалик Вчення про словотвір: Вибрані праці… С.320-326.

9.Ковалик І.І. «Словотворчиий» чи «словотвірний»? // Іван Ковалик Вчення про словотвір: Вибрані праці…С.358-359.

 1. Невідомська Л.Л.Ще раз про сутність лексико- семантичної деривації //Актуальні проблеми українського словотвору. –Івано-Франківськ, 2002 – С.105- 117.

11.Сікорська З.С. Постфікси в українському мовознавстві// Українська мова –2003- №3-4

12.Словотвір сучасної української літературної мови. – К., -1979.

13.Соколова С.О.Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові . – К.,2003.

14 Українська мова: Енциклопедія. – К., 2000.

 

 

 

 СЛОВНИКИ

 

1.Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Український словотвір у термінах: Словник-довідник. – Тернопіль. . -2007.

2.Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К, 1985.

3.Етимологічний словник української мови. – К.. 1982 – 2006. – Т.І-УІ.

4.Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови. – К.,2002.

5.Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Карпіловський В.С., Недозим Т.І. Словник афіксальних морфем української мови. –К., 1998.

6.Полюга Л.М. Словник українських морфем. – Львів. -2001.

7.Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. – К., 1974.

8.Словник іншомовних слів. – К., -2000

9.Словник української мови: в 11-ти томах. К. -1970- 1980.

10.Яценко І.Т. Морфемний аналіз: Словник-довідник: у 2т.- !. -1980-1981.

 

 

 

 

Матеріали

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус