МОСУР Оксана

Посада: асистент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-17

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Ономастика, історична мікротопоніміка, історична антропоніміка

Курси

Публікації

 • . Мосур О. Йосифінська та Францисканська метрики як джерело вивчення мікротопонімії // Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. пр. / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ: Видавець Біла К. О., 2014. – Вип. 15. – С. 58–66.
 • Мосур О. Християнські імена на -ат як компоненти мікротопонімів Самбірського циркулу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. ІІ (24). – С. 172–177.
 • Мосур О. Мікротопоніми Самбірського циркулу на -щин(а) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». – № 1152. – Випуск 72 – Харків, 2015. – С. 75–79.
 • Мосур О. Християнські імена та їхні варіанти як твірні основи мікротопонімів Самбірського циркулу // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2016. – Випуск 63. – С. 220–231.
 • Мосур О. Складені багатокомпонентні описові мікротопоніми Самбірського циркулу кінця XVIII – початку ХІХ століття // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск десятий / гол. ред. М. Є. Скиба; відп. ред. за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2016. – Том 2 (К–П). – С. 190–193.
 • Мосур О. Мікротопоніми Самбірського циркулу на ‑иск‑о, ‑ищ-е // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. І (25).– С. 65–72.
 • Мосур О. Трансонімізація як спосіб творення мікротопонімії кінця XVIII – початку ХІХ ст. (на матеріалі назв Самбірського циркулу) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Випуск 64. – Ч. ІІ. – С. 177–184.
 • Мосур О. Мікротопоніми Самбірського циркулу на -івк(а) кінця XVIII – початку ХІХ ст. // Записки з ономастики : Збірник наукових праць. – Випуск 20. – Одеса : «Астропринт», 2017. – С. 185–199.
 • Мосур О. Мікротопоніми Самбірського циркулу на -ств(о) кінця XVIII – початку ХІХ ст. // Серце чистеє, думка чесная… : Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко. – Львів : 2018. – С. 527–539.
 • Мосур О. Варіанти мікротопонімів Самбірського циркулу кінця XVIII – початку ХІХ ст. // Science and Education a New Dimension. Philology. – VI (51). – Issue: 176. – 2018, Sept. – P. 50–53.
 • Мосур О. Про що говорять нам мікротопоніми кін. XVIII – поч. ХІХ ст.? І. Соціально-історичне тло // International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland». – Stalowa Wola, Republic of Poland, 20­–21 July 2018. – Volume 6. – Stalowa Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing». – 2018. – P. 165–168.
 • Мосур О. Мікротопоніми із квантитативною характеристикою у Йосифінській (1785–1788) і Францисканській (1819–1820) метриках (на матеріалі назв Самбірського циркулу) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2018. – Вип. 68. – С. 206–215.
 • Мосур О. Поняття «мікротопонім»: зміст та ознаки (на матеріалі історичної мікротопонімії Самбірського циркулу) // Народознавчі зошити. 2019. № 5 (149). С. 1239–1245.

Біографія

Кандидат філологічних наук

Народилася 25.09.1989 р. (с. Калинівка Яворівського р-ну Львівської обл.). У 2013 р. закінчила з відзнакою Львівський національний університет імені Івана Франка. 2013–2019 рр. – аспірант кафедри української мови ім. проф. І. Ковалика, з 2016 р. – асистент цієї ж кафедри. 5 червня 2019 р. захистила кандидатську дисертацію («Мікротопонімія кінця XVIII – початку ХІХ століття: Самбірський циркул», науковий керівник – Купчинська З. О.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!