«Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного»

22.06.2022 | 16:27

У серії «Постаті мовознавчої науки» на катедрі української мови імені професора Івана Ковалика видано

«Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного»

У збірнику подано бібліографію наукового та методичного доробку мовознавця, а також представлено вибрані статті професора. Репрезентовано спогади про вченого та статті його колег та учнів.

Мовознавчі проблеми, якими цікавився і які розробляв Т. М. Возний, широкі і різноманітні. Учений залишив після себе тільки одну монографію. Інший його доробок – статті, а що більше – тези. І це закономірно. Адже   Т. М. Возний був передусім педагогом, а потім уже ученим, тобто він був педагогом-ученим, для якого основним було дати знання студентам, підпорядкувати свої інтереси загальнопедагогічному завданню університетів: випускати зі своїх стін фахівців, що вміють науково мислити, збирати й узагальнювати фактичний матеріал, поєднувати дар педагога з даром дослідника. Саме такий підхід до лінгвістичної спадщини Возного дає можливість побачити, наскільки його мовознавчі праці спроектовані на студента. У центрі наукових зацікавлень дослідників був словотвір дієслова, конкретніше – порівняльно-типологічна характеристика суфіксальних дієслів.

 

«Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного»– Львів: Растр-7. 2022. – 600 с.