КУЗЬМА Ірина

Посада: доцент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: iryna.kuzma@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Сфера зацікавлення – дериватологія, морфологія, зокрема словотвірні й морфологічні особливості прикметника.

Курси

Публікації

Монографії:

 • Словотвірна синонімія і словотвірна варіантність прикметників в українській мові. Львів: Літопис, 2006. – 306 с. (Монографія)

 

Статті

 • Словотвірні прикметникові синоніми //Мова та її функціонування. Вісник Львів. ун-ту. Сер. філологічна. – Вип.25. – Львів, 1995. – С. 3–6.
 • Словотвірні прикметникові варіанти //Наукові записки. Сер. Мовознавство. – №1. Тернопільський педуніверситет ім. Володимира Гнатюка, 1998. – С. 121–125.
 • До питання про словотвірну синонімію прикметників в українській, сербській та хорватській мовах // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті Костянтина Трофимовича. – Т. 1. – Львів, 1998. – С. 151–156.
 • Словотвірні прикметникові синоніми з однофункційними префіксами // Українська філологія. Школи, постаті, проблеми. Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львів. ун-теті. – Ч. 2. – Львів, 1999. – С. 254–262.
 • Спільні принципи формування прикметникових словотвірних синонімних рядів в українській, сербській та хорватській мовах //Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології). – Вип. 7. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 33–38.
 • Десубстантивні словотвірні прикметникові синоніми з суфіксами –ат- , -ист- // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. Мовознавство. – Вип. 29. – Львів, 2000. – С. 16–21.
 • Словотвірні синоніми як засіб збагачення лексичного складу української мови Критерії естетичної вартості художнього тексту. Тези доповідей. – Львів, 1996. – С. 84–87.
 • Лінгвістичний статус синонімії спільнокореневих дериватів. До проблеми сутності терміна „Словотвірнісиноніми” //Граматичнікатегоріїукраїнськоїмови. Тези Всеукраїнської наукової конференції. – Вінниця, 2000. – С. 21-22.
 • Середньоукраїнські словотвірні прикметникові синоніми, мотивовані різноструктур-ними спільнокореневими іменниками // Наукові записки. Серія філологічна. – № 3. – 2001. – Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – С. 144-148.
 • Десубстантивні словотвірні прикметникові варіанти в українських пам’ятках ХІV-ХVІІІст. Sempertiro. // Збірник наукових праць молодих учених на пошану проф. І. О.Денисюка. – Львів, 2002. – С. 184-189.
 • Лінгвістичний статус синонімії спільнокореневих дериватів (до проблеми сутності терміна „словотвірні синоніми”) //Наукові записки. Серія філологічна. – № 4. – 2002. Вінницький державний педагогічний ун-тет ім. М. Коцюбинського. – С. 127-129.
 • Словотвірна синонімія віддієслівних прикметників //Мовознавчі студії. – Праці НТШ. – Т. 13. – Львів, 2002. – С. 250-265.
 • Словотвірна синонімія у структурно-системній організації словотвору // Актуальні проблеми українського словотвору / за ред. В. Ґрещука. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 162-172.
 • Витоки сучасної словотвірної синоніміїв українських пам’ятках ХІ-ХVІІІ ст. (на матеріалі відіменникових прикметників зі суфіксами -ьн- та -ов- і -ьн- та -ьск-) // Мова і культура. – Вип. 5. – Т. ІІ, – К., 2002. – С. 50-56.
 • Проблема виділення словотвірного типу при дериваційній синонімії // Збірник праць і матеріалів на пошан упроф. Івана Ковалика. – Львів, 2003. – С. 105-110.
 • Словотвірна синонімія прикметниківна -н-ий –-ов- (-ев)ий у новій українській мові // Мова і культура. – Вип. 6. – Т. V. – Ч. 1. – К., 2003. – С. 16-25.
 • Прикметникові словотвірні синонімні ряди, компоненти яких мотивовані різними частинами мови //Вісник Львівського ун-ту. – Серія філологічна. Вип. 30. – Львів, 2003. – С. 32-40.
 • Словотвірне варіювання прикметників: мовна норма чи її порушення // Вісник Львівського ун-ту. – Серія філологічна. Вип. 34. – Ч. І. – Львів, 2004. – С. 32-40.
 • Словотвірна варіантність: теорія та історія (на матеріалі прикметника) // Вісник Прикарпатського національного ун-ту ім. В. Стефаника. Філологія. – Вип. XV-XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 61-66. – доступно з джерела: http://lib.pu.if.ua/files/Visniki/fililogija
 • Загальні тенденції розвитку словотвірної синонімії та варіантності в новій українській мові // Вісник Львівського ун-ту. – Серія філологічна. Вип. 46. – Ч. ІI. – Львів, 2009. – С. 3-8.
 • Теоретичні питання словотвірної синонімії та словотвірної варіантності (на матеріалі українського прикметника) // Дослідження з лексикологіїі граматики української мови: зб. наук. пр. Вип. 14. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 38-48. – доступно з джерела: http://ukrmova.com.ua/zmist-zhurnalu/vipusk-14
 • Формування словотвірної норми і дериваційна варіантність (на матеріалі українських прикметників XI-XVIII ст.) // Мова і культура. Вип. 17. – Т. I (169). – К., 2014. – С. 307-313.
 • Словотвірна синонімія і варіантність: теорія, історія, норма // Україноцентризм наукового сумління: зб. наук. пр. на пошану професора Зеновія Терлака. – Львів, 2014. – С. 127-150.
 • До питання про неологізацію словотворення: активна лексика сучасних засобів масової інформації в аспекті дериватології // Наукові записки Тернопільського національного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2 (24). – С. 137-141.
 • Теорія та історія словотвірної варіантності українських прикметників // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2016. – Вип. 63. – С. 24-31.
 • Дериваційне варіювання прикметників у новій українській мові // У координатах мови: Збірник наукових праць на пошану професора Лідії Коць-Григорчук. – Львів : ПАІС, 2016. – С. 370-382.

 

Посібники

 

 • Білоус М., Вербовська І. Практичні завдання з морфеміки й дериватології сучасної української літературної мови. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 76 с.
 • Захлюпана Н., Кузьма І., Кутня Г. Морфологія. Навчально-методичний посібник Львів: Паіс, 2009. – 179 с.
 • Захлюпана Н., Кузьма І., Кутня Г., Труш О. Морфологія. Термінологічний словник-довідник. Львів: ПП Сорока Т.Б., 2014. – 224 с.
 • Марія Білоус, Ірина Кузьма. Морфеміка й дериватологія сучасної української літературної мови: практикум. Львів: ПП Сорока Т.Б., 2014. – 157 с.

Біографія

Кузьма Ірина Теодорівна (до 2003 Вербовська І.Т.)

Народилася у Львові 19 травня 1975 року. Закінчила СШ №63. У 1992 – 1997р. навчалася на філологічному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка, у 1997 – 2000 р. була в аспірантурі при кафедрі української мови в цьому ж університеті. У 1996 – 1998р. працювала вчителем української мови та літератури в Лисиничівській ОШ Пустомитівського району Львівської області. Кандидатську дисертацію “Словотвірна синонімія і словотвірна варіантність прикметників української мови” захистила в лютому 2001р. Працює на кафедрі української мови Львівського національного університету з 2001 р., на посаді доцента кафедри з 2003 р.( учене звання доцента з 2008 року).

 

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!