Міфологія народів світу

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор ІВАШКІВ ВасильФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛф-31

Опис курсу

Курс необхідний для студентів,  оскільки варто ознайомити  студентів з  предметом  і завданнями курсу. Окреслити структуру курсу. З’ясувати роль і місце жанрів українського фольклору у слов’нському світі.

Оглянути основні шляхи проникнення української думи і пісні у культурне середовище Польщі, Чехії, Словаччини, Болгарії, Румунії та ін.

Довести, що пісенна поезія є найкращим доказом того, що в міжнаціональній єдності, у співпраці з іншими націями український народ дав багато для світової культури.

Завдання курсу – допомогти студентам з’ясувати роль і місце жанрів українського фольклору у слов’нському світі.

Оглянути основні шляхи проникнення української думи і пісні у культурне середовище Польщі, Чехії, Словаччини, Болгарії, Румунії та ін.

з’ясувати особливості жанрів українського пісенного фольклору;

вказати на проблеми вивчення музичних взаємозв’язків народів світу.

Рекомендована література

Базова:

 1. Fisher A. Rusini. Lwów–Warszawa–Kraków, 1928.
 2. Grabowski M. Kilka uwag nad szkołami poezji polskiej. «TygodnikPetersburski», 1839, № 36—37
 3. Grabowski M. O szkole ukraińskiej poezji. Вкн.: Grabowski M. Literatura i krytyka, t. 1. Wilno, 1840
 4. https://nz.lviv.ua/archiv/2013-4/20.pdf
 5. KolbergO. Pokucie, cz. 2. // KolbergO. Dzieławszystkie. Wrocław–Poznań, 1963. T. 30.
 6. Tyszczyński A. Amerykanka w Polsce, t. 2. Petersburg, 1837
 7. Болтарович З. Україна в дослідженняхпольськихетнографівXIX ст. Київ, 1976.
 8. Гарасим л. Із словом в серці, з піснею в душі: (Після-мова) // Нудьга Г. У колісвітовоїкультури / відп. ред. В. Івашків ;упоряд. Р. Марків — Львів :Львів-ськийнаціональнийуніверситетім. І. Франка, 2006. — С. 434.
 9. Нудьга Г. На літературних шляхах: Дослідження, пошуки, знахідки / Г. Нудьга. — К. :Дніпро, 1990. — 345 с.
 10. Кирчів Р.Український фольклор у польськійлітературі (період романтизму). К., 1971.
 11. Колесса О.Українськінародніпісні в поезіях Богдана Залеського. «ЗНТШ», 1892, т. 1
 12. Ласло М. Дослідження українського фольклору в Румунії// Народна тволрчісь та етногрфія, 1965.- №1.
 13. Народні співанки.Зібрав і упрякував Іван Ребошапка. –Бухарест, 1969.
 14. Нудьга Г. НароднийпоетичнийепосУкраїни / Г. Нудь-
  га.К.-Радянськийписьменник,1969.-354с
 15. .Нудьга Г. Українськапісня в світі: Дослідження /
  Г. Нудьга ; передмова Д. Павличка. — К. :Музична
  Україна,1989.-536с.
 16. Сумцов Н. Современная малорусская этнография // Киевская старина. 1896. Т.54.
 17. Українка Леся. Заметки о новейшей польской литературе. В кн.: Українка Леся. Твори, т. 8. К., 1965.
 18. Франко І. Поет-герой: пам’ятіСеверинаҐощинського. В кн.: Франко І. Зібраннятворів, т. 27. К., 1980

Юзвенко В.А. Українська народна поетична творчість у польській фольклористиці XIX ст. Київ, 1961.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус