Український фольклор (1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит
22Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент ЯРЕМКО ЛіляФЛф-11
216доцент ЯРЕМКО ЛіляФЛф-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФЛф-11доцент ПАРУБІЙ Уляна
232ФЛф-11доцент ПАРУБІЙ Уляна

Матеріали

Викладач: Яремко Лілія Миколаївна.
Тел.067 730 57 23 ( час консультацій: 18.03.2020 р., 25.03.2020 р., 01.04.2020 р.).
e-mail: lpidgorna@gmail.com

Лекція 1.

Тема 1.  Родинно-обрядовий фольклор (2 год.)

Загальна характеристика. Сімейний характер родинно-обрядової поезії. Відображення анімістичних уявлень наших предків.

1. Обряд весілля і весільні пісні
2. Первісні форми шлюбу та їх залишки у весільних обрядах і піснях.
3. Етапи весілля. Українське весілля як унікум у світовому фольклорі (М.Грушевський).
4. Види весільних пісень: власне обрядові, ліричні та гумористичні
5. Величальна, дидактично-повчальна, побажальна та естетична функції весільних пісень.
6. Взаємозв’язок з родинно-побутовою лірикою .

ЛІТЕРАТУРА:

1.       Весілля: У 2 кн. – К., 1970.
2.       Весільні пісні: У 2 кн. – К., 1982.
3.       Лозинський Й. Українське весілля (Опрацювання тексту, упорядкування і вступна стаття Р. Ф. Кирчіва). – К., 1992.
4.       Борисенко В, Весільні звичаї та обряди на Україні. – К., 1988.
5.       Здоровега Н. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. – К., 1974.
6.       Потебня А. Переправа через воду как представление брака. – М., 1986.
7.       Правдюк О. Загальнослов’янська основа українського весілля // Слов’янське літературознавство і фольклористика. – К., 1968. – Вип. 4. – С. 97-110.
8.       Волицька І. В. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця ХІХ – початку ХХ ст.. – К., 1992. – С. 62-126.
9.       Денисюк І. О. Українське весілля на Берестейщині // Вісник ЛНУ. Серія філологічна. – Львів, 1999. – Вип.. 27.
10.    Пісні з-над берегів Турського озера / В опрацюванні І. Денисюка. – Луцьк, 2004.

Практичне заняття № 1.

Тема:  Весільні обряди та пісні.

1.      Обряд українського весілля і його національна специфіка.
2.      Характеристика етапів весільної драми і пісень, що їх супроводжують.
3.      Види весільних пісень: власне обрядові, ліричні та гумористичні.
4.      Поетика та символіка весільної обрядової пісні.
5.      Взаємозв’язок весільних пісень з родинно-побутовою лірикою.
6.      Обряд весілля у творах українських письменників (“Назар Стодоля” Т. Шевченка, “Маруся” Г. Квітки-Основ’яненка, “Кайдашева сім’я” І. Нечуя-Левицького).

ЛІТЕРАТУРА:

1.       Весілля: У 2 кн. – К., 1970.
2.       Весільні пісні: У 2 кн. – К., 1982.
3.       Лозинський Й. Українське весілля (Опрацювання тексту, упорядкування і вступна стаття Р. Ф. Кирчіва). – К., 1992.
4.       Борисенко В, Весільні звичаї та обряди на Україні. – К., 1988.
5.       Здоровега Н. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. – К., 1974.
6.       Потебня А. Переправа через воду как представление брака. – М., 1986.
7.       Правдюк О. Загальнослов’янська основа українського весілля // Слов’янське літературознавство і фольклористика. – К., 1968. – Вип. 4. – С. 97-110.
8.       Волицька І. В. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця ХІХ – початку ХХ ст.. – К., 1992. – С. 62-126.
9.       Денисюк І. О. Українське весілля на Берестейщині // Вісник ЛНУ. Серія філологічна. – Львів, 1999. – Вип.. 27.
10.    Пісні з-над берегів Турського озера / В опрацюванні І. Денисюка. – Луцьк, 2004.

Лекція № 2-3.(4 год.).

Тема: Родинно-обрядовий фольклор. Народження і хрещення дитини. Похоронна обрядовість.

1.       Основні групи обрядів, пов’язаних з народженням дитини, їх функції та специфіка в різних етнографічних регіонах України.
2.       Класифікація хрестинних пісень. Тематика, мотиви, символіка.
3.       Величальні прийоми у змалюванні образів (бабусеньки, “бранки”, “сповитухи”, немовляти, породіллі, кумів).
4.       Історія та форми поховального обряду. Етапи похорону.
5.       Риси анімістичних уявлень у поховальній обрядовості та голосіннях.
6.       Поетика голосінь. Загальноукраїнські та локальні особливості.
7.       Культ предків у поминальних звичаях.

Література:

1.       Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. – М., 2000. – С. 349-360.
2.       Гаврилюн Н. И. Картографірование явлений духовной культуры (по материалам родильной обрядности украинцев). – К., 1981.
3.       Гошко Ю., Здоровега Н., Сявавко Є. Сім’я та сімейний побут // Бойківщина. – К., 1983. – С. 181-193.
4.       Сявавко Є. Сімейна обрядовість // Гуцульщина. – К., 1987. – С. 302-319.
5.       Вовк Ф. Обряди // Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології. – К., 1995. – С. 192-195.

6.       Чубинський П. Мудрість віків. – К., 1995. – Кн. 2. – С. 59-75.
7.       Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. – К., 1983.
8.       Пісні Тернопільщини. – К., 1989.
9.       Сокіл Г. Християнський аспект родильно-обрядової поезії // Нарознавчі зошити. – 2003. № 1-2. – С. 40-43.
10.     Грушевський Марко. Дитина в звичаях і віруваннях українського народа. Матеріали з полудневої  Київщини / Вступ. ст. З Кузелі // Матеріали до української етнології. – Львів, 1906. – Т. 8; – 1907. –Т. 9
11.    Шекерик-Доників П. Родини і хрестини на Гуцульщині // Матеріали до української етнології. – Львів, 1918. – Т. 18.
12.     Шухевич В. Гуцульщина // Матеріали до української етнології. – Львів, 1902. – Т. 5.
13.    Онищук А. Родини і хрестини та дитина до шестого року життя (1909-1910) // Матеріали до української етнології. – Львів, 1912. – Т.
14.     Гнатюк В. Похоронні звичаї та обряди // Етнографічний збірник. – Львів, 1912. – Т. 31-32.
15.    Кузеля З. Посижінє при мерци в українськім похороннім обряді // Записки НТШ. – Львів, 1914-1915. – Т. 121-122.
16.     Вовк Ф. сани в похоронному обряді // Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології. – К., 1992.
17.     Мишанич С. Українські народні голосіння // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Донецьк, 1999. – Вип. 3. – С. 3-51.
18.    Фольклорні матеріали з отчого краю / Зібр. В. та Г. Сокіл. – Львів, 1998 (Голосіння: с. 118-134).
19.    Гузій Роман. З народної танатології: Карпатознавчі розсліди. – Львів, 2007.

 

 

08.04.2020 р., 15.04.2020 р.

ЛЕКЦІЯ 4. Балади. (4 год.)

Жанрові ознаки і визначення. Про термін “балада”. Своєрідність українських балад, їх походження та зв’язок з західно- та східнослов’янською епічною традицією. Класифікація балад. Поетична структура, сюжетність, драматизм, символіка, метафоризація, естетика трагічного.

 

22.04.2020 р., 29.04.2020 р.

ЛЕКЦІЯ 5. Ліричні пісні (4 год.)

Пісні про кохання. Родинно-побутові пісні. Станові (козацькі, чумацькі, рекрутські, наймитські та заробітчанські). Історична обумовленість явищ. Тематика, стиль, цикли, образи. Жартівливі та сатиричні пісні.

 

 

01.04.2020 р.

Практичне заняття № 4.(2 год.)

Тема: Народна балада

 1. Особливості жанру. Поєднання у їх художньому змісті ліричного, епічного та драматичного начал.
 2. Проблема класифікації балад.
 3. Питання специфіки фольклорної та літературної балади. І. Франко про особливості балади Т. Шевченка “Тополя”.
 4. Характеристика основних мотивів у баладах:

а) про кохання та дошлюбні відносини;

б) сімейні взаємини і конфлікти.

Література:

 1. Балади. Кохання та дошлюбні взаємини. – К., 1987.
 2. Балади. Родинно-побутові стосунки. – К., 1988.
 3. Дей О. І. Українська народна балада. – К., 1986.
 4. Дунаєвська Л. Ф. Пісні-балади // Грицай М. С., Бойко В. Г., Дунаєвська Л. Ф. Українська народно-поетична творчість. – К., 1983. – С. 164-175.
 5. Квітка К. Українські пісні про дівчину, що помандрувала з зводитилем. – К., 1926.
 6. Квітка К. Українські пісні про дітозгубництво. – К., 1928.
 7. Кінько А. М. Балади // Українська народна поетична творчість. – К., 1958. – Т.1. – С. 571-607.
 8. Нудьга Г. А. Народні балади України // Баладні пісні. – К., 1969. – С. 5-53.
 9. Нудьга Г. А. Українська народна балада // Українська мова та література в школі. – К., 1968. – № 12. – С. 11-18.
 10. Франко І. Я. 2Тополя” Т. Шевченка // Франко І. Я. Зібр. творів. – Т. 28. – С. 73-88.
 11. Колесса Ф.М. Балада про дочку-пташку в слов’янській народній поезії // Колесса Ф. М. Фольклористичні праці. – К., 1970. – С. 109-163.

 

 

08.04.2020 р.

Практичне заняття № 5. (2 год.)

1.Аналіз найбільш поширених баладних сюжетів та особливості їх    використання у літературі:

а) брати-розбійники і невпізнана сестра;

б) невістка-тополя;

в) відмовлений Марко;

г) Лимерівна;

д) Бондарівна;

е) українські “Ромео і Джульєтта”.

2.Поетика балад: композиція і сюжет, драматичність (діалогічна форма), психологізм, естетика трагічного.

2-3 тексти балад напам’ять.

Література:

 1. Балади. Кохання та дошлюбні взаємини. – К., 1987.
 2. Балади. Родинно-побутові стосунки. – К., 1988.
 3. Дей О. І. Українська народна балада. – К., 1986.
 4. Дунаєвська Л. Ф. Пісні-балади // Грицай М. С., Бойко В. Г., Дунаєвська Л. Ф. Українська народно-поетична творчість. – К., 1983. – С. 164-175.
 5. Квітка К. Українські пісні про дівчину, що помандрувала з зводитилем. – К., 1926.
 6. Квітка К. Українські пісні про дітозгубництво. – К., 1928.
 7. Кінько А. М. Балади // Українська народна поетична творчість. – К., 1958. – Т.1. – С. 571-607.
 8. Нудьга Г. А. Народні балади України // Баладні пісні. – К., 1969. – С. 5-53.
 9. Нудьга Г. А. Українська народна балада // Українська мова та література в школі. – К., 1968. – № 12. – С. 11-18.
 10. Франко І. Я. 2Тополя” Т. Шевченка // Франко І. Я. Зібр. творів. – Т. 28. – С. 73-88.
 11. Колесса Ф.М. Балада про дочку-пташку в слов’янській народній поезії // Колесса Ф. М. Фольклористичні праці. – К., 1970. – С. 109-163.

 

 

15.04.2020 р.

Практичне заняття № 6. (2год)

 1. Українська лірична пісня як найтонший художній вияв душі нашої нації.
 2. До питання про жанр і класифікацію ліричної пісні.
 3. Пісні про кохання. Засоби поетизації коханих. Морально-етичний аспект: оспівування вірності. Мотиви любовної туги, розлуки.
 4. Родинно-побутова лірика. Образ жінки в цих піснях. Стосунки в сім’ї.
 5. Аналіз статті І.Франка ‘Жіноча неволя в руських піснях народних” (Зіб. тв.: У 50-ти т. – Т.26. )

Література

1.Пісні кохання. – К.: Дніпро, 1986.

 1. Українські народні пісні. Родинно-побутова лірика. – К., 1964, 1965 – Ч.1-2.
 2. Соціально-побутові пісні. – К.: Дніпро, 1985.
 3. Жартівливі та сатиричні пісні. – К., 1988.
 4. О.Дей Поетика української народної пісні. – К., 1978.
 5. Грица С. Наймитські та заробітчанські пісні // Наймитські та заробітчанські пісні.–С. 9 -.44
 6. Колесса Ф. Ритміка українських народних пісень// Колесса Ф. Музикознавчі праці. – К., 1970.
 7. Нудьга Г. Українська пісня у світі. – К., 1989.
 8. Нудьга Г. Слово і пісня . – К., 1985.

 

 

22.04.2020 р.

Практичне заняття № 7. (2 год.)

1.Суспільно-побутові (станові) пісні: козацькі, чумацькі, рекрутські, заробітчанські. Головні мотиви, образи.

2.Жартівливі пісні.

3.Поетика ліричної пісні: композиція, засоби психологічного аналізу, постійні тропи, образи-символи.

4.Аналіз тексту на конкретному прикладі.

 

Знання 4-5 текстів кожного жанру!

Література

1.Пісні кохання. – К.: Дніпро, 1986.

 1. Українські народні пісні. Родинно-побутова лірика. – К., 1964, 1965 – Ч.1-2.
 2. Соціально-побутові пісні. – К.: Дніпро, 1985.
 3. Жартівливі та сатиричні пісні. – К., 1988.
 4. О.Дей Поетика української народної пісні. – К., 1978.
 5. Грица С. Наймитські та заробітчанські пісні // Наймитські та заробітчанські пісні.–С. 9 -.44
 6. Колесса Ф. Ритміка українських народних пісень// Колесса Ф. Музикознавчі праці. – К., 1970.
 7. Нудьга Г. Українська пісня у світі. – К., 1989.
 8. Нудьга Г. Слово і пісня . – К., 1985.
 9. Передмови до видань фольклору, посібники, хрестоматії.