Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.01 “Українська мова та література, українська мова як іноземна”

  • Освітня програма (2021 рік)
  • Навчальний план: денна форма навчання (2021 рік)
  • Рецензії та відгуки
  • Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу
  • Проєкт освітньої програми
  • Відомості про самооцінювання освітньої програми
  • Рішення про акредитацію

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ до літературознавства 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія світової літератури 16 0:1 Іспит
Історія української літератури (ХІ–ХVІІІ століття) 32 32 2:2 Залік
Сучасна українська літературна мова 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (ХІ–ХVІІІ століття) 32 32 2:2 Іспит
Сучасна українська літературна мова (фонетика і фонологія) 32 32 2:2 Іспит
Українська усна народна словесність 16 32 1:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Фольклористична практика 135 0:8,4 Диф. залік

3-й семестр

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
Діалектологі УМІ 32 16 2:1 Іспит
Діалектологічна практика 0:0 Диф. залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Історія світової літератури (ХІХ-ХХ століття, ФЛІ) 32 16 2:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 32 2:2 Немає
Основи наукових філологічних досліджень (українська мова як іноземна) 16 0:1 Курсова робота

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дисципліна на вибір 1:Інтермедіальність у літературі 48 3:0 Залік
Християнство у фольклорі 48 3:0 Залік