Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.10 “Прикладна лінгвістика”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Залік
32 32 2:2 Залік
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ 32 2:0 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія світової літератури (прикладна лінгвістика) 16 0:1 Іспит
Латинська мова 48 0:3 Залік
Українська усна народна словесність 16 32 1:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Старослов’янська мова (україністи, середня освіта) 32 32 2:2 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історична граматика української мови 16 32 1:2 Немає
Сучасна українська літературна мова (дериватологія) 32 32 2:2 Іспит
Французька мова 32 0:2 Залік
Основи наукових філологічних досліджень (прикладна лінгвістика) 32 0:2 Залік
Основи програмування 32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Історична граматика української мови 32 32 2:2 Іспит
Історія світової літератури (від античності до XVIII століття) 32 32 2:2 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Психологія 32 16 2:1 Залік
Французька мова 32 0:2 Залік
Основи наукових філологічних досліджень (прикладна лінгвістика) 32 0:2 Курсова робота

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія світової літератури (XIX–XX століття) 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 32 1:2 Немає
Педагогіка 16 16 1:1 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Гендер і культура 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Етнолінгвістика 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Мова фольклору 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Мовна політика: світ і Україна 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Моделі комунікативної поведінки 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Невербальна комунікація 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Переклад у структурі прикладної лінгвістики 64 4:0 Залік
Українська літературна мова: стан і статус 64 4:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 48 2:3 Іспит
Сучасна українська літературна мова (синтаксис, прикладна лінгвістика) 32 32 2:2 Іспит
Історія етномузикології 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Вступ до когнітивної лінгвістики 48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Вступ до комп’ютерної лінгвістики 48 3:0 Залік
Інтермедіальність у літературі 48 3:0 Залік
Лінгвістика реклами 64 4:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 29 1,3:1,8 Іспит
20 20 1,3:1,3 Немає
Сучасна українська літературна мова (синтаксис, прикладна лінгвістика) 20 20 1,3:1,3 Залік
Прикладна психолінгвістика 30 1,9:0 Залік

8-й семестр