Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.10 “Прикладна лінгвістика”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ 32 2:0 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія української літератури (ХІ–ХVІІІ століття) 32 32 2:2 Залік
Латинська мова 48 0:3 Іспит
Українська усна народна словесність 16 32 1:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (ХІ–ХVІІІ століття) 32 32 2:2 Іспит
Старослов’янська мова (україністи, середня освіта) 32 32 2:2 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Фольклорна практика 135 0:8,4 Диф. залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історична граматика української мови 16 32 1:2 Немає
Історія світової літератури (від античності до XVIII століття) 16 16 1:1 Немає
Історія української літератури (перша половина ХІХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Основи наукових філологічних досліджень (прикладна лінгвістика) 32 0:2 Залік
Сучасна українська літературна мова (дериватологія) 32 32 2:2 Іспит
Французька мова 32 0:2 Залік
Основи наукових філологічних досліджень (фольклористика) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Основи програмування 32 2:0 Залік
Теорія художнього часопростору та ритмотексту 32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Історична граматика української мови 32 32 2:2 Іспит
Історія світової літератури (від античності до XVIII століття) 32 32 2:2 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (друга половина ХІХ століття) 32 32 2:2 Іспит
Основи наукових філологічних досліджень (прикладна лінгвістика) 32 0:2 Курсова робота
Психологія 32 16 2:1 Залік
Французька мова 32 0:2 Залік
Основи наукових філологічних досліджень (фольклористика) 32 0:2 Курсова робота
Історія Далекого Сходу 32 32 2:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія світової літератури (XIX–XX століття) 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка 16 16 1:1 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Гендер і культура 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Інтерпретація фольклорного тексту 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Мова фольклору 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Мовна політика: світ і Україна 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Моделі комунікативної поведінки 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Невербальна комунікація 64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Переклад у структурі прикладної лінгвістики 64 4:0 Залік
Українська літературна мова: стан і статус 64 4:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури (20–30 роки ХХ століття) 32 48 2:3 Іспит
Сучасна українська літературна мова (синтаксис, прикладна лінгвістика) 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вступ до когнітивної лінгвістики 48 3:0 Залік
Вступ до комп’ютерної лінгвістики 48 3:0 Залік
Етнолінгвістика 64 4:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Сучасна українська літературна мова (синтаксис, прикладна лінгвістика) 10 20 0,6:1,3 Немає

8-й семестр