Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.069 “Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська”

 

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Іспит
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ до літературознавства 16 16 1:1 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Немає
Сучасна українська літературна мова 16 32 1:2 Залік
Українська усна народна словесність 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає
Японська мова (1 курс) 160 0:10 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Лексикографічна практика (японісти) 84 0:5,3 Диф. залік
Основи ієрогліфіки (японська мова) 32 32 2:2 Залік
Сучасна українська літературна мова 16 0:1 Іспит
Східне письмо (китаїсти) 32 0:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Японська мова (1 курс) 160 0:10 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
32 0:2 Залік
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Немає
Історія японської літератури (2 курс) 32 2:0 Залік
Сучасна українська літературна мова 16 16 1:1 Іспит
Японська мова (2 курс) 128 0:8 Іспит
Основи наукових мовознавчих досліджень (японісти) 32 0:2 Немає

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 1:0 Залік
Іноземна мова (сходознавці) 64 0:4 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Історія японської літератури (2 курс) 32 16 2:1 Іспит
Музейно-архівна практика (японісти) 84 0:5,3 Диф. залік
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік
Японська мова (2 курс) 128 0:8 Іспит
Основи наукових мовознавчих досліджень (японісти) 32 0:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Історія японської літератури (3 курс) 32 2:0 Залік
Психологія (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Залік
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Іспит
Теорія і практика перекладу (японісти) 16 16 1:1 Немає
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Японська мова (3 курс) 96 0:6 Немає
62 0:3,9 Залік
Друга східна мова (перська) (3 курс) 64 0:4 Немає
Дисципліна на вибір 1:Гендер і культура 16 1:0 Залік
Мистецтво успішної комунікації та гнучкі навички сучасного студента 16 1:0 Залік
Актуальні проблеми художнього перекладу текстів східними мовами 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
Історія японської літератури (3 курс) 32 16 2:1 Курсова робота
Педагогіка (славісти, сходознавці) 16 16 1:1 Іспит
Перекладацька практика (японісти) 84 0:5,3 Диф. залік
Сучасна українська мова 16 1:0 Немає
Теорія і практика перекладу (японісти) 16 16 1:1 Іспит
Японська мова (3 курс) 96 0:6 Іспит
Дисципліна на вибір 1: 80 0:5 Залік
Друга східна мова (перська) (3 курс) 80 0:5 Залік
Український мовленнєвий етикет 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
10 10 0,6:0,6 Іспит
Історія японської літератури (4 курс) 10 10 0,6:0,6 Немає
Методика викладання української літератури 10 10 0,6:0,6 Залік
Сучасна українська мова 10 10 0,6:0,6 Іспит
Японська мова (4 курс) 60 0:3,8 Іспит
Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження 20 0:1,3 Залік
Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження 30 0:1,9 Залік
Дисципліна на вибір 1:Друга східна мова (арабська) (4 курс) 60 0:3,8 Немає
Друга східна мова (перська) (4 курс) 60 0:3,8 Немає
20 1,3:0 Немає
Літературознавчий аналіз східних текстів 30 1,9:0 Немає

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
14 14 0,9:0,9 Залік
14 14 0,9:0,9 Іспит
Державні іспити 0:0 Іспит
Загальне мовознавство 28 14 1,8:0,9 Іспит
Історія японської літератури (4 курс) 14 14 0,9:0,9 Іспит
Культура української мови (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Політологія (сходознавці) 28 0:1,8 Залік
Японська мова (4 курс) 84 0:5,3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження 28 0:1,8 Курсова робота
Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження 28 0:1,8 Курсова робота
Дисципліна на вибір 2:Друга східна мова (арабська) (4 курс) 56 0:3,5 Залік
Друга східна мова (перська) (4 курс) 56 0:3,5 Залік
14 0,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Суспільно-політичний переклад 14 14 0,9:0,9 Залік
Українська пунктуація (славісти, сходознавці) 14 14 0,9:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 4: 28 1,8:0 Залік
Літературознавчий аналіз східних текстів 28 1,8:0 Залік