Історія японської літератури (2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332ВИТИЧАК УлянаФЛя-21
432ВИТИЧАК УлянаФЛя-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФЛя-21ВИТИЧАК Уляна

Опис курсу

Мета та цілі курсу: мета курсу – ознайомити студентів з історією літератури Японії давнього та класичного періодів, сформувати знання з теорії жанрової системи цих періодів та поглибити вміння аналізувати художні тексти; ціль курсу – сформувати знання про шляхи розвитку японської літератури від найдавніших часів до ХІІІ ст.. в контексті світового літературного процесу з урахуванням порівняльно-історичного та літературознавчого аспектів.

Очікувані результати навчання: після завершення цього курсу студент буде:
– Знати: розвиток літературного процесу періодів Нара та Хейан та їх особливості; особливості жанрової парадигми та системи художніх засобів цих періодів.
– Вміти: характеризувати літературний процес давнього та класичного періодів; аналізувати твори, застосовуючи літературознавчі компетенції.

Теми:
1. Загальна характеристика літературного процесу епохи Нара. Перші писемні пам’ятки: “Ніхонґі” та “Коджікі”.
практичне заняття
2. Перша поетична антологія “Манйошю”. Ритміко-метрична система і поетичні засоби вака. Літературні жанри фудокі, норіто і семмьо.
практичне заняття
3. Поезія канші. Творчість Суґавара Мічідзане.
практичне заняття
4. Буддійська література. Жанр буддійської легенди сецува.
практичне заняття
5. Антологія “Кокін вакашю”. Передмова Кі но Цураюкі.
практичне заняття
6. Жанри цукурі моноґатарі та ута-моноґатарі.
практичне заняття
7. Література жіночого потоку. Жанр ніккі. “Тоса ніккі”. Проблема авторства твору.
практичне заняття
8. Жанр дзуйхіцу. “Макура но соші” Сей Шьонаґон.
практичне заняття
9. Роман-епопея “Ґенджі моноґатарі”. Тема, ідея і фабула твору. Основні сюжетні лінії. Головні герої твору. Буддійські мотиви.
практичне заняття
10. Особливості розвитку літератури в період пізнього Хейану. Жанр моноґатарі. Сецува. Ніккі. Поетичні антології.
практичне заняття

Питання до іспиту:
Література епохи Нара (VІІІ століття)
1.Загальна характеристика літературного процесу епохи Нара.
2.Перші писемні пам’ятки: “Ніхонґі” та “Коджікі”.
3.Перша поетична антологія “Манйошю”. Загальна характеристика.
4.Поетичні жанри в “Манйошю”.
5.Ритміко-метрична система і поетичні засоби вака.
6.Літературні жанри фудокі, норіто і семмьо.
Література епохи Хейан (ІХ-ХІІ століття)
1.Поезія канші. Творчість Суґавара Мічідзане.
2.Буддійська література. Жанр буддійської легенди сецува. Збірка “Ніхон рьоікі”.
3.Жанр цукурі моноґатарі. “Такеторі моноґатарі”, “Уцухо моноґатарі”, “Очікубо моноґатарі”
4.Жанр ута-моноґатарі. “Ісе моноґатарі”, “Ямато моноґатарі”, “Хейчю моноґатарі”.
5.Антологія “Кокін вакашю”. Передмова Кі но Цураюкі.
6.Жанр ніккі. “Тоса ніккі”. Проблема авторства твору.
7.Література жіночого потоку. “Каґеро ніккі”, “Ідзумі шікібу ніккі”, “Сарашіна ніккі”.
8.Жанр дзуйхіцу. “Макура но соші” Сей Шьонаґон.
9.Життєвий і творчий шлях Мурасакі Шікібу. “Мурасакі Шікібу ніккі”.
10.Роман-епопея “Ґенджі моноґатарі”. Тема, ідея і фабула твору.
11.“Ґенджі моноґатарі”. Основні сюжетні лінії. Головні герої твору.
12.Буддійські мотиви “Ґенджі моноґатарі”. Значення твору для розвитку японської літератури.
13.Особливості розвитку літератури в період пізнього Хейану. Жанр моноґатарі.
14.Особливості розвитку літератури в період пізнього Хейану. Сецува.
15.Особливості розвитку літератури в період пізнього Хейану. Ніккі.
16.Особливості розвитку літератури в період пізнього Хейану. Поетичні антології.

Рекомендована література

Базова:

1.Японська література: Хрестоматія. Том 1 (VII-XIII ст.) / Упорядники: Бондаренко І. П., Осадча Ю. В. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – 562 с.
2.Горегляд В.Н. Японская литература VІІІ – ХVІ вв. – Санкт-Петербург,1997.

Додаткова:

1.Бондаренко І.П. Антологія японської поезії: танка та ренґа. – К.: Факт, 2004. – 912с.
2.Бондаренко І.П. Антологія японської поезії хайку. – К.: Дніпро, 2002. – 366с.
3.Бондаренко І.П. Збірка старих і нових японських пісень. Поетична антологія (905-913рр.). Передмова, переклад з японської та коментарі І.Бондаренка. – К.: Факт, 2007. – 1278с.
4.Горегляд В.Н. Японская литература VІІІ – ХVІ вв. – Санкт-Петербург,1997.
5.Григорьева Т.П. Японская литература XX века: Размышления о традиции и современности. – М., 1983.
6.Григорьева Т.П. Поэзия: [Японская литература второй половины XIX в.] // История всемирной литературы: В 9 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит-ры им. А.М. Горького. – М., 1983; – Т. 7. – М., 1991. – С. 670-675.
7.Григорьева Т.П. Мудрецы, правители и мастера // Человек и мир в японской культуре. – М., 1985. – С. 135-165.
8.Григорьева Т.П. Вслед за кистью // Японские дзуйхицу. – СПб., 1998. – С. 5-46.
9.Григорьева Т.П. Синтоистская основа японской культуры // Синто – путь японских богов: В 2 т. – Т. I. Очерки по истории синто. – СПб., 2002. – С. 509-543.
10.Иофан Н.А. Культура древней Японии. – М.,1972.
11.Конрад Н.И.Японская литература в образцах и очерках. – М.,1991.
12.Конрад Н.И. Очерки японской литературы. – М.,1973.
13.Краткая история литературы Японии. – М.,1975.
14.Норито. Сэммё. Пер. со старояпонского Л. М. Ермаковой. – М.: Наука, 1991.
15.Ермакова Л.М. Нихон сёки (Анналы Японии) // Синто – путь японских богов: В 2-х томах. Т. II. Тексты синто. – СПб., 2002. – С. 14-70.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус