Історія японської літератури (2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332ВИТИЧАК УлянаФЛя-21, ФЛя-22
432ВИТИЧАК УлянаФЛя-21, ФЛя-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФЛя-21ВИТИЧАК Уляна
416ФЛя-22ВИТИЧАК Уляна

Опис курсу

Курс створено, щоб сформувати знання про шляхи розвитку японської літератури давнього та класичного періодів у контексті світового літературного процесу з урахуванням порівняльно-історичного та літературознавчого аспектів.

Мета курсу – ознайомити студентів з історією літератури Японії давнього та класичного періодів, сформувати знання з теорії жанрової системи цих періодів та поглибити вміння аналізувати художні тексти; ціль курсу – сформувати знання про шляхи розвитку японської літератури від найдавніших часів до ХІІІ ст.. в контексті світового літературного процесу з урахуванням порівняльно-історичного та літературознавчого аспектів.

Після завершення цього курсу студент буде:

– знати: розвиток літературного процесу періодів Нара та Хейан та їх особливості; особливості жанрової парадигми та системи художніх засобів цих періодів.

– вміти: характеризувати літературний процес давнього та класичного періодів; аналізувати твори, застосовуючи літературознавчі компетенції.

Рекомендована література

Базова

1.Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. Японська література. Курс лекцій. Частина перша: давній і класичний періоди. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 350 с.

2.Японська література: Хрестоматія. Том І (VII-XIII ст.) / Упорядники: Бондаренко І. П., Осадча Ю. В. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – 562 с.

3.Японська поетика : хрестоматія / упорядкув., передм., комент. І.П. Бонда­ренко, Ю.В. Осадча – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 260 с.

Додаткова

 1. Аністратенко Л.С., Бондаренко І.П. Японські поети: Біографічний словник. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. — 368 с.
 2. Аністратенко Л.С., Бондаренко І.П. Словник японських літературознавчих термінів . – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 206 с.
 3. Бондар О. Японські казки, легенди, оповіді. – ЛА Піраміда, 2020. – 412 с.
 4. Бондаренко І.П. Антологія японської поезії: танка та ренґа. – К.: Факт, 2004. – 912с.
 5. Бондаренко І.П. Антологія японської поезії хайку. – К.: Дніпро, 2002. – 366с.
 6. Бондаренко І.П. Збірка старих і нових японських пісень. Поетична антологія (905-913рр.).
 7. Передмова, переклад з японської та коментарі І.Бондаренка. – К.: Факт, 2007. – 1278с.
 8. Капранов С.В. «Ісе моноґатарі» як пам‘ятка японської релі­гійно-філософської культури доби Хейан. – К., 2004. – с. 132-148
 9. Мурасакі Сікібу. Повість ро Ґендзі. Книга 1. – Х: Фоліо, 2018. – 476 с.
 10. Мурасакі Сікібу. Повість ро Ґендзі. Книга 2. – Х: Фоліо, 2021. – 480 с.
 11. Сей Шьонаґон. Записки в узголів’ї. – Х: Фоліо, 2015. – 251 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус