Історія японської літератури (4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Немає
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
710ГОРОШКЕВИЧ ОленаФЛя-41
814ГОРОШКЕВИЧ ОленаФЛя-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
710ФЛя-41ГОРОШКЕВИЧ Олена
814ФЛя-41ГОРОШКЕВИЧ Олена

Опис курсу

Мета та цілі курсу

Мета курсу – ознайомити студентів з особливостями генези класичної японської літератури, розвитком літературних напрямів, жанрів, шкіл, творчим доробком окремих авторів. Ціль – навчити студентів аналізувати літературні явища такі як жанри, напрями, стилі, літературну спадщину митця в цілому та окремі твори класичної японської літератури на широкому історико-культурному тлі та в контексті світової літератури.

Очікувані результати навчання
В результату вивчення курсу студенти повинні
знати: періодизацію японської літератури, загальні особливості розвитку культури в цілому і літератури зокрема того чи іншого історичного періоду; зародження, розвиток і основні риси літературних жанрів; життєвий та творчий шлях видатних літераторів, пам’ятки класичної та твори сучасної японської літератури.
вміти:  визначати жанрові та стильові особливості поетичних та прозаїчних творів класичної та сучасної японської літератури, аналізувати ідейно-тематичні, фабульно-композиційні особливості творів, систему образів, систему художніх засобів виразності, риси індивідуального авторського стилю, визначати значення того чи іншого літературного твору та творчого авторського доробку в цілому в загальному літературному процесі, знаходити вияви літературних впливів тощо.

Тема
1
Поезія вака періоду Токуґава. Школа національної науки кокугаку. Діяльність Када но Адзумамаро, Када но Арімаро, Камо но Мабучі, Мотоорі Норінага.
Лекція 2
Життя і творчість Уеди Акінарі.Твори жанру кайдан. Творчість Асаї Рьої.
Лекція 3
Твір «Уґецу моноґатарі»
Практичне заняття 4
Літературна ситуація в країні у другій половині Едо. Відродження хайкай. Творчість Йоси Бусона.
Практичне заняття 5
Життя і творчість Кобаяші Ісси. Новаторство поезії Кобаяші Ісси
Практичне заняття 6
Література гесаку. Література шяребон, кібьоші. Творчість Творчість письменників Джіппеншя Ікку та Шікітея Самби. Коккейбон.
Лекція 7
Література ніджьобон. Творчість Таменаги Шюнсуя. Йоміхон. Продовження традицій літератури морально-дидактичного характеру у творчості Такідзави Бакіна. Гокан.
Лекція 8
Вака лругої половини періоду Токуґава. Творчість Рьокана, Одзави Роана, Каґави Каґекі, Тачібана Акемі.
Практичне заняття 9
Комічна поезія. Кьока, сенрю, кьоші.Поезія і проза китайською мовою.
Лекція 10
“Відкриття” Японії. Політичні, соціальні та економічні реформи. Просвітницький рух. Діяльність Фукудзави Юкічі. Діяльність Цубоучі Шьойо. Товариство “Кен’юшя”. Літературна група «Бунґакукай» та творчість Кітамури Тококу.
Лекція 11
Розвиток нової поезії. Шінтайсі. Поезія Шімадзакі Тосона.
Практичне заняття 12
Оновлення жанрів танка і хокку. Творчість Йосано Теккана та Йосано Акіко, Масаоки Шікі та Ішікави Такубоку.
Практичне заняття 13
Розвиток нової прози.Зародження реалістичного напрямку. Творчість Фтабатея Шімея. Роман “Укігумо”. Гуманізм творів Кунікіди Доппо.
Лекція 14
Особливості японського натуралізму. Творчість Косугі Тенгая, Нагай Кафу. Натуралізм творів Таями Катая.
Лекція 15
Творчість Шімадзакі Тосона. Роман «Хакай».
Практичне заняття 16
Проза романтичного напряму. Творчість Морі Огая.
Лекція 17
Твори Морі Оґая «Танцівниця», «Дикий гусак». Історичні твори.
Практичне заняття 18
Соціальний роман. Твори Токутомі Рока, Учіди Роана, Огурі Фуйо, Кіношіти Наоя.
Лекція 19
Творчість Нацуме Сосекі. Романи «Ваш покірний слуга кіт», «Саншіро».
Лекція 20
Роман Нацуме Сосекі «Кокоро»
Практичне заняття 21
Неогуманізм. Група «Шіракаба». Творчість Арішіми Такео. Роман «Жінка»
Практичне заняття 22
Новітня література. Творчість Акутагава Рюноске
Лекція 23
Твори Акутаґава Рюноске «Каппа», «Муки пекла», «Ворота Рашьомон»
Практичне заняття 24
Літературний процес 20-30-х років ХХ ст. Пролетарська література. Творчість Кобаяші Такіджі, Міямото Юріко.
Лекція 25
«Література повороту». Творчість Дадзай Осаму.
Практичне заняття 26
Життєвий і творчий шлях Міядзави Кенджі.
Лекція 27
Твори «Ніч у потязі вздовж Молочного Шляху», «Віолончеліст Гошю», «Зірка Дремлюги», «Ресторан з великим вибором страв»
Практичне заняття 28
Танідзакі Дзюн’ічіро.Життєвий і творчий шлях.
Лекція 29
Роман «Дрібний сніг»
Практичне заняття 30
Література післявоєнного періоду. Демократичний напрямок. Товариство «Шін-Ніхон бунгакукай». Творчість Міямото Юріко, Токунага Сунао. Роман «Води Хаконе» Такакура Теру. Тема трагедії Хіросіми і Нагасакі в літературі. Творчість Нома Хіроші.
Лекція 31
Твір «Чорний дощ» Масуджі Ібусе.
Практичне заняття 32
Тема смерті і краси у творах Юкіо Мішіми. Бушідо в житті і творчості письменника. Автобіографізм творів.
Лекція 33
Роман «Золотий храм»
Практичне заняття 34
Неосенсуалізм. Творчість Кавабати Ясунарі.
Лекція 35
Роман «Країна снігу», повість «Тисяча журавлів»
Практичне заняття 36
Группа «Сенгоха». Життєвий і творчий шлях Ое Кендзабуро.
Лекція 37
Романи «Молодь, яка запізнилася», «Обійняли мене води до душі моєї»
Практичне заняття 38
Творчість Абе Кобо
Лекція 39
Роман «Жінка в пісках»
Практичне заняття 40
Література кінця ХХ – поч. ХХ1 ст. Творчість Харукі Муракамі та Рю Муракамі
Лекція 41
Роман Харукі Муракамі «Кінець світу або країна чудес без гальм»
Практичне заняття 42
Роман Рю Муракамі «Діти з камери збереження»
Практичне заняття 43
Творчість Йошімото Банани, Кавакамі Хіромі
Лекція 44
Роман Йошімото Банани «Цуґумі»
Практичне заняття

Рекомендована література

Основна

1. Аністратенко Л.С., Бондаренко І.П. Японські поети: Біографічний словник. – К.: Видавничий дім Бураго, 2011. – 368 с.
2. Бондаренко І.П. Розкоші і злидні японської поезії. Японська класична поезія в контексті світової та української літератури. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 566 с.
3. Бреславец Т.И. Японская классическая литература VІІІ – ХІХ вв. – Владивосток,1980.
4. Глускина А.Е. Заметки о японской литературе и театре. – М.: Наука,1979.
5. Горегляд В.Н. Японская литература VІІІ – ХVІ вв. – СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение»,1997. – 416 с.
6. Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе Х-ХІІІ вв. – М.: Наука,1981.
7. Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. – М.: Наука,1979.
8. Григорьева Т. Японская литература ХХ века. – М.: Художественная литература, 1983. – 302 с.
9. Григорьева Т.П. Дао и логос. Встреча культур. – М.: Наука,1992. – 424 с.
10. Григорьева Т.П., Логунова В.В. Японская литература. Краткий очерк. – М.: Наука,1964.
11. Долин А.А. Японский романтизм становление новой поэзии. – М.: Наука, 1978. – 282 с.
12. Долин А.А. Новая японская поэзия. – М. : Наука, 1990 – 311 с.
13. История Японии. Т.1,2. – М.: Наука,1999.
14. История современной японской литературы. – М.: Изд-во иностраной литературы, 1961. – 401 с.
15. Иэнага Сабуро. История японской культуры. – М.: Наука,1972.
16. Конрад Н.И.Японская литература в образцах и очерках. – М.: Наука,1991.
17. Кин Д. .Японская литература ХУ11-Х1Х ст. – М.: Наука, 1978. – 430 с.
18. Конрад Н.И. Очерки японской литературы. – М.: Художественная литература,1973. – 463 с.
19. Краткая история литературы Японии. – М.: Наука,1975. – 119 с.
20. Рехо К. Современный японский роман. – М.: Наука, 1977. – 302 с.
21. Шефтелевич Н.С. Новая японская поэзия. Симадзаки Тосон – М.: Изд-во Моск. у-та, 1982. – 168 с.
22. Японська література. Хрестоматія. Том 3. (Х1Х – ХХ ст.)/Упорядники: Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 536 с.

Допоміжна

1. Антологія японської поезії. Хайку ХУП-ХХ ст./ Передмова, переклад з яп. та коментарі І.П.Бондаренка. – К.: Дніпро, 2002. – 365 с.
2. Неприкаяні душі. Антологія поеії мондрівних поетів – дзен-буддистів (Х11-ХХ ст.)/ Переклад з яп,., передмова та коментарі І.П.Бондаренка. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 660 с.
3. Мори Огай. Дикий гусь. Танцовщица. Симадзаки Тосон. Нарушенный завет. – М., 1990
4. Нацуме Сосекі. Серце./ З яп. переклав М.С.Федоришин. – Всесвіт, 2004, № 7-8. – С. 34-122.
5. Акутагава Рюноске. Новеллы. – М.: Художественная литература, 1985. – 607 с.
6. Акутагава Рюноске. Избранное. – СПб.: Корвус, 1995. – 736 с.
7. Акутагава Рюноске. Слова пигмея. – М.: Прогресс, 1992. – 592 с.
8. Дадзай Осаму. Избранные произведения/ Составитель Т.Л. Соколова-Делюсина. – СПб.: Гиперион, 2004. – 624 с.
9. Мисима Юкио. Маркиза де Сад. – СПб.: Азбука, 2000. – 279 с.
10. Мисима Юкио. Исповедь маски. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 233 с.
11. Мисима Юкио. Золотой храм. – СПб.: Азбука, 2000. – 379 с.
12. Танидзаки Дзюнъитиро. Избранные произведения. Т.1.2. – М.: Художественная литература, 1986. – т.1. – 543 с., т. 2 – 639 с.
13. Такео Арісіма. Жінка. – К.: Дніпро, 1978. – 420 с.
14. Токутоми Рока. Избранное. – Ленинград: Художественная литература, 1978. – 206 с.
15. Томиэ Охара. Ее звали О-Эн. – М.: Художественная литература, 1973. – 176 с.
16. Кавабата Ясунарі. Країна снігу. Тисяча журавлів. – К.: Основи. Зарубіжна класика, 1992. – 262 с.
17. Кавабата Ясунарі. Сплячі красуні. – Львів: Піраміда, 2007. – 208 с.
18. Кавабата Ясунарі. Вибрані твори – К.: Юніверс, 2008. – 592 с.
19. Кайко Такэси. Горькое похмелье. – СПб.: Северо-Запад пресс, 2003. – 533 с.
20. Сюсаку Эндо. Самурай. – СПб.: Азбука-классика, 2002. – 349 с.
21. Оэ Кэндзабуро. Опоздавшая молодежь.- М.: Правда, 1990. – 624 с.
22. Оэ Кэндзабуро. Записки пинчраннера. – СПб.: Амфора, 2000. – 330 с.
23. Оэ Кэндзабуро. Объяли меня воды до души моей… – СПб.: Амфора,1999. – 445 с.
24. Оэ Кэндзабуро. Игры современников. – СПб.: Амфора, 1999. – 460 с.
25. Абе Кобо. Жінка в пісках. – К.: Дніпро, 1988. – 603 с.
26. И была любовь, и была ненависть. Сборник рассказов японских писателей ХХ века. – М.: Наука,1975. – 294 с.
27. Современная японская новелла. 1945-1978. – М.: Художественная литература, 1980. – 703 с.
28. Японская новелла. – СПб.: Северо-Запад пресс, 2003. – 587 с.
29. Мураками Харуки. Норвежский лес.- М., 2003
30. Мураками Харуки. Страна чудес без тормозов и Конец света. – М.: ЭКСМО, 2015. – 606 с.
31. Банана Ёсимото. Амрита. – СПб. : Амфора, 2006. – 495 с.
32. Банана Ёсимото. Цугуми. – СПб. : Амфора, 2006. – 446 с.
33. Рю Мураками. Дети из камеры хранения. – СПб.: Амфора, 2005. – 557 с.
34. Антология современной японской литературы. Теория катастроф. Современная японская проза. – М.: Иностранка, 2003. – 503 с.
35. Овчинникова Л.В, Сато Ю. Хрестоматия для домашнего чтения. Учебное пособие по японскому языку. – М.: Серебряные нити, 2012. – 210 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус