Історія японської літератури (4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71Немає
81Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
710ГОРОШКЕВИЧ ОленаФЛя-41, ФЛя-42
814ГОРОШКЕВИЧ ОленаФЛя-41, ФЛя-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
710ФЛя-41ГОРОШКЕВИЧ Олена
ФЛя-42ГОРОШКЕВИЧ Олена
814ФЛя-41ГОРОШКЕВИЧ Олена
ФЛя-42ГОРОШКЕВИЧ Олена

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів з особливостями генези класичної японської літератури, розвитком літературних напрямів, жанрів, шкіл,  творчим доробком окремих авторів.

Завдання – навчити студентів аналізувати літературні явища такі як жанри, напрями, стилі, літературну спадщину митця в цілому та окремі твори класичної японської літератури на широкому історико-культурному тлі та в контексті світової літератури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: періодизацію японської літератури, загальні особливості розвитку культури в цілому і літератури зокрема того чи іншого історичного періоду; зародження, розвиток і основні риси літературних жанрів; життєвий та творчий шлях видатних літераторів, пам’ятки класичної  та твори сучасної японської літератури.

вміти:   визначати жанрові та стильові особливості поетичних та прозаїчних творів класичної та сучасної японської літератури, аналізувати ідейно-тематичні, фабульно-композиційні особливості творів, систему образів, систему художніх засобів виразності, риси індивідуального авторського стилю, визначати значення того чи іншого літературного твору та творчого авторського доробку в цілому в загальному літературному процесі, знаходити вияви літературних впливів тощо.

Рекомендована література

Базова

 1. Аністратенко Л.С., Бондаренко І.П. Японські поети: Біографічний словник. – К.: Видавничий дім Бураго, 2011. – 368 с.
 2. Бондаренко І.П. Розкоші і злидні японської поезії. Японська класична поезія в контексті світової та української літератури. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 566 с.
 3. Японська література. Хрестоматія. Том 3. (Х1Х – ХХ ст.)/Упорядники: Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 536 с.
 4. Японська література. Курс лекцій. Частина третя: література новітнього періоду. – К.: ВЦ Дмитра Бураго, 2016. – 487 с.
 5. 中学国語資料集。東京。1998-168p。
 6. シグマ新国語便覧。国語教育プロジェクト。
 7. 日本文学全史。6.現代。東京。1988.510p。

Допоміжна

 1. Абе Кобо. Жінка в пісках. – К.: Дніпро, 1988. – 603 с.
 2. Антологія японської поезії. Хайку ХУП-ХХ ст./ Передмова, переклад з яп. та коментарі І.П.Бондаренка. – К.: Дніпро, 2002. – 365 с.
 3. Жага кохання. Антологія японської жіночої поезії (6-20 ст.). – Київ ВД Дмитра Бураго, 2016. – 510 с.
 4. Кавабата Ясунарі. Країна снігу. Тисяча журавлів. – К.: Основи. Зарубіжна класика, 1992. – 262 с.
 5. Кавабата Ясунарі. Сплячі красуні. – Львів: Піраміда, 2007. – 208 с.
 6. Кавабата Ясунарі. Вибрані твори – К.: Юніверс, 2008. – 592 с.
 7. Кендзабуро Ое. Особистий досвід. Обійняли мене води до душі моєї. – Харків: Фоліо, 2016. – 667 с.
 8. Міядзава Кендзі. Ресторан, де виконують побажання. Казки. – Львів: Кальварія, 2016. – 96 с.
 9. Невідворотна течія. Поезія сучасних поетів. – Київ: Фенікс, 2016. – 128 с.
 10. Неприкаяні душі. Антологія поеії мондрівних поетів – дзен-буддистів (Х11-ХХ ст.)/ Переклад з яп,., передмова та коментарі І.П.Бондаренка. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 660 с.
 11. Нацуме Сосекі. Серце./ З яп. переклав М.С.Федоришин. – Всесвіт, 2004, № 7-8. – С. 34-122.
 12. Нацуме Сосекі. Десять ночей снів. – Харків: Фоліо, 2017. – 216 с.
 13. Такео Арісіма. Жінка. – К.: Дніпро, 1978. – 420 с.
 14. Харукі Муракамі. Безбарвний Цкуру Тадзакі та роки його прощі. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 302 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус