ГОРОШКЕВИЧ Олена

Посада: старший викладач кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

Телефон (робочий): (032) 239-47-04

Електронна пошта: olena.horoshkevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Досліджує літературу, історію, культуру Японії.

Брала  участь у конференціях з японістики у КНУ ім. Т.Шевченка (2015, 2016, 2017 рр.).

Є членом Об’єднання викладачів японської мови України.

Курси

Публікації

Статті

 1. Горошкевич О. Культ бодгісатви Каннон в буддійському пантеоні Японії.// Історія релігій в Україні. Праці ХI Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2001, с.260-266.
 2. Горошкевич О. Християнство в Японії.// Історія релігій в Україні. Праці ХIII Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2003, с.168-172.
 3. Горошкевич О. Зони концептуального метафоротворення лексем око української та ме“око” японської мов.//Проблеми зіставної семантики. Вип.5 – Київ, 2001, с.120-124.
 4. Горошкевич О. Відображення емоційних станів людини у фразеологізмах з соматичним компонентом в японській мові. //Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип.36. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – с.280-290.
 5. Горошкевич О. Оцінка людини в соматичних фразеологізмах японської мови//Мова і культура. Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. Вип. 8, т. 5. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. – С.242-247.
 6. Горошкевич О. Соматичний сегмент японської мовної картини світу (концептосфери лексем 腕ude、手te  – рука та 足ashi – нога) //Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип..45. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С.234-242.
 7. Горошкевич О. Сценарії поведінки людини у соматичній фраземіці сучасної японської мови //Мова і культура. Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. Вип. 11, т. IХ. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 171-175.
 8. Горошкевич О. Комунікативно активні фразеологізми японської мови на позначення емоційних станів людини (результати анкетування)//Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 27. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 21-26.
 9. Горошкевич О. Соматична фразеологія в курсі вивчення японської мови як іноземної//Східні мови та літератури. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011, № 17, С.7-10.
 10. Горошкевич О. Метронімічні соматичні номінації в японській мові//Сходознавство. – К., 2010, № 51, С. 25-33.
 11. Горошкевич О. Літературний твір як джерело вивчення особливостей комунікативної поведінки (на основі роману Танідзакі Дзюн’ічіро «Дрібний сніг») //Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 35. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 21-28.
 12. Горошкевич О. Кодекс мовної поведінки людини у пареміях та фразеології сучасної японської мови// Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 40. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – С.22-29.
 13. Горошкевич О. Лінгвокульторологічний портрет японських соматизмів身 мі ‘тіло’ і 体карада‘тіло’ //Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 52. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 25-31.
 14. Горошкевич О. Відображення правил мовленнєвої поведінки людини у фразеології сучасної японської мови//Східний світ. – К.: Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАНУ, 2013, № 1. – С.23-29.
 15. Горошкевич О. Проблеми відбору та семантичного опису мовного матеріалу при укладанні словника соматичної фразеології сучасної японської мови// Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 36. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2014. – С. 13-19.
 16. Горошкевич О. Концепт 腹hara в японській мовній картині світу//Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Серія філологічна. Випуск 61. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.136-142.
 17. Горошкевич О. Образ міста в концептуальному просторі роману Танідзакі Дзюн’ічіро «Дрібний сніг»//Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Серія філологічна. Випуск 54. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С.279-289.
 18. Горошкевич О. Символіка фітонімафіалка в японській поетологічній традиції //Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 58. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – с.154-163.
 19. Горошкевич О.Г. Історик мови Наканіші Сусуму та його природоцентричний підхід до етимології японської лексики// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 65. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С.128-133.
 20. Горошкевич О.Г. Переосмислення древніх сюжетів у творах Акутаґави Рюноске (на матеріалі новели «杜子春»)/ О.Горошкевич. // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 63. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2018. – С. 156 – 165.

Словники

Горошкевич О.Г. Словник соматичної фразеології японської мови/ О.Г. Горошкевич – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 196 с.

 

Біографія

Народилася 1957 року у місті Львів.

У 1991 закінчила Московський інститут країн Азії та Африки при МДУ ім.Ломоносова.

В ЛНУ ім. І. Франка працює з лютого 1995 р.

Методичні матеріали

Посібники

Збірник текстів з японської мови/ О. Горошкевич. –  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 127 с.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!