Історія японської літератури (3 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52.5Залік
65Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532ГОРОШКЕВИЧ ОленаФЛя-31
632ГОРОШКЕВИЧ ОленаФЛя-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФЛя-31ГОРОШКЕВИЧ Олена

Опис курсу

Мета та цілі курсу.
Мета курсу – ознайомити студентів з особливостями генези класичної японської літератури, розвитком літературних напрямів, жанрів, шкіл, творчим доробком окремих авторів. Ціль – навчити студентів аналізувати літературні явища такі як жанри, напрями, стилі, літературну спадщину митця в цілому та окремі твори класичної японської літератури на широкому історико-культурному тлі та в контексті світової літератури.

Очікувані результати навчання.
В результату вивчення курсу студенти повинні
знати: періодизацію японської літератури, загальні особливості розвитку культури в цілому і літератури зокрема того чи іншого історичного періоду; зародження, розвиток і основні риси літературних жанрів; життєвий та творчий шлях видатних літераторів, пам’ятки класичної японської літератури.
вміти:  визначати жанрові та стильові особливості поетичних та прозаїчних творів класичної та сучасної японської літератури, аналізувати ідейно-тематичні, фабульно-композиційні особливості творів, систему образів, систему художніх засобів виразності, риси індивідуального авторського стилю, визначати значення того чи іншого літературного твору та творчого авторського доробку в цілому в загальному літературному процесі, знаходити вияви літературних впливів тощо.
Ключові слова:
Літературні пам’ятки, національні літературні традиції, національна специфіка образності художніх творів, жанри японської літератури середньовіччя і Нового часу

Тема, короткі тези
Форма заняття
1. Епоха Камакура. Історична довідка. Зародження нової культури. Синтоїзм і буддизм епохи Камакура.
Лекція 2. Жанр ґункімоноґатарі. Твори «Хоґен моноґатарі», «Хейджі моноґатарі».
Лекція 3. Твір «Хейке моноґатарі». Історія написання. Основні сюжетні лінії твору.
Лекція 4. Твір «Хейке моноґатарі». Образ Тайрано Кійоморі. Буддійські мотиви твору.
Лекція 5. Твір «Хейке моноґатарі». Образи Мінамотоно Йошіцуне та Мінамотоно Йорітомо. Ключові батальні сцени у творі.
Лекція 6. Життя і творчість Камо ноЧьомея. Твір «Ходжьокі».
Лекція 7. Біографія Кенкохоші. Твір «Цуредзуреґуса».
Лекція 8. Поетичні збірки епохи Камакура. Творчість Сайгьо. Творчість Фуджіварано Шюндзея.
Лекція 9. Творчість Фуджіварано Тейка. Антологія «Шінкокінвакашю»
Лекція 10. Історичні твори «Мідзукаґамі», «Масукаґамі», «Ґуканшьо», «Джіношьотокі»
Лекція 11. Проза сецува. Збірки «Коджідан», «Дзокукоджідан», «Уджі шиї моноґатарі», «Джіккіншьо», «Хошшіншю»
Лекція 12. Мемуарна література. «Ідзайоїніккі», «Кайдокі»
Лекція 13. Автобіографічна повість Ніджьо «Непрохана повість»
Лекція 14. Культура періоду шьогунату Ашікага.
Лекція 15. Розвитокпоетичного жанру ренга. Антології ренґа. Творчість Соїна.
Лекція 16. Хайкай ренґа. Творчість Сокана.
Лекція 17. Фольклорна література отогідзоші (розповіді-казки).
Лекція 18. Твори: «Караїто», «Коти-миші», «Ґенджі-мавпа». «Саїкі»
Лекція 19. Твір «Хачікадзукі».                                                                                                                Практичне заняття 20. Театральне мистецтво театру Но. Теоретики театру – Кан’амі та Дзеамі.                                                                                                                                                                  Лекція 21. Естетичний канон театру Но. П’єси йокьоку.
Лекція 22. Твори «Надгробок Комачі», «Гірська відьма», «Таданорі», «Такасаґо».
Практичне заняття 23. Фарси кьоген. «Троє калік», «Два даймо», «Моління про зцілення» тощо. Стилістика творів. Основні типажі персонажів.
Практичне заняття 24. Твір «Бусу».
Практичне заняття 25. Розвиток духовної літератури. Китаїзована література «П’яти монастирів».
Лекція 26. Розвиток книгодрукарства. Перекладна література. Контакти з європейською культурою.
Лекція 27. Правління шьогунів Токугава. Політика «закриття країни». Роки найвищого розвитку міської культури – період Генроку (1688–1704).
Лекція 28. Розвиток поезії жанру хайкай. Поетичні школи Тейтоку і Данрін.
Лекція 29. Мацуо Башьо. Життя і творчість.
Лекція 30. Ліричні щоденники Башьо
Практичне заняття 31. Естетичні категорії поетики Башьо.
Практичне заняття 32. Поетична школа Башьо. Учні Башьо. Поетичні збірки.
Лекція 33. Театральне мистецтво. Театри Кабукі, Бунраку.
Лекція 34. П’єса «Нічна пісня погонича Йосаку з Тамба»
Практичне заняття 35. Чікамацу Мондзаемон. Життя і творчість.
Лекція 36. Особливості драматургії театрів Бунраку і Кабукі. Частина п’єси мічіюкі. Особливості сценічної гри.
Лекція 37. П’єси «Олійне пекло», «Подвійне самогубство закоханих на Острові Аміджіма».
Практичне заняття 38. Розвиток прозових жанрів. Література кана-дзоші, укійо-дзоші. Творчість Іхари Сайкаку. Тематичний спектр творів Іхари Сайкаку. Твори кошьоку моно, буке моно, чьонін моно.
Лекція 39. Твір «Кошьоку гонін онна».
Практичне заняття 40. Твір «Кошьоку ічідай онна» Практичне заняття

Рекомендована література

Основна

1. Аністратенко Л.С., Бондаренко І.П. Японські поети: Біографічний словник. – К.: Видавничий дім Бураго, 2011. – 368 с.
2. Бондаренко І.П. Розкоші і злидні японської поезії. Японська класична поезія в контексті світової та української літератури. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 566 с.
3. Боронина И.А. Классический японский роман. – М.,1981.
4. Боронина И.А. Поэтика классического японского стиха. – М.: Наука,1978. – 373 с.
5. Бреславец Т.И. Японская классическая литература VІІІ – ХІХ вв. – Владивосток,1980.
6. Глускина А.Е. Заметки о японской литературе и театре. – М.: Наука,1979.
7. Горегляд В.Н. Японская литература VІІІ – ХVІ вв. – СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение»,1997. – 416 с.
8. Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе Х-ХІІІ вв. – М.: Наука,1981.
9. Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. – М.: Наука,1979.
10. Григорьева Т.П. Дао и логос. Встреча культур. – М.: Наука,1992. – 424 с.
11. Григорьева Т.П., Логунова В.В. Японская литература. Краткий очерк. – М.: Наука,1964.
12. Доген. Рассуждения о различении пути./ пер. С яп. А.М.Кабанова/ – Буддизм в переводах. – Альманах вып. 2. – Сенкт-Петербург,1993.
13. Ермакова Л.М. Синтоистский образ мира и вопросы поэтики. – Восточная поэтика. Специфика художественного образа. – М.: Наука,1983.
14. Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. – М.: Наука,1987. – 319 с.
15. История Японии. Т.1,2. – М.: Наука ,1999.
16. Иэнага Сабуро. История японской культуры. – М.: Наука,1972.
17. Конрад Н.И.Японская литература в образцах и очерках. – М.: Наука,1991.
18. Кин Д. .Японская литература ХУ11-Х1Х ст. – М.: Наука, 1978. – 430 с.
19. Конрад Н.И. Очерки японской литературы. – М.: Художественная литература,1973. – 463 с.
20. Краткая история литературы Японии. – М.: Наука,1975.
21. Мазурик В.П. Пространственно-композиционные приемы в японской средневековой поэзии как функция художественной целостности. – Язык и культура. Новое в яп.фил. – М.,1987.
22. Шефтелевич Н.С. “Собирание мира” в собрании поэтов. – Слово и образ. Новое в яп.фил. – М.: Наука,1990.
23. Японська література. Хрестоматія. Том 2. (Х1У-Х1Х ст.)/Упорядники: Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 696 с.

Додаткова

1. Антологія японської класичної поезії. Танка. Ренга (У111-ХУ ст.)/ Переклад з японської, коментарі, упорядкування, передмова І. Бондаренко. – Київ: Факт, 2004. – 912 с.
2. Антологія японської поезії. Хайку ХУП-ХХ ст./ Передмова, переклад з яп. та коментарі І.П.Бондаренка. – К.: Дніпро, 2002. – 365 с.
3. Бреславец Т.И. Поэзия Мацуо Басё. – М.: Наука, 1981. – 151 с.
4. Кобаяси Исса. Стихи и проза. – СПб.: Гиперион, 1996. – 222 с.
5. Кости и плоть дзэн. Сто одна история дзэн. – М.: ЭКСМО, 2006. – 400 с.
6. Ихара Сайкаку. Превратности любви. – СПб.: Кристалл, 2000. – 399 с.
7. Ихара Сайкаку. История любовных похождений одинокой женщины. Повести, рассказы. СПб.: Азбука-классика, 2006. – 538 с.
8. Мацуо Басьо. Великое в малом. – СПб.: Кристалл, 1999. – 510 с.
9. Неприкаяні душі. Антологія поеії мондрівних поетів – дзен-буддистів (Х11-ХХ ст.)/ Переклад з яп,., передмова та коментарі І.П.Бондаренка. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 660 с.
10. Ночная песня погонщика Ёсаку из Тамба. Японская классическая драма Х1У-ХУ и ХУ111 веков. – М.: Художественная литература, 1989. – 491 с.
11. Стежками Басьо. – К.: Грані-Т, 2007. – 96 с.
12. Рьокан. Вибрані поезії. – К.: Грані-Т, 2008. – 264 с.
13. Уэда Акинари. Луна в тумане./ В кн.: Луна в тумане. Японская классическая проза. – М.: Правда, 1988. – С. 395-449.
14. 現代文で読む古典と民話 / Твори класичної японської літератури і фольклору у сучасному перекладі/. – Токіо,1992. – 123 с.
15. Anthology of Japanese Literature (from the earliest era to the mid-nineteenth century)/ – Neu York, 1955.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус