Історія японської літератури (3 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік
62Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532ГОРОШКЕВИЧ ОленаФЛя-31, ФЛя-32
632ГОРОШКЕВИЧ ОленаФЛя-31, ФЛя-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФЛя-31ГОРОШКЕВИЧ Олена
ФЛя-32ГОРОШКЕВИЧ Олена

Опис курсу

Курс створено з метою ознайомити студентів з розвитком літературного процесу в Японії від давніх часів до сучасності, різноманіттям літературних жанрів, творчістю провідних поетів і письменників Японії.

Мета курсу – ознайомити студентів з особливостями генези класичної японської літератури, розвитком літературних напрямів, жанрів, шкіл,  творчим доробком окремих авторів. Ціль – навчити студентів аналізувати літературні явища такі як жанри, напрями, стилі, літературну спадщину митця в цілому та окремі твори класичної японської літератури на широкому історико-культурному тлі та в контексті світової літератури.

В результату вивчення курсу студенти повинні

знати: періодизацію японської літератури, загальні особливості розвитку культури в цілому і літератури зокрема того чи іншого історичного періоду; зародження, розвиток і основні риси літературних жанрів; життєвий та творчий шлях видатних літераторів, пам’ятки класичної  японської літератури.

вміти:  визначати жанрові та стильові особливості поетичних та прозаїчних творів класичної та сучасної японської літератури, аналізувати ідейно-тематичні, фабульно-композиційні особливості творів, систему образів, систему художніх засобів виразності, риси індивідуального авторського стилю, визначати значення того чи іншого літературного твору та творчого авторського доробку в цілому в загальному літературному процесі, знаходити вияви літературних впливів тощо.

Рекомендована література

Основна

 1. Аністратенко Л.С., Бондаренко І.П. Японські поети: Біографічний словник. – К.: Видавничий дім Бураго, 2011. – 368 с.
 2. Бондаренко І.П. Розкоші і злидні японської поезії. Японська класична поезія в контексті світової та української літератури. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 566 с.
 3. Японська література. Хрестоматія. Том 2. (Х1У-Х1Х ст.)/Упорядники: Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 696 с.
 4. 中学国語資料集。東京。1998-168p。
 5. シグマ新国語便覧。国語教育プロジェクト。
 6. 日本文学全史。Ⅱ.中古。東京。1988.598p。

Додаткова

 1. Антологія японської класичної поезії. Танка. Ренга (У111-ХУ ст.)/ Переклад з японської, коментарі, упорядкування, передмова І. Бондаренко. – Київ: Факт, 2004. – 912 с.
 2. Антологія японської поезії. Хайку ХУП-ХХ ст./ Передмова, переклад з яп. та коментарі І.П.Бондаренка. – К.: Дніпро, 2002. – 365 с.
 3. Жага кохання. Антологія японської жіночої поезії (6-20 ст.). – Київ ВД Дмитра Бураго, 2016. – 510 с.
 4. Кенко хоші. Нотатки знічев’я. – К.: Либідь, 2017. – 391 с.
 5. Мацуо Басьо. Поезії. – К.: Веселка, 2016. – 311 с.
 6. Неприкаяні душі. Антологія поеії мондрівних поетів – дзен-буддистів (Х11-ХХ ст.)/ Переклад з яп,., передмова та коментарі І.П.Бондаренка. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 660 с.
 7. По одному віршу ста поетів. Збірка японської класичної поезії 7 – 13 ст. – Київ: Грані-Т, 2008. – 232 с.
 8. Рьокан. Вибрані поезії. – К.: Грані-Т, 2008. – 264 с.
 9. Стежками Басьо. – К.: Грані-Т, 2007. – 96 с.
 10. 現代文で読む古典と民話 / Твори класичної японської літератури і фольклору у сучасному перекладі/. – Токіо,1992. – 123 с.
 11. Anthology of Japanese Literature (from the earliest era to the mid-nineteenth century)/ – Neu York, 1955.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус