Японська мова (1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
18.5Іспит
27Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1160ФЛя-11ПАСЕМКО Оксана, ГАВДИК Богдана
ФЛя-12ПАСЕМКО Оксана, ГАВДИК Богдана
2160ФЛя-11ПАСЕМКО Оксана, ГАВДИК Богдана
ФЛя-12ПАСЕМКО Оксана, ГАВДИК Богдана

Опис курсу

Курс розроблено, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб сформувати комунікативну та мовознавчу компетенції студентів з урахуванням професійних  потреб.

Мета курсу – опанування японської мови як засобу спілкування у побутовій, науковій та професійній сферах; ціль – освоєння мовленнєвих та мовознавчих знань та вмінь відповідного рівня, якими повинен володіти студент в результаті вивчення фахових дисциплін.

Після завершення цього курсу студент буде:

– Знати: тематичну лексику, засоби вираження структурної організації тексту та комунікативної інтенції базового рівня.

– Вміти: вести діалог, побудований на реальній ситуації; сприймати на слух тексти базового рівня; викладати свою думку відповідно до тексту базового рівня з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності.

Рекомендована література

Базова:

1. .小池真理.聞く・考える・話す留学生のため初級日本語会話 / 小池真理、中川道子、宮崎聡子、平塚真理.-東京:スリーエーネットワーク、2019.

2. 嶋田和子.できる日本語準拠たのしい読み物55初級・初中級 / 嶋田和子、澤田尚美、高見彩子、有山優希.- 東京:アルク、2013.

3. Minna no Nihongo I. Переклад і граматичний коментар українською мовою / ред. X. Егава [та ін..]. Підручник. – Львів: НУЛП, 2009. – 212 с.

4.みんなの日本語初級I. – 東京:スリーエーネットワーク、 2003.

5. みんなの日本語初級I 標準問題集 – 東京:スリーエーネットワーク、1999.

6. みんなの日本語初級I 書いて覚える文型練習帳 – 東京:スリーエーネットワーク、2001.

7. みんなの日本語初級I 初級で読めるトピック25 – 東京:スリーエーネットワーク、2001.

8.みんなの日本語初級I 聴解タスク25 / 牧野昭子、田中よね、北川逸子.-東京:スリーエーネットワーク、2005.

 

Додаткова:

  1. Горошкевич О. Збірник текстів з японської мови. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003.
  2. Еґава Х., Кобелянська О., Філонова В. Збірник японських лінгвокультурологічних текстів для читання тп перекладу. – К.: ВД Дмитра Бураго, 2021. – 186 с.
  3. Комісаров К.Ю. Категорія дієслова у сучасній японській мові: лінгводидактичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 28. – К., 2010. – С. 62
  4. Комісаров К.Ю. Морфологічні та семантико-синтаксичні особливості вживання умовних конструкцій у японському ввічливому мовленні // Мовні і концептуальні картини світу: 36. наук. пр. – К., 2004. – Вип.12. Частина 1.-С. 249-252
  5. Комарницька Т.К., Комісаров К.Ю. Сучасна японська літературна мова: теоретичний курс: в 2 т. Т.1./ Комарницька Т.К., Комісаров К.Ю.. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012.-320 с.
  6. Комарницька Т.К., Комісаров К.Ю. Сучасна японська літературна мова: теоретичний курс: в 2 т. Т. 2. / Комарницька Т.К., Комісаров К.Ю.. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 424 с.
  7. MakinoSeiichi, TsutsuiMichio. A Dictionary of Basic Japanese Grammar – Tokyo, 1997. – 634 p.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус