Перекладацька практика (японісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
684ФЛя-31ПАСЕМКО Оксана

Опис курсу

Перекладацька практика входить до циклу лінгвістичних дисциплін, що формують філологічну базу бакалавра зі спеціальності «Японська мова та література»

Мета та цілі практики
Метою курсу є прищепити студентам основні прийоми та навички усного та письмового перекладу з японської на українську мову та навпаки.
Основні завдання дисципліни:
• повторити та узагальнити знання про основні поняття теорії перекладу та види перекладацьких трансформацій;
• систематизувати основні методи, засоби та прийоми письмового та усного перекладу;
• навчити застосовувати на практиці основні прийоми та навички письмового перекладу на матеріалі офіційних документів, публіцистичних текстів, уривків літературних текстів;
• навчити застосовувати на практиці основні прийоми та навички усного перекладу ділових переговорів та краєзнавчих екскурсій.
• допомогти студентові сформувати професійну перекладацьку компетенцію.

Очікувані результати навчання. Студент повинен узагальнити та закріпити теоретичні знання про основні способи перекладу; лексичні та граматичні проблеми перекладу; стилістичні проблеми перекладу; трансформації, які відбуваються при перекладі.
Студент повинен уміти використовувати на практиці основні прийоми та навички письмового перекладу на матеріалі офіційних документів, публіцистичних текстів, уривків літературних текстів при перекладі з японської мови та навпаки; застосовувати на практиці основні прийоми та навички усного перекладу при ділових переговорах та краєзнавчих екскурсіях японською мовою; вибирати оптимальну перекладацьку стратегію згідно виду та мети перекладу.

Теми:
1) Прийоми та навички письмового перекладу офіційних документів з японської на українську мову.
2) Прийоми та навички письмового перекладу офіційних документів з української на японську мову.
3) Прийоми та навички письмового перекладу художнього тексту з японської на українську мову.
4) Прийоми та навички письмового перекладу публіцистичного тексту з японської на українську мову та навпаки.
5) Прийоми та навички усного перекладу ділових переговорів японською мовою.
6) Прийоми та навички усного перекладу краєзнавчих екскурсій японською мовою.

Тема 1. Письмовий переклад офіційних документів з японської на українську мову. Термінологія. Структура речення та тексту. Проблеми транслітерації власних імен.
Практичне заняття: переклад офіційних документів з японської мови (свідоцтво про народження, експортна декларація транспортного засобу)

Тема 2. Письмовий переклад офіційних документів з української на японську мову. Термінологія. Структура речення та тексту. Проблеми транслітерації власних імен.
Практичне заняття: переклад офіційних документів з української мови (свідоцтво про народження, про шлюб, довідка про оплату медичних послуг)

Тема 3. Письмовий переклад художнього тексту з японської на українську мову. Відтворення діалектизмів, просторічних елементів і молодіжного сленґу. Роль приміток.
Практичне заняття: переклад художнього тексту (новели Екуні Каорі)

Тема 4. Письмовий переклад публіцистичного тексту з японської на українську мову та навпаки. Передача модальних значень.                                                                                              Практичне заняття: переклад публіцистичних текстів (новинні сайти NHK та Уніан)

Тема 5. Усний переклад ділових переговорів японською мовою. Підготовка до усних переговорів. Комунікативні перекладацькі стратегії.
Практичне заняття: підготовка та проведення рольової гри «Переговори в облдержадміністрації щодо співпраці у галузі залучення іноземних інвестицій та інфраструктурної допомоги»

Тема 6. Усний переклад краєзнавчих екскурсій японською мовою. Переклад історичної лексики.
Практичне заняття: підготовка та проведення рольової гри «Екскурсія історичним центром Львова»

Захист практики.
Студент повинен підготувати і здати таку звітну документацію:
1) переклад текстів з японської на українську мову, з української на японську мову (індивідуальне завдання, яке складається з текстів офіційного, публіцистичного та художнього стилів);
2) щоденник перекладацької практики;
3) словник термінів та коментарі щодо складнощів перекладу опрацьованих текстів усного та писемного мовлення.

Рекомендована література

1. Бондаренко І.П. Методологія художнього перекладу: Навчальний посібник для студентів-японістів / І. П. Бондаренко, Т. К. Комарницька, С. М. Семенко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017.
2. Букрієнко А. О., Комісаров К. Ю. Японсько-український переклад. Том 1: Практичний курс / А.О. Букрієнко, К.Ю. Комісаров. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016.
3. Букрієнко А. О., Комісаров К. Ю. Теорія і практика перекладу. Японська мова. Том 2: Навч. посіб. / А.О. Букрієнко, К.Ю. Комісаров. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014.
4. Hasegawa Yoko. The Routledge Course in Japanese Translation / Yoko Hasegawa. – London: Routledge, 2012.

Робоча програма

Завантажити робочу програму