ЛУЦАН Лідія

Посада: асистент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

Телефон (робочий): (032) 239-47-04

Електронна пошта: lidiya.lutsan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

Статті:

 1. Луцан Л.В. Передача значень ІІ та V розширених дієслівних основ арабської мови в українській та англійській мовах. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 29, Л., 2000.
 2. Луцан Лідія. Міжмовна категоріальна взаємодія: породи арабського дієслова та способи їх передачі українською мовою. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: філологія. №3, 2001.
 3. Лідія Луцан. Господня молитва та Фатіха у зіставленні. // Історія релігій в Україні. Праці Х-ї міжнародної наукової конференції. Л., 2000.
 4. Лідія Луцан. До питання про віротерпимість у Корані. // Історія релігій в Україні. Праці ХІ-ї міжнародної наукової конференції. Л., 2001.
 5. Лідія Луцан. Деякі семантичні нюанси категорії числа в текстах Біблії та Корану. // Історія релігій в Україні. Праці ХІII-ї міжнародної наукової конференції. Л., 2003.
 6. Луцан Л. Передача значень ІІI та VI порід арабського дієслова українською та англійською мовами. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 30, Л., 2003.
 7. Лідія Луцан. Архетип землі в доісламській арабській міфології та Корані. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Л., 2004.
 8. Лідія Луцан. Концепції джигаду в ісламі. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Л., 2005.
 9. Луцан Л.В. Міжмовна категоріальна взаємодія: передача значень порід арабського дієслова українською та англійською мовами. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 36, Л., 2005.
 10. Лідія Луцан. Дериваційно-семантичні процеси та системні відношення у категорії розширених дієслівних основ арабської мови. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 42, Л., 2007.
 11. Лідія Луцан. Взаємозв’язок системно-структурного та функціонального підходів до вивчення граматичної семантики розширених дієслівних основ арабської мови. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 45, Л., 2008.
 12. Луцан Л., Сокіл Б. Українсько-арабський розмовник. – Тернопіль: Мандрівець, 2008.
 13. Лідія Луцан. Категорія розширених дієслівних основ в арабській мові та передача каузативної та ітеративної семантики засобами української мови. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 54, Л., 2011.
 14. Луцан Л.В. Категорія розширених дієслівних основ в арабській мові та передача значення зворотності й пасиву засобами української та англійської мов. // Східний світ №1. К., 2013.
 15. Лідія Луцан. Статус категорії розширених дієслів основ арабської мови як об’єкт лексико-граматичного вивчення. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 61, Л., 2014., С. 45–51.

Біографія

Закінчила ЛДУ ім. І. Франка у 1997 році за спеціальністю “Українська мова і література” з кваліфікацією “Філолог. Викладач української мови і літератури”.

В ЛНУ працює з грудня 1997 року. Читає курси: “Історія арабської літератури” (2 та 4 курси сходознавців-арабістів);  “Релігії та вчення Близького Сходу” (загальноуніверситетський).

Методичні матеріали

Луцан Л., Сокіл Б. Українсько-арабський розмовник. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. — 204 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!