ЗАБУРАННА Ореста

Посада: доцент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-04

Електронна пошта: oresta.zaburanna@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Мовознавство, японістика, переклад.

 

Курси

Публікації

1. Забуранна О. “Приголомшливе насильство” та особистість у романі Харукі Муракамі “Безбарвний Цкуру Тадзакі та роки його прощі” // Сходознавство. – Вип. 91. – Київ, 2023. – С. 69–86.
2. Забуранна О. Роль семантики спонукального дієслова у “проханні-вимозі” (зіставний аналіз даних експерименту в українській та японській мовах) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 70. – Львів, 2019. – С. 147–153.
3. Забуранна О. Соціальний статус адресата в комунікативній ситуації прохання і варіативність реквестивних стратегій української та японської мов // Мова і суспільство. – Вип. 58. – Львів, 2017. – С. 133-147.
4. ザブランナ・オレスタ. 現代ウクライナ語における属格の対象的用法―イワーン・ネチューイ=レヴィーツィケィイの作品を基に― // 国際シンポジウム「文化の汽水域〜東スラヴ世界の文化的諸相をめぐって〜」報告集. – 東京: 東京外国語大学沼野恭子研究室. – 2017. – P. 54-74.
5. Забуранна О. Варіативність реквестивних стратегій японської мови залежно від соціального статусу адресата // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 65. – Львів, 2017. – С. 138–153.
6. Забуранна О. Уживання та мовні варіації реквестиву Vてもらっていい? залежно від соціального статусу адресата // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Вип. 58. – Київ, 2016. – С. 27-33.
7. Забуранна О. Значення та функціонування V-てください у сучасній японській мові // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Вип. 54. – Київ, 2015. – С. 52-56.
8. Zaburanna O. 依頼の場面に用いられる許可求めの表現について // 第8回日本語実用言語学国際会議, 22-23.03.2014: 要綱集. – 東京: 国立国語研究所. – 2014. – P. 61-62.
9. Забуранна О. Конструкції зі значенням спонукальності у японській мові (з наголосом на реквестивах та прескриптивах) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 61. – Львів, 2014. – С. 143-156.
10. ザブランナ・オレスタ.改善要求の場面における働き\かけ方略の対照研究(日本語母語話者とウクライナ語母語話者の大学生の場合)//東京外国語大学:日本研究教育年報. – № 17.– 2013. – P. 1-18.
11. Забуранна О. Спонукання до дії у ситуації «прохання-вимога» на матеріалі мовленнєвих реакцій студентської аудиторії носіїв японської мови // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Вип. 45. – Київ, 2012. – С. 40-44.
12. Забуранна О. Прагматичний вибір семантики дієслівних присудків у комунікативній ситуації «запит про інформацію» – зіставлення мовних реакцій носіїв японської та української мов // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 54. – Львів, 2011. – С. 297-303.
13. Забуранна О. Трактування перехідних-неперехідних дієслів у підручниках з вивчення японської мови (з точки зору категорії стану) // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Вип. 27. – Київ, 2009. – С. 179-182.
14. Забуранна О., Янів Я. Функціонування стереотипу жінки в сучасній перській фразеології // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2005. – Вип. 36. – С. 155-161.
15. Забуранна О. Антропоцентризм у сфері фразеологічного значення (на матеріалі перської та української мов) // Мовознавство. – 2003. – № 1. – С. 55-59.
16. Забуранна О. Майбутня подія у фразеологічному вираженні (українська, перська, японська мови: пошук спільних моделей) // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2002. – № 32.– С. 53-56.
17. Забуранна О. Концептуалізація минулого у фразеології української, перської та японської мов // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів, 2002. – Вип. 10. – С. 42-47.
18. Забуранна О. Інтерпретаційний аспект значення фраземи та методи його виявлення у зіставному дослідженні // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Ч. 2. — Львів: Світ, 1999. – С. 399-404.
19. Забуранна О. Розмежування антропоцентризму у сфері дії людського фактора // Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності. – Львів: Літопис, 1999. – С. 53-57.

Наукова біографія

Народилася 1974 року у Львові.

Закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1996), аспірантуру на кафедрі загального мовознавства (1999). 2003 року захистила кандидатську дисертацію “Антропоцентризм фразеологічної семантики (на матеріалі фразеологічних одиниць української, перської та японської мов зі значенням відносного часу)” за спеціальністю 10.02.15 – “загальне мовознавство”. В ЛНУ працює з січня 2000 року. У 2018-2023 рр. – завідувач кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича Львівського національного університету імені Івана Франка.

Закінчила магістратуру Токійського лінгвістичного університету (2010) за спеціальністю “методика викладання японської мови”. Проходила стажування для викладачів у Японській міжнародній фундації (2000-2001, м. Кіта-Урава), наукове стажування у Токійському лінгвістичному університеті (2012-2013), Токійському університеті (2022-2023).

Перекладає сучасну японську літературу, зокрема Харукі Муракамі (“Безбарвний Цкуру Тадзакі та роки його прощі”. – Харків: КСД, 2017) та Йошімото Банану (“Цуґумі”// Всесвіт. – 2004. – №11-12).

Читає курс практичної японської мови, “Теоретична граматика японської мови та актуальні проблеми лінгвістичних студій японської мови”, “Проблеми усного перекладу”, “Методика викладання японської мови та літератури”, “Вступ у спеціальність”.

Сфера наукових зацікавлень – мовознавство, прагматика мовленнєвої діяльності, теоретичні питання перекладу, методика викладання японської мови.

Член спеціалізованої вченої ради К 35.051.23 із захисту кандидатських дисертацій.

Член EAJS (Європейська асоціація японістики).

Методичні матеріали

Забуранна О., Тойофуку Й. Японська в темах: Підручник для студентів спеціальності “японська мова та література”. – Львів: Класика, 2006. – 172 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!