БАТЮК Ірина

Посада: старший викладач кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

Телефон (робочий): (032) 239-47-04

Електронна пошта: iryna.batiuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Курси

Публікації

Статті

 1. Батюк І. Ю. Фонологічні та лексико-граматичні відмінності у діалектах Японії / І. Ю. Батюк // Проблеми сходознавства в Україні. Матеріали IV науково-практичної конференції. – Харків, 2007. – С. 45-55.
 2. Батюк І. Ю. Філософія роману Юкіо Місіми «Золотий храм» / І. Ю. Батюк // Проблеми сходознавства в Україні. Матеріали V науково-практичної конференції. – Харків, 2008. – С. 132-141.
 3. Батюк І. Психологічний портрет головного героя роману Юкіо Мішіми «Сповідь маски» // І. Батюк // Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики: (Пам’яті Омеляна Пріцака) / відп. ред. В.В. Лучик. – К. : ВПЦ НаУКМА, 2010. – С. 48-57 
 4. Батюк І. Ю. Лексичні особливості жаргону японської мафії якудза / І. Ю. Батюк // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2009. – Вип. 27. – С. 3-7.
 5. Батюк І. Ю. Діалектні елементи у мові творів сучасних японських письменників / І. Ю. Батюк // Проблеми сходознавства в Україні. Матеріали VІ науково-практичної конференції. – Харків, 2010. – С. 11-14.
 6. Батюк І. Ю. Відображення кансайського діалекту у творі Накаґамі Кенджі «Мис» / І. Ю. Батюк // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2010. – Вип. 28. – С. 8-13.
 7. Батюк І. Ю. Діалектні особливості повісті Нацуме Сосекі «Юнак» / І. Ю. Батюк // Сходознавство. – К., 2010. – № 49-50. – С. 3-10.
 8. Batyuk I. Linguistic Features of the Novel Cape by Nakagami Kenji / I. Batyuk // China, Korea, Japan: Methodology and Practice of Culture Interpretation (Proceedings of The Second International Conference). – Seoul, 2011. – P. 101-107.
 9. Батюк І. Ю. Відображення кансайського діалекту у романі Накаґамі Кенджі «Бальзамін» / І. Ю. Батюк // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна. – Львів, 2011. – Випуск 54. – С. 262-268.
 10. Батюк І. Ю. Відображення кансайського діалекту у творі Танідзакі Джюн’ічіро «Дрібний сніг» / І. Ю. Батюк // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2011. – Вип. 35. – С. 3-8.
 11. Батюк І. Ю. Соціолінгвістичні фактори в історії японських діалектів та їх влив на формування літературної мови / І. Ю. Батюк // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – Симферополь, 2011. – Т. 2. – C. 113-116.
 12. Батюк І. Ю. Особливості вживання діалектизмів у структурі художнього тексту (на матеріалі роману Накаґамі Кенджі «Море засохлих дерев») / І. Ю. Батюк // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2012. – Вип. 40. – С. 3-7.
 13. Батюк І. Ю. Стилістичне використання діалектизмів у мові творів японських письменників (на матеріалі роману Накаґамі Кенджі «Бальзамін») / І. Ю. Батюк // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог, 2012. – Випуск 26. – С. 28-30.
 14. Батюк І. Ю. Діалектні елементи в мові творів сучасних японських письменників префектури Окінава / І. Ю. Батюк // Східний світ. – К., 2013. – С. 14-18.
 15. Батюк І. Ю. Соціолінгвістичний аспект аналізу творів Дадзай Осаму / І. Ю. Батюк // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2013. – Вип. 45. – С. 196-200.
 16. Батюк І. Ю. Лінгво-культурологічні спостереження за вживанням діалектів у японських класичних текстах / І. Ю. Батюк // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2014. – Вип. 49. – С. 3-7.
 17. Батюк І. Ю. Кансайський діалект як засіб вираження авторського «я» в японській прозі (на матеріалі творів Накаґамі Кенджі) / І. Ю. Батюк // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна. – Львів, 2014. – Вип. 61. – № 1. – С. 118-125.
 18. Батюк І. Ю. Мовна свідомість героя як ключ до осмислення його ідентичності (на матеріалі творів Медоруми Шюна та Накаґамі Кенджі) / І.Ю. Батюк // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2015. – Вип. 54. – С. 13-18.
 19. Батюк І. Ю. Функції кансайського діалекту та його взаємодія з літературною мовою у творах Юкіо Мішіми (на матеріалі романів «Плескіт хвиль» та «Золотий храм») / І. Ю. Батюк // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2016. – Вип. 58. – С. 10-15.
 20. Батюк І. Ю. Місце діалектів у детективному романі Мацумото Сейчьо «Крапки та лінії» / І. Ю. Батюк // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 9 – 14.
 21. Батюк І. Ю. Місце діалектів Умпаку та Тохоку в детективному романі Мацумото Сейчьо «Піщаний посуд» / І. Ю. Батюк // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна. – Львів, 2017. – Вип. 65. – С. 101-106.
 22. Батюк І. Ю. “Особливості нагасакського діалекту в романі Ендо Шюсаку “Німа тиша”/ І. Ю. Батюк // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2018. – Випуск 63. – С. 17 – 21.

 

Тези конференцій

Батюк І. Ю. Гендерні особливості прикінцевих часток у кансайському діалекті (на матеріалі роману Накаґамі Кенджі «Мис») / І. Ю. Батюк // XV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (20-21 жовтня 2011 року). – Київ, 2011. – С. 27-29.

Переклади

 1. Батюк І. Ю. Японські легенди та перекази про водні об’єкти / І. Ю. Батюк // Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науковий журнал. – Львів, 2010. – № 2 (6). – С.107-113.
 2. Батюк І. Ю. Японські міфологічні легенди префектур Тотторі та Каґошіма / І. Ю. Батюк // Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науковий журнал. – Львів, 2011. – № 2 (9). – С.98-106.

Біографія

Закінчила магістратуру у Львівському національному університеті ім. І. Франка за спеціальністю «Японська мова та література, українська мова та література» та аспірантуру в Інституті сходознавства ім. А. Кримського НАН України (заочне відділення).

З 2005 р. по 2006 р. проходила річне стажування в Університеті Ямаґучі (Японія), у 2014 р. — двомісячне стажування в Кансайському інституті японської мови за програмою Японської фундації «Японська мова для фахівців у культурній та науковій сферах» (Японія), у 2016 р. — тижневе стажування в Жешівському університеті (Польща).

З 2009 р. – асистент кафедри сходознавства ім. проф. Я. Дашкевича.

У 2015 р. отримала Премію обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Львівської області.

У листопаді 2023 р. взяла участь у міжнародній навчальній програмі «Міжкультурна комунікація у вищій школі» в рамках EU4Dual (The European Dual Studies University).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!