Польська мова за професійним спрямуванням (ф-т журналістики)

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932Біленька-Свистович Л.

Опис курсу

Дисципліна „Польська мова (за професійним спрямуванням)” призначена для студентів першого року освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” факультету урналістики і належить до блоку нормативних навчальних дисциплін.

Галузь знань: 06 Журналістика

Спеціальність: 061 Журналістика

Курс „Польська мова (за професійним спрямуванням)” передбачає опанування навичок розуміння текстів зі слуху, читання та розумінння прочитаного, вивчення граматичних структур і лексики польської мови на початковому рівні (А1, А2), а також розвиток вміння застосовувати їх у типових комунікативних ситуаціях, пов’язаних зі сферою журналістики.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:
– правила польської літературної вимови;
– основні правила орфографії сучасної польської мови;
– основні правила польської словозміни (іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово);
– основні особливості синтаксичної структури польської мови;
– лексику (частково фразеологію) найпоширеніших тематичних полів;

вміти:
– читати та писати польською;
– спілкуватися у типових комунікативних ситуаціях, вживаючи нормативні граматичні та синтаксичні конструкції;
– розуміти тексти на слух та писані тексти середнього рівня складності;
– писати різного типу тексти (оголошення, листівка, привітання, лист, біографія тощо);
– перекладати, користуючись різними типами словників, тексти середнього рівня складності з польської мови українською та незначного рівня складності – з української мови польською.

Рекомендована література

Базова:
Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A. Polski, krok po kroku A1/A2. Kraków, 2013.
Stempek I., Grudzień M. Polski, krok po kroku. Zeszyt ćwiczeń. Poziom 1. Kraków, 2013.

Додаткова:
Garncarek P. Czas na czasownik. – Kraków, 2001.
Machowska J. Gramatyka? Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2. – Kraków, 2014.
Machowska J. Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1. – Kraków, 2014.
Maliszewski B. Gramatyka z kulturą. Przez przypadki. – Lublin, 2020.
Pasieka M. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. – Wrocław, 2001.
Pelc T. Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne. I, II. – Łódź, 1997.
Serafin B., Achtelik A. Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. – Katowice, 2001.
Seretny A. A co to takiego? – Kraków, 2008.
Stempek, I. Polski, krok po kroku. Gry i zabawy językowe. Poziom A1, A2. – Kraków, 2012.
Izdebska-Długosz D. Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych (A1–B1). – Rzeszów, 2017.
Кравчук А. Польська вимова з елементами правопису (для українців, що вивчають польську мову): навчальний посібник. – Львів, 2015.

Інформаційні ресурси:
Тлумачний словник польської мови – https://wsjp.pl/
Граматичний словник польської мови – http://sgjp.pl
Орфографічний словник польської мови – https://sjp.pwn.pl/so/lista
Польсько-український українсько-польський онлайн-словник – https://pl.glosbe.com/
Портал для вивчення польської мови – http://www.popolskupopolsce.edu.pl/baza-wiedzy
Подкасти польською мовою з транскрипцією – https://www.hellopolish.pl/?s=a1
Ютуб-канал для вивчення польської мови – https://www.youtube.com/channel/UCv2weqWCHMTnOlt-Q8f-PDw

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус