Польська мова (за професійним спрямуванням, історичний ф-т)

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
65Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532Біленька-Свистович Л.
664Біленька-Свистович Л.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни «Польська мова (за фаховим спрямуванням)» є розвиток техніки фонетично правильного читання та перекладу з використанням словника; а також орфографічно правильного письма; закладення та розвиток навичок ведення усної бесіди, що включає відпрацювання техніки постановки різних видів запитань та відповідей на них у межах окреслених програмою лексичних тем побутової та фахової тематики. Мета курсу «Польська мова (за фаховим спрямуванням)» полягає у тому, щоб навчити студента:

 • логічно висловлюватися та підтримувати бесіду польською мовою в межах вивчених тем;
 • передавати основний зміст прочитаного, почутого або побаченого;
 • читати та розуміти літературу з метою отримання інформації.

Результати навчання:

знати:

 • правила польської літературної вимови;
 • основні правила орфографії сучасної польської мови;
 • основні правила польської словозміни (іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово);
 • найтиповіші моделі польського словотворення;
 • основні особливості синтаксичної структури польської мови;
 • лексику (в т.ч. фахову), частково фразеологію найпоширеніших тематичних полів.

вміти:

 • читати та писати польською;
 • спілкуватися у типових комунікативних ситуаціях, вживаючи нормативні граматичні та синтаксичні конструкції;
 • розуміти тексти на слух та писані тексти середнього рівня складності;
 • писати різного типу тексти (оголошення, листівка, привітання, лист, біографія тощо);
 • перекладати, користуючись різними типами словників, тексти середнього рівня складності з польської мови українською та незначного рівня складності – з української мови польською.

Рекомендована література

Базова

 1. Burkat , Jasińska A. Hurra po polsku 2. Kraków, 2007.
 2. Gałyga Ach, ten język polski! Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. Kraków, 2001.
 3. Garncarek Czas na czasownik. Kraków, 2001.
 4. Gołkowski (i inni). Gdybym znał dobrze język polski… (wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców). Warszawa, 1991.
 5. Janowska , Pastuchowa M. Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących. Katowice, 2005.
 6. Kita Wybieram gramatykę! Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych). T. I i II. Katowice, 1998.
 7. Lechowicz J., Podsiadły Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców. Łódź, 2001.
 8. Lipińska Dąbska E. Kiedyś wrócisz tu… A Polish Language Textbook for Intermediate. Kraków, 1997.
 9. Lipińska Księżyc w butonierce. Kraków, 2004.

 

 

 1. Lipińska Z polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia progowego. Kraków, 2003.
 2. Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurra po polsku Kraków, 2006.
 3. Martyniuk Mów do mnie jeszcze. Podręcznik języka polskiego dla średniozaawansowanych. Kraków, 1991.
 4. Mędak Liczebnik też się liczy! Kraków, 2004.
 5. Miodunka W. Cześć, jak się masz? Kraków,
 6. Pasieka Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Wrocław, 2001.
 7. Pyzik Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Kraków, 2000.
 8. Serafin , Achtelik A. Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. Katowice, 2001.
 9. Stempek , Grudzień M. Polski, krok po kroku. Zeszyt ćwiczeń. Poziom 1. Kraków, 2013
 10. Stempek , Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A. Polski, krok po kroku A1/A2. Kraków, 2013
 11. Кравчук А. Читаємо польською, або Практична фонетика польської мови. Львів,

Додаткова

 1. Bajor , Madej E. Wśród ludzi i ich spraw. Warszawa – Łódź, 1999.
 2. Bartnicka (i inni). Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Cz.
  1. Warszawa, 1996 (wersja: rosyjska).
 3. Bartnicka , Satkiewicz H. Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Warszawa, 1990.
 4. Bileńka-Swystowycz Ł., Jarmoliuk M. Uczę się – Kijów, 1998.
 5. Buttler Frazeologia polska. Ćwiczenia dla cudzoziemców. Warszawa, 1975.
 6. Chłopicka , Fornelski P. Brak mi słów. Kraków, 1991.
 7. Cienkowski Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Cz. II. Fleksja (z ćwiczeniami). Warszawa, 1970.
 8. Dąbrowska , Łobodzińska R. Polski dla cudzoziemców. Wrocław, 1998.
 9. Dobesz Spacery po Wrocławiu. Teksty do ćwiczeń w czytaniu, mówieniu i pisaniu dla cudzoziemców. Wrocław, 2004.
 10. Iglikowska Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne na lektoraty polskiego dla cudzoziemców. Warszawa, 1995.
 11. Kaleta Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków, 1995.
 12. Kowalska Język polski w 4 tygodnie z płytą CD. Warszawa, 2004.
 13. Lewiński Oto polska mowa. Wrocław, 2001.
 14. Mędak Co z czym? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych. Kraków, 2002.
 15. Mettera Od mianownika do wołacza. Lublin, 2000.
 16. Mettera Czasownik niejedno ma imię i niejedną odmianę. Lublin, 2001.
 17. Miodunka Uczmy się polskiego (kurs video). Warszawa, 1996.
 18. Pelc Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne. Cz. I, II. Łódź, 1997.
 19. Pyzik Iść czy jechać? Kraków, 2000.
 20. Rudzka Wśród Polaków: Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Lublin, 1988.
 21. Rybicka Nie taki diabeł straszny. Podręcznik frazeologii dla obcokrajowców. Kraków, 1994.
 22. Śliwiński W. To właśnie Cz. 1. Kraków, 1991.
 23. Szelc-Mays Coś wam powiem… Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich. Kraków, 2001.
 24. Szelc-Mays Nowe słowa – stare rzeczy. Podręcznik do nauczania słownictwa dla cudzoziemców. Kraków, 1999.
 25. Wasilewska , Karolak S. Podręcznik języka polskiego. Warszawa, 1962.
 26. Wójcikiewicz Piszę, więc jestem. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów. Kraków, 1993.
 27. Wójtowicz , Szkutnik L. Gramatyka polska w dialogach. Warszawa, 1969.

 

 

 1. Інформаційні ресурси

Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси, у тому числі Internet джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають.

FRAZPOL Komputerowy program do nauczania frazeologii polskiej (на диску); http://sjikp.us.edu.pl

FRAZPOL – це комп’ютерна програма, яка вчить та перевіряє знання з польської фразеології. Складається із трьох типів словників: алфавітний, гніздовий та тематичний. Дефініції фразеологізмів побудовано таким чином, щоб їх міг зрозуміти іноземець, що володіє польською мовою на середньому рівні.

Мультимедійний курс вивчення польської мови як іноземної – http://e-polish.eu/ Словник польської мови PWN он-лайн http://sjp.pwn.pl/

Орфографічний словник польської мови он-лайн http://so.pwn.pl/

http://poradnia.pwn.pl/ – «мовна консультація», сайт, на якому компетентні мовознавці вирішать сумніви стосовно вживання словоформ, фразеологізмів, написання слів тощо.

http://encyklopedia.pwn.pl/ – енциклопедія PWN он-лайн.

 

Інші:

 1. https://www.youtube.com/channel/UCn6SJd1uzkoLYM5vfD-YzWg
 2. https://www.youtube.com/channel/UCOJ8InFS6bdCVzsZKIdmK4w
 3. https://www.youtube.com/channel/UCEwkIA9LbuvO9S3baUuvWgA
 4. https://www.youtube.com/channel/UC9SeBSyrxEMtEUlQNjG3vTA
 5. https://www.youtube.com/user/PamikuPL
 6. https://www.youtube.com/channel/UCFQnVEZurQTOpg3XtrQ3BHQ
 7. https://radiofm-online.com/rmf-fm
 8. https://www.youtube.com/channel/UCv2weqWCHMTnOlt-Q8f-PDw
 9. https://www.hellopolish.pl/podcast- archive/?fbclid=IwAR1yA6b8Vo3Ewssa4Xhxz6v4rnqx8vGFjTYbh3PWTXzY_Lf2v00pFxL_yy8
 10. https://www.youtube.com/watch?v=-YMnOdIoWaE&fbclid=IwAR0vLsA7MrUhKPUvAF- hkSsWgSmYMhHa0tkQ4gbtiFNfcn8Fi8n7t11w67g

https://www.youtube.com/watch?v=vnyHphyby5M

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус