Ігрові методики в навчанні (на прикладі польської мови)

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Стефанишин Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Стефанишин Ю.

Опис курсу

Починаючи від алфавіту, в ігровій формі студент поступово опанує навички читання та розуміння польських текстів, засвоїть граматичні конструкції та лексику, необхідні для творення власних усних чи письмових текстів у типових комунікативних ситуаціях. Перевагою цього предмета є застосування ігрових прийомів, які стимулюють пізнавальну та творчу активність студентів. Інтерактивний характер мають також лекційні заняття, на яких пояснення теоретичних аспектів, зокрема граматики польської мови, супроводжується грою та взаємодією всіх учасників навчального процесу. Пропоновану і освоювану методику навчання через гру студент може запозичувати для вивчення інших мов та дисциплін і в майбутній власній дидактичній діяльності.

Метою дисципліни «Ігрові методики в навчанні (на прикладі польської мови)» є вивчення польської мови (фонетика, письмо, читання, говоріння на рівні А2) з використанням ігрових прийомів. Навчальний курс охоплює вибрані теми з лексики та нормативної граматики польської мови. Особливу увагу зосереджено також на ролі міжмовних інтерференцій граматичного характеру, омонімів тощо у викладанні польської мови як іноземної. Слухачі курсу у практиці дізнаються про різні типи дидактичних ігор, а також техніки запам’ятовування, які знадобляться у вивченні іноземної мови.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Ігрові методики в навчанні (на прикладі польської мови)» є:
1. забезпечити засвоєння студентами правил польської літературної мови;
2. ознайомити студентів з основами польської орфографії;

3. навчити студентів читати і писати по-польськи;
4. забезпечити розуміння студентами усних та письмових текстів початкового рівня складності;
5. забезпечити засвоєння студентами у функціональному аспекті правил польської словозміни (іменник, прикметник,
займенник, числівник, дієслово);
6. забезпечити засвоєння студентами лексики, в т.ч. фразеології, найпоширеніших тематичних полів;
7. розвинути навички спілкування в типових комунікативних ситуаціях;
8. ознайомити студентів з різними типами навчально-розважальних ігор, а також мнемотехнік, які можна
використовувати у вивченні іноземної мови.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми

студенти повинні знати:

 • правила польської літературної вимови;
 • основні правила орфографії сучасної польської мови;
 • основні правила польської словозміни (іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово);
 • лексику, в т.ч. фразеологію, найпоширеніших тематичних полів;
 • типи навчально-розважальних ігор, а також мнемотехніки, які можна використовувати у вивченні іноземної мови.
  cтуденти повинні вміти:
 • читати та писати польською;
 • розуміти тексти на слух та писані тексти початкового рівня складності;
 • спілкуватися у типових комунікативних ситуаціях, вживаючи нормативні граматичні та синтаксичні конструкції, відповідну до теми лексику;
 • у практиці використовувати здобуті знання про ігрові методики вивчення іноземної мови

Рекомендована література

Основна література:
1. Boral B., Boral T. Techniki zapamiętywania. – Warszawa, 2013.
2. Ellison S., Gray J. 365 dni kreatywnej zabawy. – Warszawa, 2018.
3. Gałyga D. Jak to łatwo powiedzieć… ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. – Kraków, 2011.
4. Garncarek P. Czas na czasownik. – Kraków, 2001.
5. Machowska J. Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1. – Kraków, 2010.
6. Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurra po polsku 1. – Kraków, 2006.
7. Nęcka E., Gruszka A., Orzechowski J., Szymura B. Trening twórczości. – Sopot, 2019.
8. Pasieka M. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. – Wrocław, 2001.
9. Pelc T. Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne. Cz. I, II. – Łódź, 1997.
10. Serafin B., Achtelik A. Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. – Katowice, 2001.
11. Seretny A., Lipińska E. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. – Kraków, 2005.
12. Seretny A. A co to takiego? – Kraków, 2008.
13. Stempek, I. Polski, krok po kroku. Gry i zabawy językowe. Poziom A1, A2. – Kraków, 2012.
14. Stempek, I. Polski, krok po kroku. Gry i zabawy językowe. Poziom A2, B1. – Kraków, 2019.
15. Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A. Polski, krok po kroku A1/A2. – Kraków, 2013.
16. Горслі К. Пам’ять без обмежень. Потужні стратегії запам’ятовування. – Київ, 2020.
17. Кравчук А. Польська вимова з елементами правопису (для українців, що вивчають польську мову): навчальний посібник. – Львів, 2015.

Додаткова література:
18. Gołkowski M. (i inni). Gdybym znał dobrze język polski… (wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców). – Warszawa, 1991.
19. Izdebska-Długosz D. Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych (A1-
B1). – Rzeszów, 2017.
20. Kołak K., Malinowska M., Rabczuk A., Zackiewicz D. Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty! T. 1. – Lwów, 2015.
21. Kowalska M. Język polski w 4 tygodnie z płytą CD. – Warszawa, 2004.
22. Kowalewska M., Kowalewski J. Co nas łączy (Część I). – Kraków, 2008.
23. Lewiński P. Oto polska mowa. – Wrocław, 2001.
24. Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia progowego. – Kraków, 2003.
25. Majkiewicz A., Tambor J. Śpiewająco po polsku. – Katowice, 2009.
26. Mettera H. Od mianownika do wołacza. – Lublin, 2000.
27. Mettera H. Czasownik niejedno ma imię i niejedną odmianę. – Lublin, 2001.
28. Pyzik J. Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. – Kraków, 2000.
29. Stempek I., Grudzień M. Polski, krok po kroku. Zeszyt ćwiczeń. Poziom 1. – Kraków, 2013.
30. Szelc-Mays M. Coś wam powiem… Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich. – Kraków, 2001.
31. Szelc-Mays M. Nowe słowa – stare rzeczy. Podręcznik do nauczania słownictwa dla cudzoziemców. – Kraków, 1999.
32. Szelc-Mays M., Rybicka E. Słowa i słówka. – Kraków, 2003.

Інформаційні ресурси
Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси, у тому числі Internet
джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають. FRAZPOL Komputerowy program do nauczania frazeologii
polskiej (на диску); http://sjikp.us.edu.pl
FRAZPOL – це комп’ютерна програма, яка вчить та перевіряє знання з польської фразеології. Складається із трьох типів словників: алфавітний, гніздовий та тематичний. Дефініції фразеологізмів побудовано таким чином, щоб їх міг зрозуміти
іноземець, що володіє польською мовою на середньому рівні.
Мультимедійний курс вивчення польської мови як іноземної – http://e-polish.eu/
Словник польської мови PWN он-лайн http://sjp.pwn.pl/
Орфографічний словник польської мови он-лайн http://so.pwn.pl/
http://poradnia.pwn.pl/ – «мовна консультація», сайт, на якому компетентні мовознавці вирішать сумніви стосовно вживання
словоформ, фразеологізмів, написання слів тощо.
http://encyklopedia.pwn.pl/ – енциклопедія PWN он-лайн.
Інші:
1. https://www.youtube.com/watch?v=ZcCWfmiZDgw
2. https://www.youtube.com/watch?v=VtV4MRFWazY
3. https://www.youtube.com/watch?v=I7e5umLqEh0
4. https://www.youtube.com/watch?v=UcLq7qS9xBw&t=2s
5. https://www.youtube.com/watch?v=Fkx-8Owp43w&t=1s
6. https://www.youtube.com/watch?v=vnyHphyby5M
7. https://www.youtube.com/watch?v=GG1ci5MT7Z8
8. https://www.youtube.com/watch?v=mbv404A-n1s
9. https://www.youtube.com/watch?v=s9S4EIC9jEM
10. https://www.youtube.com/watch?v=5oMz4Ia95nE
11. https://www.youtube.com/watch?v=yn7s8c7SuTo
12. https://www.youtube.com/watch?v=2pIcsFGZzA0
13. https://www.youtube.com/watch?v=5k_kwFiXnFM
14. https://www.youtube.com/watch?v=BZCWR7gaLCQ
15. https://www.youtube.com/watch?v=KYiaAYVb7Cw
16. https://www.youtube.com/watch?v=RGIGAOy_Wz8
17. https://www.youtube.com/watch?v=g34KTu_6t2I
18. https://www.youtube.com/watch?v=wZxAgf_fiGQ
19. https://zw.lt/tag/gramatyczne-poniedzialki/
20. https://kanapka.pl.ua/blog/
21. https://kahoot.it/
22. https://quizlet.com/
23. https://www.youtube.com/watch?v=LPxiJ2v2H5k
24. https://www.superkid.pl/polski-dla-dzieci-jako-jezyk-obcy
25. http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/biblioteka-lektora/nauczaniedzieci/
26. http://www.bristol.us.edu.pl/pomoce_dydaktyczne.php
27. https://helendoron.ua/free-board-games/
28. https://gryplanszowe.pl/pol_m_Gry-dla-dzieci_Edukacyjne393.html
29. https://mlodygiercownik.pl/2020/09/27/ranking-gier-do-naukijezykow-obcych/
30. https://www.gry-jezykowe.pl/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус