Король Леся Романівна

Посада: асистент кафедри польської філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-33

Електронна пошта: lesya.korol@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

соціолінгвістика, польський мовленнєвий етикет, діалектологія,  викладання польської мови як іноземної.

Публікації

Статті:

 1. Король Л. Проект питальника для виявлення особливостей польської іменної словозміни в мовленні учнів шкіл м. Львова з польською мовою викладання // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. Вип. 40. – Ч.2. – Львів, 2007. – С. 135-143.
 2. Korol L. Kłopoty Ukraińców z polską etykietą językową // Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki zagranicznej / Pod. red. M. Czerwińskiej, K. Miller, P. Filicińskiego. – Poznań, 2007. – S. 873-878.
 3. Korol L. Odstępstwa od normy grmatycznej w polszczyźnie młodzieży polskich szkół Lwowa i studentów polonistyki lwowskiej // W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI / Pod. red. W. T. Miodunki, A. Seretny. – Kraków, 2008. – S. 199-204.
 4. Король Л. Регіональні особливості словозміни польських іменників та прикметників (на матеріалі питальника для учнів шкіл міста Львова з польською мовою викладання) // Проблеми слов’янознавства. – Вип 58. – Львів, 2009. – С. 176-183.
 5. Король Л. Національно-культурна та мовна ідентичність учнів польських шкіл у Львові  //  Мова і Культура – Вип.12. –Т.ІІІ(128). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 155-161.
 6. Король Л. Особливості вираження граматичної категорії роду у мовленні учнів польських шкіл Львова // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті Л.Булаховського: зб. наук. праць – Вип.9 . – К. : Бібліотека українця, 2010. – С. 89-100.
 7. Korol L. Wielojęzyczność i kompetencja językowa uczniów polskich szkół we Lwowie (na podstawie kwestionariuszy) // Polonistyka bez granic. T. 2: Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata / Pod red. W. Miodunki, R. Nycza, T.Kunz –  Kraków, 2011. – S. 363–368.
 8. Korol L. Związki rządu w polszczyźnie uczniów polskich szkół Lwowa // Tożsamość na styku kultur / Pod red. I. Masojć, H. Sokołowskiej. – Vilnius: Vilnians, 2011. – S. 565-572.
 9. Korol Osobliwości polszczyzny uczniów szkół polskich we lwowie (na tle normy ogólnopolskiej) // Rozprawy komisji językowej. T. LVIII (58) / Pod red. S. Gali – Łódź: „CUK”, 2012. – S. 135-149.
 10. Korol L. Kiedy obejrzałem każdy kamień Lwowa… Obecność kultury w nauczaniu języka (letnie praktyki studentów polonistyki lwowskiej) / L. Korol, I. Szewczyk // Edukacja międzykulturowa. Forum glottodydaktyczne: materiały z konferencji naukowej; pod red. A. Rabczuk. – Warszawa, 2013. – S. 43–51.
 11. Korol L. Osobliwości składniowe w polszczyźnie uczniów szkół Lwowa z polskim językiem nauczania // Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, / Pod red. Filip, J. Pasterskiej, M. Patro-Kucab – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – S. 389-406.
 12. Korol L. Osobliwości szyku wyrazów w polszczyźnie uczniów polskich szkół we Lwowie // Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura / Pod red. Kołodziej A., Bańki-Kowalczyk M., Nowakowskiej A. – Cerveny Kostelec, 2013. – S. 147–153.
 13. Король Л.Р. Зв’язок керування у мовленні учнів польських шкіл Львова // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність. Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка ; за ред. І.В. Бундзи, Є. Ковалевського, А.М. Кравчук, О. Сливинського. ‒ Київ : Інкос, 2015. ‒ С. 136‒ 142.
 14.  Ніколайчук Х., Король Л. Сучасний стереотип викладача (на матеріалі анкетування студентів Львівського національного університету імені Івана Франка// Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. Збірник праць з нагоди 190-річчя польської філології у Львівському університеті / за ред. А.Кравчук, І. Бундзи. – Київ: Інкос, 2018. ‒ С. 153‒ 172.
 15. Korol L. Cechy systemu gramatycznego w polszczyżnie młodzieży polskich szkół na Ukrainie /Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. T. 6: Języki i kultury w kontakcie/ Pod red. J. Tambor.  – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, – S. 345-360.
 16. Korol L. Narodowo-kulturowa i językowa tożsamość uczniów polskich szkół na ukrainie. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. LXVII, 2019.   http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/issue/view/190

 

Тези доповідей:

 1. Особливості вербальних категорій у польському мовленні учнів шкіл м. Львова з польською мовою викладання // Проблеми слов’янознавства . – Вип. 56, – Львів, 2007. – С. 319.
 2. Trudne miejsca polskiej etykiety językowej dla Ukraińców – www.staff.amu.edu.pl/~kongres/streszczenia.htm.
 3. Wielojęzyczność i kompetencja językowa uczniów polskich szkół we Lwowie (na podstawie kwestionariuszy) // IV Kongres Polonistyki Zagranicznej „Polonistyka bez granic”, Uniwersytet Jagielloński. – Kraków, 2008. – S. 76-77.
 4. Король Л. Особливості вираження граматичної категорії особи у мовленні учнів шкіл міста Львова з польською мовою викладання // Проблеми слов’янознавства. – 2011. – Вип. 59. – С. 282.

 

Переклади:

 1. Чайковський А. Норма поведінки литовських ромів // Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України / За ред. С. Павлюка. – № 3-4 (63-64). – Львів, 2005. – С. 347-356 (переклад українською Юлії Дільної, Лесі Король).
 2. Козера Й. Цигани з білоруського села Ружана // Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України / За ред. С. Павлюка. – № 3-4 (63-64). – Львів, 2005. – С. 357-366 (переклад українською Юлії Дільної, Лесі Король).
 3. Цьвірко-Годицька Й. Зміна ролі та становища циганської жінки в Сороках (Молдова) // Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України / За ред. С. Павлюка. – № 3-4 (63-64). – Львів, 2005. – С. 367-382 (переклад українською Юлії Дільної, Лесі Король).
 4. Мільчарчик Е. Музеї та виставки, що презентують циганську культуру // Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України / За ред. С. Павлюка. – № 3-4 (63-64). – Львів, 2005. – С. 416-423 (переклад українською Юлії Дільної, Лесі Король).
 5. Мруз Л. Відкритися чужому // Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України / За ред. С. Павлюка. – № 3-4 (63-64). – Львів, 2005. – С. 435-438 (переклад українською Юлії Дільної, Лесі Король).
 6. Тамбор Й. Рідна мова як іноземна: захист, навчання, пропагування // Мова як іноземна: проблеми сертифікації за європейськими стандартами / За ред. О. Антонів, А. Кравчук, Й. Тамбор – Львів: Українська академія друкарства, 2010. – С. 13-17.

 

Біографія

ОСВІТА ТА НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ

05.2021 –   наукове стажування  в Сілезькому університеті в рамках програми “Erasmus +” (м. Катовіце).

03-04. 2019  –  наукове стажування в Інституті І.Франка НАН України (м. Львів).

2018  –      отримала сертифікат знання польської мови на рівні С2.

05.2017 – наукове стажування у Зеленогурському університеті в рамках програми „Erasmus+” (м.Зелена Гура ).

03.2017 –   наукове стажування у Варшавському університеті  (м.Варшава).

2013 –        наукове стажування у Варшавському університеті (IBI AL) (м. Варшава).

04.2011–    наукове стажування у Жешівському університеті (м. Жешів, Польща)

06.2009 –   участь у літній школі польської мови, літератури та культури Сілезького університету (Катовіце, Польща).

04.2007 –   участь у науковій сесії «Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie w zakresie słownictwa» Міжнародної гуманітарної школи Центрально-Східної Європи (м. Варшава).

08.2006 –  участь у Літній школі польської мови та культури Сілезького університету (м. Цєшин, Польща).

2007-2009 –   післядипломне Навчання польської культури та польської мови як іноземної у Сілезькому університеті (Польща).

2005–2009 – аспірантка кафедри польської філології філологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка.

2000–2005 – студентка кафедри польської філології філологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка (диплом магістра з відзнакою за спеціальністю „Викладач польської мови і літератури. Викладач української мови і літератури. Перекладач”).

 

РОБОТА

з 2005  – асистент кафедри польської філології Львівського національного університету ім. І. Франка.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!