ГЛІБЧУК Наталія

Посада: доцент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: nataliya.hlibchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Українська діалектологія, сучасна українська літературна мова (морфологія).

Курси

Публікації

Підручники:

  • Глібчук Н., Костів О. Українська діалектологія. Львів. “Піраміда”. 2023. 512 с.
  • Сучасна українська мова. Морфологія. Практикум: Навч. посіб. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) К.:Знання, 2009. – 486 с.(у співавторстві з Добосевич У. Б.)

Словники: 

  • Словник міжчастиномовних омонімів сучасної української мови – Л.: Апріорі, 2016. – 640 с.(у співавторстві з Добосевич У. Б.).

Статті:

Біографія

Народилася 7 листопада 1968 року у м. Львові. У 1991 р. закінчила з відзнакою українське відділення філологічного факультету Львівського університету імені Івана Франка. Навчалася в аспірантурі при кафедрі української мови цього ж вузу протягом 1991 – 1994 рр. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Мовознавчі погляди Олени Курило” (спеціальність: 10. 02. 02 – українська мова). З 1995 р. працювала на посаді асистента кафедри української мови Львівського університету імені Івана Франка, з 2002 – на посаді доцента, у 2006 році здобула вчене звання доцента. Читає лекції із української діалектології,  сучасної української літературної мови (морфології), актуальних проблем української граматики для студентів філологічного факультету. Н. М. Глібчук керує діалектологічною практикою студентів з метою комплексного дослідження говірок південно-західного наріччя української мови.

Методичні матеріали

  • E-learning courses

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!