СТАНКЕВИЧ Ніна

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Електронна пошта: nina.stankevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

Публікації:
Більше 50 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:
1. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / у співавт. із З. Мацюк. – К.: Каравела, 2017. – 352 с.
2. Чистота мови і мовлення: сучасні параметри // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2020. – Вип. 72.
3. Види коментарів до читання художніх текстів у навчанні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2019. – Вип. 14. – С. 128–139;
4. Методичні аспекти категорії ситуативності й тематичності у навчанні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – Вип. 13 (12 c.);
5. Інтерпретація поняття „тема” у методиці викладання української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 11. – С. 131–141;
6. Етикетні вислови привітання і побажання як лінгвокраїнознавчі одиниці (у співавторстві зі Л. Шмаковою) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 10. – С. 170–178;
7. Види читання в курсі української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 8. – С. 186–193;
8. Навчання практичного письма в курсі української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 7. – С. 56–63;
9. Особливості створення навчальної текстотеки з української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 162–168.
10. Навчально-мовленнєва ситуація у діалогічному мовленні: стратегія моделювання // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 53–60.
11. Розвиток писемного мовлення у студентів-іноземців // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 226–237.
12. Види мовленнєвої діяльності в аспекті лінгводидактики // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 40–47.

Біографія

1956 р. – народилася в м. Радивилів Рівненської області
Освіта:
2000 – отримала вчене звання доцента.
1994–1996 – наукове стажування в Інституті слов’янських мов Вроцлавського університету.
1991 – захистила кандидатську дисертацію на тему «Лексико-синтаксична структура тексту публіцистичної графіки» за спеціальністю «українська мова»
1974–1979 – навчалася на факультеті журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «журналістика».
1962–1972 – навчалася в Радивилівській середній школі №1 Рівненської області.

Робота:
2001–дотепер – доцент кафедри українського прикладного мовознавства.
1993–2001 – асистент кафедри українського прикладного мовознавства.
1989–1993 – завідувач редакційно-видавничого відділу ЛНУ імені Івана Франка.
1979–1989 – редактор редакційно-видавничого відділу ЛНУ імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!