Літературне редагування

Тип: На вибір студента

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
628доцент СТАНКЕВИЧ НінаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
614ФЛу-31доцент СТАНКЕВИЧ Ніна
ФЛу-32доцент СТАНКЕВИЧ Ніна
ФЛу-33доцент СТАНКЕВИЧ Ніна

Опис курсу

Курс дає змогу закріпити теоретичні знання з усіх мовних рівнів і застосувати їх під час роботи з текстами різних стилів і жанрів. Студент на заняттях набуває практичних навичок володіння нормами сучасної української мови, розвиває «мовне чуття», вміння  вдосконалювати текст, вчиться саморедагування. Знання наукових видань інформаційно-довідкового характеру, вміння працювати зі словниками, аналіз багатьох сучасних інтернет-ресурсів, присвячених українській мові, зокрема, збагаченню лексичного запасу мовців, правильному слововживанню, пошуку відповідного слова чи його відтінку тощо, а також проблемам, які виникають під час редакторської роботи з текстом, допоможе сформувати у майбутнього філолога фахову текстову компетентність, уміння працювати з текстом, віднаходити шляхи та способи його вдосконалення.

Рекомендована література

 1. Кришталовська Т. Бути автором. Потаємний світ редакторства. Київ, 2021. 143 с.
 2. Бацевич Ф. Основи комунікативної девіатології . Львів, 2000.
 3.    Зелінська Н.В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою тексту (літературне опрацювання тексту). Київ : УМК ВО, 1989.
 4. Іванченко Р.Г. Адекватність розуміння і ясність тексту. Київ, 1991.
 5. Іванченко Р.Г. Літературне редагування. Київ, 1983.
 6. Капелюшний А.О. Росіянізми в телевізійному мовленні і в газетному тексті. Телевізійна й радіожурналістика : зб. наук.-метод. праць.  Львів : ЛНУ, 2000.  Вип. 3. С. 359–368.
 7. Капелюшний А.О. Типологія журналістських помилок. Львів : ЛНУ, 2000.
 8. Крайнікова Т.С. Коректура.  Київ : Наша культура і наука, 2005.
 9. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи. Львів : Афіша, 2001.
 10. Пентилюк М. Мовленнєві помилки та принципи їх класифікації. УМЛШ. 2003.  №3. С. 26–29.
 11. Різун В.В. Літературне редагування. Київ : Либідь, 1996.
 12. Серажим К. С. Літературне редагування: навч. посіб. Київ, 2012. 142 с.
 13. Терлак З. Словник-довідник з пунктуації.  Львів, 2019.
 14. Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування : навч. посіб. Київ : Наша культура і наука, 2004.
 15.  Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей) : монографія.  Івано-Франківськ, 2013.  332 с.
 16. Український правопис (2019). – URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf

Силабус:

Завантажити силабус