МИКИТЮК Володимир

Посада: завідувач кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: volodymyr.mykytyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

Досліджує історію української літератури ХІХ століття, творчість та педагогічну діяльність Івана Франка, українсько-польські літературні взаємини першої половини ХХ ст., проблеми тестології та методики викладання літератури у середній і вищій школі.

Курси

Публікації

 

Біографія

Народився 1961 року в селі Кустин Радехівського району Львівської області. 1989 року з відзнакою закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. 1995 року захистив кандидатську дисертацію “Літературна і наукова спадщина Омеляна Огоновського” за спеціальністю 10.01.01 – українська література. У рамках наукової теми Інституту франкознавства 2000 року видав  монографію “Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог” (серія: “Франкознавчі студії”. Випуск перший), у якій всебічно вивчено та проаналізовано історію особистих, творчих та наукових взаємостосунків Франка та Огоновського на широкому тлі розвитку української науки і мистецтва у другій половині 19-го століття.

Є автором навчальної книги з методики викладання української літератури у середній школі для студентів філологічних факультетів (Практикум з методики викладання української літератури : навч. посібник / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 186 с.); книги “Іван Франко і методика викладання української літератури” (Навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2014. — 200 с.) та посібника”Методика тестування знань та умінь з української літератури” (Київ, 2015).

Автор монографій “Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика навчання літератури)” (Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 408 с.)  та “Іван Франко в історії української педагогіки (Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 488 с.), у яких виокремлено основні дидактичні ідеї у науковій практиці Франка, а також основи його викладацької стратегії та особистої лекторської практики; проартикульовано продуктивні педагогічні концепти вченого; простежено еволюцію рефлексій Франка-педагога на освітянську проблематику, конкретизації збірного образу українсько-галицького інтелектуала; наголошено на актуальності Франкових ідей «ліберального націоналізму» у шевченкознавстві та розвитку університетської освіти.

У 2018 році захистив докторську дисертацію на тему «Педагогічна концептосфера Івана Франка: історія і сучасність» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Читає такі нормативні лекційні курси: “Історія української літератури другої половини ХІХ століття”, “Методика викладання української літератури”, “Методика викладання української літератури у вищій школі”, вибіркову дисципліну “Іван Франко і методика викладання української літератури”.
Член Наукового товариства ім. Т.Шевченка.

З 1 липня 2021 року завідувач кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка.

Методичні матеріали

Нагороди

Лауреат Обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури в номінації «Літературознавство, сучасна літературна критика та переклади – імені Михайла Возняка” (2018 рік).

Лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка в номінації “Освіта” (2020 рік).

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!