ВИСОЦЬКА Марія

Наукові інтереси

  • СУЛМ (синтаксис)
  • СУМЛ (морфологія)
  • Ономастика

Курси

Публікації

Висоцька М. Ойконіми на ‑івк‑а як результат перейменування поселень // Вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 2021. Випуск 1 (45). С. 135–141;

Висоцька М. Імена-композити як твірні основи ойконімів на ‑івк-а // Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного. Львів, 2022. С. 333–349.

Висоцька М. Ойконіми на-івк-а ХХ–ХХІ століття, мотивовані назвами рослин. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 2022. 1 (47). С. 152–160.
Висоцька М. Складені ойконіми України на ‐івк‐а ХІХ–ХХІ століть. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». 2022. Вип. 51, С. 36–47.

Біографія

Народилася 27 серпня 1997 р. у м. Львові. У 2014 р. закінчила Львівську академічну гімназію при Національному університеті «Львівська політехніка».

У 2019 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Львівського національного університету імени Івана Франка за спеціальністю «Українська мова та література».

З 2020 р. навчається в аспірантурі при катедрі української імени професора Івана Ковалика.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!