ВАСИЛИШИН Марія

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Електронна пошта: mariya.vasylyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Літературознавство, історія сербської літератури, перекладознавство, проблеми міжкультурної комунікації

Курси

Публікації

1. Василишин М. Небуденність буденних героїв М.Савича // Молода нація. – 2000. – № 13: Матеріали Міжнародної наукової конференції “И НИЧЕГО ЖЕ БЫСТЬ” (Львів, 23-25 квітня 1999). – С.260-266.
2. Василишин М. Особливості наративної стратегії Д.Михаїловича (“ВінокПетрії”) // VIVAT AKADEMIA: Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції молодих учених-філологів (Львів, 25-26 квітня) – Львів, 2003. – С.303-306.
3. Василишин М. Експерименти з формою та їхнє філософське підґрунтя у сербському неореалістичному романі (М.Йосич Вишнич “Чеська школа”, “Роман про смерть Галереї”) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С.244-253.
4. Василишин М. Трагічна візія світу в сербській неореалістичній літературі (на матеріалі прози Видосава Стевановича) // Проблемислов’янознавства. – Львів, 2003. – Вип. 53. – С.128-135.
5. Василишин М. “Fiction” і “faction” у сербській літературі “неореалізму” (на матеріалі прозиМ.Савича) // Studia metodologica. – Тернопіль, 2004. – Вип. 14. – С.109-113.
6. Василишин М. “Антилітературність” прози Милисава Савича як заперечення ідеалізованої картини дійсності (в контексті сербської неореалістичної прози) // Проблеми славістики. – Луцьк, 2007. – Число 1. – С.80-87.
7. Василишин М. “Монологічна версія неореалістичної оповіді Драгослава Михаїловича (в контексті сербської неореалістичної прози)” // Проблеми слов΄янознавства. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С.158-165.
8. Василишин М. «Особливості наративної стратегії Живоїна Павловича» // Вісник Львівського Університету. Сер. Філол. Вип.40. Част. 1. – Львів, 2007. с. 56-69.
9. Василишин М. «Особливості неореалізму в літературах Югославії та Італії (компаративний аспект)» // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – Київ, 2008. – Вип.7. – С.337-346.
10. Василишин М. «Особености превода дела Драгослава Михаиловића// О делу Драгослава Михаиловића. – Врање, 2009. – Вип.7. – С.73-80.
11. Василишин М. Сербська неореалістична проза 60-70-х років у контексті літератури тогочасної Югославії // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 223-231.
12. Василишин М.Стилістичні особливості творів сербських письменників-неореалістів //Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. − Львів, 2012. – Випуск 56. Частина 2. 7 стор.
13. Василишин М.Б. Лірико-символічні теми і мотиви в оповіданнях Мирослава Йосича Вишнича ∕∕ Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018 № 37 том 1. –с.16-18.
Художні переклади:
зі сербської мови:
1. Александар Попович. Кар’єра Бори Шнайдера // Новітня сербська п’єса, Київ: ДЦТМ імені Леся Курбаса, 2006. С.121-205 (у співавторстві з М.Климець).
2. Душан Ковачевич. Професіонал // Новітня сербська п’єса, Київ: ДЦТМ імені Леся Курбаса, 2006. С.207-255 (у співавторстві з А.Татаренко).
3. Горан Петрович. Тростина // Горан Петрович «Острів та інші видіння», Харків: «Фоліо», 2007. С. 3-17.
4. Горан Петрович. З хроніки таємного товариства // Горан Петрович. Острів та інші видіння, Харків: «Фоліо», 2007. С. 18-23.
5. Горан Петрович. Поради для полегшення життя. // Потяг 76, Чернівці: «Книги – ХХІ», 2007. С. 102-114 (у співавторстві з Х. Стельмах).
6. Слободан Тишма. Книга // Потяг 76, Чернівці: «Книги – ХХІ», 2007. С. 141-147.
7. Бранко Ве Полянські. Маніфест // Украс, випуск 2, Київ: «Темпора», 2007. С. 49-52.
8. Растко Петрович. Пробуджена свідомість (Юда). // Украс, випуск 2, Київ: «Темпора», 2007. С. 53-65.
9. Раде Драїнац. Програма Гіпнізму // Украс, випуск 2, Київ: «Темпора», 2007. С. 67-69.
10. Позиція Надреалізму // Украс, випуск 2, Київ: «Темпора», 2007. С. 71-76.
11. Драгослав Михаїлович. Коли цвіли гарбузи. Київ, «Факт», 2008. 132 С.
12. Ясмінка Петрович. Правила доброго тону. Харків, «Ранок», 2010. 95 С. (у співавторстві з Х. Стельмах).
13. Срджан Срдич. Троянда для Емілії // Срджан Срдич. Espirando. Львів, «Літопис», 2013. С.125-149.
14. М.Попович, М.Тимотієвич, М.Ристович. Історія приватного життя сербів від середньовіччя до сучасності, с. 449-518. К.: Темпора, 2017. – 544, іл.

З хорватської мови:
15. Павао Павлічич «Книгарня» // Хорватська мозаїка. Харків: «Фоліо», 2006. С.27-29.
16. Сімо Мраович «Смерть у Мілані»// Хорватська мозаїка. Харків: «Фоліо», 2006. С.267-277.
17. Любіца Арсич «Лише для спокусниць» // Нездоланний ерос оповіді. Львів: «Кальварія», 2009. С.102-109.
18. Любіца Арсич «Саломея» // Нездоланний ерос оповіді. Львів: «Кальварія», 2009. С.110-119.

Біографія

У 1998 році з відзнакою закінчила слов’янське відділення філологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка.
Упродовж 1998-2001 років навчалася в аспірантурі на кафедрі слов’янської філології.
З 2000 року ─ асистент кафедри слов’янської філології.
У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Неореалістична проза в сербській літературі 60-70-х років ХХ століття» (Спеціальність 10.01.03 ─ історія слов’янських народів).
31 травня 2013 році присвоєно звання доцента кафедри слов’янської філології ЛНУ імені І. Франка.
На посаді доцента кафедри слов’янської філології працює з 2013 року.

Викладає курси: «Сербська мова», «Історія сербської літератури», «Основи міжкультурної комунікації», Джерелознавча практика.

Методичні матеріали

1.Збірник текстів для читання зі сербської мови з лексико-граматичним коментарем і питаннями до дискусій: практикум ∕ М.Б.Василишин, М.Ю.Климець, Н.С.Хороз. Львів: СПДФО “Марусич М.М.”, 2013. – 56 с.
2.Да ти кажем jошово: навчальний посібник ∕ М.Б. Василишин, М.Ю.Климець, Н.С.Хороз. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 116 с.
3.Збірник вправ з хорватської мови (Дієслово): навчальний посібник ∕ Н.С.Хороз, М.Ю.Климець, М.Б.Василишин). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 156 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!