Історія сербської літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Іспит
63Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716професор ТАТАРЕНКО АллаФЛсрб-41
832професор ТАТАРЕНКО АллаФЛсрб-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ФЛсрб-41доцент ВАСИЛИШИН Марія
816ФЛсрб-41доцент ВАСИЛИШИН Марія

Опис курсу

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • – факти й тенденції розвитку сербської літератури різних епох, вміти орієнтуватися в поетиці різних літературних напрямків, представлених у ній;
 • – творчість найважливіших представників сербського письменства; твори, які належать до сербського літературного канону або можуть претендувати на цей статус.

– розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;

– знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію сербської мови і літератури, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;

– знати історію сербської літератури, аналізувати й інтерпретувати літературні твори, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі;

 

вміти:

 • – аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у відповідний контекст;
 • – оперувати літературознавчими термінами;
 • – провадити літературознавчу дискусію (майданчиком для якої є практичне заняття з історії сербської літератури)
 • – використовувати переваги «close reading»;

– застосовувати набуті знання для здобуття нових.

– ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

– організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

– здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.

– мати навички управління комплексними діями  або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.

– мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

Рекомендована література

Базова

 1. Деретић Ј. Историја српске књижевности. Београд: Нолит. – 1983. – 706 с.
 2. Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов’янських літератур: У двох книгах / Переклад з німецької. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 288 с (Альма-матер)
 3. 3. Милосављевић П. Систем српске књижевности. – Приштина: Народна и универзитетска библиотека. – 1996. – 366 с.

5.Скерлић J. Историjа нове српске књижевности. – Београд, 1967.

 1. Палавестра П. Историја српске модерне књижевности. – Београд, 1986.

Допоміжна

 1. Поповић Б. Романтизам. – Београд, 1996.

8.Дамјанов С. Ново читање традиције. Нови Сад: Дневник, 2002. 9.Брајовић Т. Облици модернизма / Тихомир Брајовић. – Београд : Друштво за српски  језик и књижевност Србије, 2005. – 270 с. – (Библиотека Књижевност и језик)

10.Владушић С. Ко је убио мртву драгу. – Београд :Службени гласник, 2010. – 344 с.

11.Иванић Д. Српски реализам. – Нови Сад: Матица српска. – 177 с.

12.Пантић М. Основи српског приповедања- Београд: Завод за уџбенике, 2015. – 269 с.

 

 

Інформаційні ресурси

 

http://www.rastko.rs

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/jderetic-knjiz_07.html

https://www.rastko.rs/isk/isk_14.html

https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/jderetic-knjiz_08.html

Силабус:

Завантажити силабус