ЗБИР Ірина

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Електронна пошта: iryna.zbyr@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Українська мова як іноземна

Українська література і культура в іншомовній авдиторії

Культура, фольклор

Курси

Публікації

Монографії та підручники:

 1. Збир І. Оскар Кольберґ і його збірник «Покуття» [монографія]. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 270с. ISBN 978-966-345-287-6

Рецензія (Бєлобородова Д. О. Вагомий внесок в історію фольклористики. Рецензія на монографію Збир І. Оскар Кольберґ і його збірник “Покуття”/ Ірина Збир. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 269 с. Слов’янський світ, Київ, 2015, Вип. 14, С. 274–280.)

DOI: http://ss.etnolog.org.ua/zmist/2015/274.pdf

 1. Збир І. Українська мова як іноземна. Рівень В1–В2 (실용 우크라이나어) : [підручник]. Seoul : HUINE (Publication Center of HUFS), 2016. 264 c. ISBN 979-11-5911-067-5

Рецензія (Мазурик Д. ТАКА ДАЛЕКА І БЛИЗЬКА КОРЕЯ Збир Ірина. Українська мова як іноземна : Практичний курс. Рівень В1–В2 : [підручник] / Ірина Збир. – Seoul, 2017. – 297 c. – корейська, укpаїнська). Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів : Львівський університет імені Івана Франка, 2017, Вип. 13, С. 276–283)

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ufl.2018.13.2003

 1. Збир І. Підручник з граматики української мови в таблицях і вправах : (표와 예제를 통해 배우는 우크라이나어 문법) [підручник]. Seoul : HUINE (Publication Center of HUFS), 2018. 578 c. ISBN 979-11-5901-386-7

 

Статті (вибране)

SCOPUS

Zbyr I. Stereotype-Oriented Teaching as an Effective Prospect of Korean-Ukrainian Intercultural Communication. The New Educational Review, 2021. Vol. 64, No. 2, P. 85–100.

DOI: https://tner.polsl.pl/dok/volumes/tner_64_2_2021.pdf

 

Фахові видання України:

 1. Збир І. Підручник «Українська мова як іноземна (Практичний курс)» для корейських студентів: принципи укладання, завдання, типи вправ». Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб.наук. праць. Львів, Вип. 12. С. 75–83.
 2. Збир І. Фонетична інтерференція корейських студентів у процесі вивчення української мови як іноземної Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб.наук. праць. Львів, 2017. Вип. 13. С. 164–171. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ufl.2018.13
 3. Збир І. Явище інтерференції як міждисциплінарна проблема: з досвіду викладання української мови в Кореї. Мова і суспільство, 2018. Вип. 9. С.21–30. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ls.9.2583
 4. Збир І. Вплив конфуціанської системи освіти на мову і культуру Південної Кореї (історичний аспект). Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб.наук. праць. Львів, 2019. Вип. 14. С. 15–24.

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ufl.2019.14.2717

 1. Збир І. Феномен корейської емоції хан: етимологія, історія, духовність. Studia Methodologica. Тернопіль : Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка, 2020. Том 50. С.75–85. DOI: https://doi.org/10.25128/2304-1222.20.50.12
 2. Збир І. Історія факультету українознавства в Корейському університеті іноземних мов Ханґук: здобутки і перспективи. Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб.наук. праць. Львів, 2021. Вип. 15. С. 3–8.

doi: http://dx.doi.org/10.30970/ufl.2021.15.3277

 1. Збир І. Факультет українознавства Корейського університету іноземних мов Ханґук – надійний форпост України під час війни, Або про роботу Спеціального форуму «Наслідки російсько-української війни та її вплив на Корейський півострів» (7 березня 2022 р., м. Сеул, Республіка Корея). Актуальнi питання гуманiтарних наук, 2022. Вип. 52, том 2. С.4 – DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/52-2-1

 

Закордонні видання:

 1. Zbyr I. Traditional Image of Women in Ukrainian and Korean Cultures: Ethnographical Aspect. East European & Balkan Studies, 2016, Vol. 40, № 6, P.155–183. (East European and Balkan Institute, Center for International Area Studies, Hankuk University of Foreign Studies).

DOI:https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002174215

 1. Zbyr I. Spelling Mistakes Made by Korean Students on the Elementary Level of Learning Ukrainian as a Foreign Language. Journal of Arts and Humanities, 2017, Vol. 6, № 4. P. 89–97. (MIR Centre for Socio-Economic Research, USA).

DOI: https://doi.org/10.18533/journal.v6i4.1159

 1. Zbyr I. Surzhyk and Surzhykisms in Ukrainian Literature. The Comparative Study of World Literature, 2018, 65, P. 237–264.

DOI: http://dx.doi.org/10.33078/COWOL65.10

 1. Zbyr I. The Issue of Bilingualism in Ukraine: Sociocultural Aspect. East European & Balkan Studies, 2019, Vol. 43, № 1, P. 141–174. (East European and Balkan Institute, Center for International Area Studies, Hankuk University of Foreign Studies). DOI: http://dx.doi.org/10.19170/eebs.2019.43.1.14
 2. Zbyr I. Difficulties in Learning Ukrainian as Foreign Language by the Korean Students on the Intermediate Level. Archives of Business Research, Vol. 8, Issue 1 (2020), P. 218–226. (Society of Science and Education United Kingdom). DOI: https://doi.org/10.14738/abr.81.7721
 3. Збир І. Подолання стереотипів в українсько-корейській міжкультурній комунікації. Korean Journal of Ukrainian Studies, Vol. 1, No. 1, December, 2020, P.41–54. DOI: https://data.doi.or.kr/10.22968/kjus.2020.12.1.1.41
 4. Збир І.Факультет українознавства в Корейському університеті іноземних мов Хангук: Здобутки і перспективи. Korean Journal of Ukrainian Studies, Vol. 2, No. 1, December, 2021, P. 89–100. DOI: https://doi.org/10.22968/KJUS.2021.12.2.89
 5. Zbyr I. Totalitarianism and Ukrainian Literature: Traumatic Memory and Revelation of the Past. East European & Balkan Studies,46, No. 3, 25th August, 2022, P. 133–151. DOI: http://dx.doi.org/10.19170/eebs.2022.46.3.133

 

Тези наукових конференцій, симпозіумів

1. Збир І. Українська мова як іноземна. Рівень В1 – В2. Українська мова у світі : Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2016 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С.93–94. URL: http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2017/04/ /Збірник-Українська-мова-у-світі-2016.pdf

2. Збир І. Український викладач і корейський студент – шлях до взаємопорозуміння та взаємодії: (методичні рекомендації). Українська мова як іноземна у фокусі інновацій: від досвіду до впровадження : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 17 серпня 2018р. – Львів, 2018. – С. 104–120.

URL:http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/12/Збірник-матеріалів-Конференції2018.pdf

3. Збир І. Українська мова як іноземна в Кореї: досвід, роздуми, погляд у майбутнє. Українська мова як іноземна у фокусі інновацій: від досвіду до впровадження : збірник матеріалів циклу Міжнародних науково-практичних семінарів, Львів, 2019. – Львів, 2019. – С. 66–69.

URL: http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/12/Збірник-тез.pdf

4. Збир І. Порівняльний аналіз образу жінки в українській і корейських культурах (На основі праці Івана Франка «Жіноча неволя в руських піснях народних»). Іван Франко: «Я єсть пролог…» : матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016р.): у 2т. Т.  – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 373–386.

5. Збир І. Історія формування українознавчих студій у Республіці Корея. Українська мова у світі : збірник VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 червня; 6 листопада 2020 р. Львів : ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2020, С.61–64.

URL: http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/02/ЗБІРНИК-Українська-мова-у-світі.pdf

Біографія

Народилася у м. Городку Львівської області. У 2003 р. закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2012 р. захистила кандидатську дисертацію «Збірник “Покуття” Оскара Кольберґа: історія створення, фольклорні жанри, рецепції» (спеціальність 10.01.07 – фольклористика).

У 2004–2012 рр. працювала викладачем підготовчого відділення для іноземних громадян Львівського національного університету імені Івана Франка. Упродовж лютого–грудня 2011 р. та вересня 2012 – серпня 2021 рр. – гостьовий професор на факультеті українознавства Корейського університету іноземних мов Ханґук (Республіка Корея).

З 2021 н. р. – доцент кафедри українського прикладного мовознавства.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!