СТРІЄШИН Романія

Курси

Публікації

  1. Бурак Р. Фольклорна основа Шевченкової балади «Утоплена» / Р. Бурак // Studia methodologica. – Ternopil’, 2014. – № 39. – С. 112-117.
  2. Бурак Р. Франкова рецепція Шевченкової «Тополі» // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2015. – Вип. 62. – С. 179-183.
  3. Бурак Р. «Тополя» Тараса Шевченка: фольклорне прочитання / Р. Бурак // Міфологія і фольклор. – Львів, 2015. – № 3-4 (19). – С. 89-97.
  4. Burak R. Folklorism of Taras Shevchenko early works: scientific critical perception of poet’s contemporaries / Burak //Spheres of Culture / ed. By Ihor Nabytovych. – Lublin: Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, 2016. – Vol. ХIІІ. – S. 478-487.
  5. Бурак Р. Фольклорний універсум «Причинної» Тараса Шевченка / Р. Бурак // Народознавчі зошити. – Львів, 2016. – № 2 (128). – С. 352-361.
  6. Бурак Р. Художня інтерпретація фольклорної міфологеми доля у «Думках» Тараса Шевченка / Р. Бурак // Матеріали науково-практичної конференції «Дев’яті всеукраїнські фольклористичні читання, присвячені Лідії Дунаєвській». – К., 2016.
  7. Бурак Р. «Думки» Тараса Шевченка: фольклористичне прочитання / Р. Бурак // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Київ, 2017. – Випуск 42. – С. 220-229.

 

Біографія

Народилася 23 листопада 1990 року у Львові. Закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фольклористика».

У 2013-2016 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі української фольклористики імені акад. Філарета Колесси. Готує до захисту дисертацію «Фольклорний код у ранній творчості Тараса Шевченка».

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!