ГЕНЦ Адріана

Посада: асистент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка, аспірант кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: adriana.hents@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Досліджує історико-літературну парадигму ХІХ –ХХ століття, комплектацію історіографічних студій з українського письменства, теоретико-методологічні засади, функціональні перспективи, актуальні проблеми історії літератури та наративні стратегії історико-літературного дискурсу.

Курси

Публікації

 1. Генц А. «Перші синтези історії української літератури» / А. Генц // Методичний пошук учителя-словесника. – Вінниця, 2016. – Число 5. – С. 194–201.
 2. Генц А. «Належно трактована» історія літератури: концепції Івана Франка / А. Генц // Дивослово. – К., 2018. – Число 6. – С. 45–49
 3. Генц А. Ідейно-естетичні концепти Євгена Маланюка в корпусах історії української літератури ХХ століття / А. Генц // Євген Маланюк: «… Його постать роки одягають у бронзу…»: зб. наук. праць. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 187–196 (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми»; вип. 18; 262 с.).
 4. Генц А. Методологічні площини та вектори дослідження літературної історіографії / А. Генц // Vivat Academia: зб. наук. праць. –  Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – Вип. 3. – С. 3–11.
 5. Генц А. Історико-літературні синтези Пантелеймона Куліша / А. Генц // Міжнародний філологічний часопис. – Київ, 2020.  – Вип. 3. – С. 50–57.
 6. Генц А. Типологія періодизації історії українського письменства ХІХ–ХХ століття / А. Генц// Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2020. – Вип. 30. – Том 2.  – 112 –118.
 7. Генц А. Шевченкознавча просторінь Юрія Барабаша / А. Генц // Українське літературознавство. – 2020. – Вип. 85. – С. 117–125.
 8. Генц А. Історія літератури чи філологічні студії: підручники з української літератури ХІХ століття в університетській системі / А. Генц // Україна: культурна спадщина, національна свідомість. –2021. – С. 422–432.
 9. Генц А. Історіографічна «фізіономія» Лесі Українки: початковий код / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2022. Вип. 54. С. 132–135.
 10. Генц А. Генологічна матриця історіографії української літератури ХІХ–ХХ століття / Міжнародний філологічний часопис. 2022. Вип. 22. С. 210–215.
 11. Генц А. Всеукраїнська наукова конференція до 140-річчя від дня народження Михайла Возняка / Слово і час. 2022. № 1 (721). С. 123­–124.

Участь у конференціях:

 1. Всеукраїнська наукова конференція «… Його постать роки одягають у бронзу…» (до 120-ліття від дня народження Євгена Маланюка (м. Львів, 2–3 листопада 2017 р. – очна форма участі).
 2. Звітна науковій конференція Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (м. Львів, 2 лютого 2018 р. – очна форма участі).
 3. Всеукраїнська наукова конференція молодих філологів «VIVAT ACADEMIA» (м. Львів, 20 квітня 2018 р. – очна форма участі).
 4. Міжнародна наукова конференція «Українська філологія: школи, постаті, проблеми» (до 170-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті) (м. Львів, 4–6 жовтня 2018 р. – очна форма участі).
 5. ХХХІІ Щорічна наукова франківська конференція «… Все, чим може вгору дух підняться…»: теоретичні та практичні аспекти актуалізації Франкової спадщини (м. Львів, 19 жовтня 2018 р. – очна форма участі).
 6. Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (м. Львів, 7 лютого 2019 р. – очна форма участі).
 7. XXХ Наукова сесія НТШ (м. Львів, 21–22 березня 2019 р. – очна форма участі).
 8. ХVІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих філологів «VIVAT ACADEMIA» (м. Львів, 19 квітня 2019 р. – очна форма участі).
 9. Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 рік (м. Львів, 4 лютого 2019 р. – очна форма участі).
 10. Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка за 2020 рік (м. Львів, 3 лютого 2020 р. – очна форма участі).
 11. ХІХ Всеукраїнська наукова конференція молодих філологів «VIVAT ACADEMIA» (м. Львів, 16 квітня 2021 р. – очна форма участі).
 12. Всеукраїнська наукова конференція «Інтелігент старої дати» (до 140-ліття від дня народження Михайла Возняка (м. Львів, 11 листопада 2021 р. – онлайн).
 13. Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка за 2021 рік (м. Львів, 2 лютого 2022 р. – онлайн).
 14. Науково-методичний семінар кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка (м. Львів, 18 лютого 2022 р. – онлайн).
 15. ХХ Всеукраїнській науковій конференції молодих філологів «VIVAT ACADEMIA» (онлайн, 11 травня 2022 р.).
 16. V Міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики» (онлайн, 24 травня 2022 р.).

Біографія

У 2018 році з відзнакою закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

З 2019 року аспірантка кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка. Тема кандидатської дисертації: «Розвиток історіографії української літератури у ХІХ–ХХ столітті: форми, нарації, функції» (науковий керівник  завідувач кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук Микитюк Володимир Ількович).

З 2021 року асистентка кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!