ГЕНЦ Адріана

Наукові інтереси

Досліджує історико-літературну парадигму ХІХ –ХХ століття, комплектацію історіографічних студій з українського письменства, теоретико-методологічні засади, функціональні перспективи та актуальні проблеми історії літератури, наративні стратегії історико-літературного дискурсу.

Публікації

  1. Генц А. «Перші синтези історії української літератури» / А. Генц // Методичний пошук учителя-словесника. – Вінниця, 2016. – Число 5. – С. 194–201.
  2. Генц А. «Належно трактована» історія літератури: концепції Івана Франка / А. Генц // Дивослово. – К., 2018. – Число 6. – С. 45–49
  3. Генц А. Ідейно-естетичні концепти Євгена Маланюка в корпусах історії української літератури ХХ століття / А. Генц // Євген Маланюк: «… Його постать роки одягають у бронзу…»: зб. наук. праць. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 187–196 (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми»; вип. 18; 262 с.).
  4. Генц А. Методологічні площини та вектори дослідження літературної історіографії / А. Генц // Vivat Academia: зб. наук. праць. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – Вип. 3. – С. 3–11.

Статті, прийняті до друку:

  1. Генц А. Шевченкознавча просторінь Юрія Барабаша (0,45 ум. друк. аркуш.; подано до друку: листопад 2018 року; збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Українська філологія: школи, постаті, проблеми» (до 170-ліття заснування кафедри української словесності у Львівському університеті).

Біографія

2018 року з відзнакою закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

Від 12.09.2019 р. аспірантка кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка. Тема кандидатської дисертації «Розвиток історіографії української літератури у ХІХ–ХХ століття: форми, нарації, функції» (Науковий керівник – доцент Микитюк Володимир Ількович)