ГЕНЦ Адріана

Посада: асистент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка, аспірант кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: adriana.hents@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Досліджує історико-літературну парадигму ХІХ –ХХ століття, комплектацію історіографічних студій з українського письменства, теоретико-методологічні засади, функціональні перспективи, актуальні проблеми історії літератури та наративні стратегії історико-літературного дискурсу.

Курси

Публікації

  1. Генц А. «Перші синтези історії української літератури» / А. Генц // Методичний пошук учителя-словесника. – Вінниця, 2016. – Число 5. – С. 194–201.
  2. Генц А. «Належно трактована» історія літератури: концепції Івана Франка / А. Генц // Дивослово. – К., 2018. – Число 6. – С. 45–49
  3. Генц А. Ідейно-естетичні концепти Євгена Маланюка в корпусах історії української літератури ХХ століття / А. Генц // Євген Маланюк: «… Його постать роки одягають у бронзу…»: зб. наук. праць. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 187–196 (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми»; вип. 18; 262 с.).
  4. Генц А. Методологічні площини та вектори дослідження літературної історіографії / А. Генц // Vivat Academia: зб. наук. праць. –  Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – Вип. 3. – С. 3–11.
  5. Генц А. Історико-літературні синтези Пантелеймона Куліша / А. Генц // Міжнародний філологічний часопис. – Київ, 2020.  – Вип. 3. – С. 50–57.
  6. Генц А. Типологія періодизації історії українського письменства ХІХ–ХХ століття / А. Генц// Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2020. – Вип. 30. – Том 2.  – 112 –118.
  7. Генц А. Шевченкознавча просторінь Юрія Барабаша / А. Генц // Українське літературознавство. – 2020. – Вип. 85. – С. 117–125.
  8. Генц А. Історія літератури чи філологічні студії: підручники з української літератури ХІХ століття в університетській системі / А. Генц // Україна: культурна спадщина, національна свідомість. –2021. – С. 422–432.

Біографія

2018 року з відзнакою закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

Від 12.09.2019 р. аспірантка кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка. Тема кандидатської дисертації: «Розвиток історіографії української літератури у ХІХ–ХХ столітті: форми, нарації, функції» (науковий керівник  – завідувач кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук Микитюк Володимир Ількович)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!