СЛОБОДЗЯНИК Олена

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства, методист 1 категорії філологічного факультету

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Електронна пошта: olena.slobodzyanyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Історія української мови, українська мова як іноземна

Публікації

  1. Слободзяник О.З. Географічні загальні назви в діловій писемній мові Брацлавського воєводства другої половини XVI – початку XVII ст. [Електронний ресурс] / О.Слободзяник // Волинь – Житомирщина. – 2010. – № 22 (1). – С. 165-170.
  2. Слободзяник О.З. Географічні апелятивні назви у староукраїнській писемній традиції [Електронний ресурс] / О.Слободзяник // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2011. – Вип. 52. – С. 382-387.
  3. Слободзяник О. З. Географічні апелятиви – питомі й запозичені – в староукраїнській мові [Електронний ресурс] / О. З. Слободзяник // Лінгвістика. – 2012. – № 3(2). – С. 55-62.
  4. Слободзяник О.З. Староукраїнські назви лісу у пам’ятках ХVІ – ХVIІ століть [Електронний ресурс] / О.Слободзяник // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2012. – Вип. 57. – С. 343-350.
  5. Слободзяник О. Староукраїнські географічні апелятиви і їхні паралелі у словнику Стефана Рудницького [Електронний ресурс] / Олена Слободзяник // Тенденції розвитку української лексики та граматики. Ч ІІ, Варшава – Івано-Франківськ, 2015 – С. 307 – 314.
  6. Слободзяник О.З. З історії староукраїнських географічних назв: об’єкти природного ландшафту за призначенням [Електронний ресурс] / О.Слободзяник // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 64 (1). – С. 398-404.
  7. Слободзяник О.З. З історії становлення староукраїнських назв об’єктів природного ландшафту за розташуванням [Електронний ресурс] / О.Слободзяник // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2018. – Вип. 68. – С. 137-146.
  8. Слободзяник О.З. Формування географічної лексики в українській мові XVI–XVIII століть [Електронний ресурс] / О.Слободзяник // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.
  9. Слободзяник О.З. З історії староукраїнських географічних назв (об’єкти природного ландшафту, отримані у власність: лексикографічний аспект) [Електронний ресурс] / О.Слободзяник // Актуальні питання гуманітарнихнаук: мовознавство, літературознавство. – 2018. – Вип. 22 (2). – С. 53-59.
  10. Слободзяник О. Українські краєвиди XVI–XVIII століть : слово, текст, словник (у співавторстві Ганна Дидик-Меуш) [Електронний ресурс] / О.Слободзяник.– вид-во «Коло», Львів, 2016 – 384 с.

Біографія

1989 – зарахована на посаду архіваріуса архіву Львівського національного університету імені Івана Франка

1991–1997 – навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка на філологічному факультеті

1994 – лаборант Кафедри української літератури Львівського національного університету імені Івана Франка

2001–2021 – методист І категорії філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

2017 – захист дисертації «Формування географічної лексики в українській мові XVI–XVIІI століть», здобуття звання кандидата філологічних наук

2021 – доцент Кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!