КОРНІЙЧУК Валерій

Посада: професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: valeriy.korniychuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія української літератури ХІХ століття, франкознавство.

Курси

Вибрані публікації

Вибрані публікації:

  1. Корнійчук В. До джерел «Притчі про приязнь» Івана Франка  // Українське літературознавство. – 2014. – Вип. 78. – С. 49-59.
  2. Корнійчук В. “Якби ти знав, як много важить слово…” (Новаторство лірики Івана Франка) // Дивослово. – 2016. – № 7–8. – С. 51–55.
  3. Корнійчук В. “Полумінне письмо на білих картах ліричної драми…” (відгомін “дневника” самогубця в житті й творчості Уляни Кравченко та Івана Франка) // Київські полоністичні студії. Том ХХІХ: Іван Франко і польська культура. – К.: Університет “Україна”, 2017. – С. 270–279.
  4. Корнійчук В. “Свій серед чужих і чужий серед своїх” (Іван Франко – співробітник газети “Kurjer Lwowski”) // Київські полоністичні студії. Том ХХІХ: Іван Франко і польська культура. – К.: Університет “Україна”, 2017. – С. 261–269.
  5. Корнійчук В. “Коли гуляв Марс той огнисто-червоний” (поезія Івана Франка періоду Першої світової війни) // Іван Франко. Погляд з ХХІ століття. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка (м. Коломия, 9 вересня 2016 року). – Коломия, 2017.
  6. Корнійчук В. Золоті пропорції поезії Тараса Шевченка (доба «романтичного націоналізму») // Вісник Львівського університету. Збірник наукових праць. Серія філологічна. Вип. 70. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – С. 52–63.

Біографія

1975 року закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка

Учень професорів Леоніли Міщенко та Івана Денисюка, франкознавець.

1975-1985 рр. працював викладачем російської мови на підготовчому факультеті для іноземних громадян. Кілька років жив у Гвінеї.

2006 р.– захистив докторську дисертацію на тему: “Поетика лірики Івана Франка”

2006 – досі працює на посаді професора кафедри української літератури ім. акад М. Возняка філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Вважає доцільною відмову від кириличної та перехід на латинську графічну систему для української мови.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!