КОРНІЙЧУК Валерій

Посада: професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: valeriy.korniychuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія української літератури ХІХ століття, франкознавство.

Курси

Вибрані публікації

Статті, індексовані в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science:

 1.  Корнійчук В. С. Чорногорський наратив „Чорної ради“ Пантелеймона КулішаLINGUA MONTENEGRINA časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanjaGod. XV, sv. 2, br. 30. S. 351–370.Вибрані публікації:
 2. Корнійчук В. Жанрова мозаїка “Зів’ялого листя” / Українське літературознавство: Зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 68. – С. 51-63.
 3. Корнійчук В. Образ Івана Франка у романі “Шрами на скалі” Романа Іваничука / Укр. літературозн. – 2008. – Вип. 70. – С. 230-237.
 4. Корнійчук В. “Безсмертний животвір” Івана Франка (парадигми й модуси художності) / В. Корнійчук // Слово і Час. — 2009. — № 4. — С. 3-12.
 5. Корнійчук В. Гармонія “золотого перетину” в ліриці Івана Франка / Teka Kom. Pol.-Ukr. Związ. Kult. – OL PAN. – 2011. – S. 156–171.
 6. Корнійчук В. Фольклорно-історичні джерела образу Богдана Хмельницького в поезії Маркіяна Шашкевича та Івана Франка / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 21/2012. – С. 424-435.
 7. Корнійчук В. До джерел «Притчі про приязнь» Івана Франка  // Українське літературознавство. – 2014. – Вип. 78. – С. 49-59.
 8. Корнійчук В. “Якби ти знав, як много важить слово…” (Новаторство лірики Івана Франка) // Дивослово. – 2016. – № 7–8. – С. 51–55.
 9. Корнійчук В. “Полумінне письмо на білих картах ліричної драми…” (відгомін “дневника” самогубця в житті й творчості Уляни Кравченко та Івана Франка) // Київські полоністичні студії. Том ХХІХ: Іван Франко і польська культура. – К.: Університет “Україна”, 2017. – С. 270–279.
 10. Корнійчук В. “Свій серед чужих і чужий серед своїх” (Іван Франко – співробітник газети “Kurjer Lwowski”) // Київські полоністичні студії. Том ХХІХ: Іван Франко і польська культура. – К.: Університет “Україна”, 2017. – С. 261–269.
 11. Корнійчук В. “Коли гуляв Марс той огнисто-червоний” (поезія Івана Франка періоду Першої світової війни) // Іван Франко. Погляд з ХХІ століття. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка (м. Коломия, 9 вересня 2016 року). – Коломия, 2017.
 12. Корнійчук В. Золоті пропорції поезії Тараса Шевченка (доба «романтичного націоналізму») // Вісник Львівського університету. Збірник наукових праць. Серія філологічна. Вип. 70. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – С. 52–63.
 13. Корнійчук В. З “Комірного” на “Покуття” – українського фольклору (народні байки в рецепції Володимира Гнатюка) // Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі. 2021. С. 233-241.
 14. Корнійчук В. Excelsior Івана Франка і Яна Каспровича. С. 135-145.
 15. Корнійчук В. Чорногорський наратив „Чорної ради“ Пантелеймона Куліша. / Корнійчук В. // Lingua montenegrina. – 2022. – God. XV, sv. 2, br. 30, br. 30. – С. 351-370. – http://www.fcjk.me/lingua-montenegrina.

Біографія

Народився 24 квітня 1953 року в селищі Оратів Вінницької області. У 1975 році закінчив із відзнакою Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова та література» й почав працювати асистентом на підготовчому факультеті для іноземних громадян. Два роки працював у Конакрійському політехнічному інституті в Республіці Гвінея. З 1985 року – аспірант кафедри української літератури. У 1989 році захистив  кандидатську дисертацію «Політична лірика Івана Франка (своєрідність поетики)». Науковий ступінь доктора філологічних наук здобув у 2006 році, захистивши дисертацію «Поетика лірики Івана Франка». З 1989 року працює на посаді доцента, професора кафедри української літератури факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Віце-президент Української асоціації викладачів зарубіжної літератури. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка.

Автор монографій «Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики», «Мов органи в величному храмі…»: Контексти й інтертексти Івана Франка (Порівняльні студії)»; співавтор «Історії української літератури ХІХ століття (70–90 роки): у 2 книгах; 5-го й 8-го томів академічної «Історії української літератури: у 12 томах»; «Концепції тесту загальної навчальної компетентності випускників загальноосвітніх навчальних закладів».

Член Вченої ради Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка.

Член редколегії наукових збірників «Українське літературознавство», «Вісник Львівського університету. Серія філологічна», «MANUSCRIPT: Класична спадщина і сучасний літературний процес» (Київ).

Голова фахової комісії, експерт з української літератури Українського центру оцінювання якості освіти; старший екзаменатор, член апеляційної фахової комісії з української літератури Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти; головний експерт з української літератури Міжнародної гри «Sunflower».

Має досвід роботи в складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови та літератури, журі Львівської обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури, очолював журі обласних конкурсів Львівської обласної Малої академії наук.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України», грамотами Департаменту освіти і науки Львівської держадміністрації, грамотою Форуму видавців у Львові, Почесною грамотою Союзу українців Румунії, медаллю «20 років відновлення наукового товариства ім. Шевченка в Україні».

Професійне й життєве кредо: «Жодного дня без рядка»; «Лиш боротись – значить жить… Vivere memento!».

У вільний час любить риболовлю й «тихе полювання».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!