КОРНІЙЧУК Валерій

Посада: професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: valeriy.korniychuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія української літератури ХІХ століття, франкознавство.

Курси

Вибрані публікації

Вибрані публікації:

 1. Корнійчук В. Жанрова мозаїка “Зів’ялого листя” / Українське літературознавство: Зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 68. – С. 51-63.
 2. Корнійчук В. Образ Івана Франка у романі “Шрами на скалі” Романа Іваничука / Укр. літературозн. – 2008. – Вип. 70. – С. 230-237.
 3. Корнійчук В. “Безсмертний животвір” Івана Франка (парадигми й модуси художності) / В. Корнійчук // Слово і Час. — 2009. — № 4. — С. 3-12.
 4. Корнійчук В. Гармонія “золотого перетину” в ліриці Івана Франка / Teka Kom. Pol.-Ukr. Związ. Kult. – OL PAN. – 2011. – S. 156–171.
 5. Корнійчук В. Фольклорно-історичні джерела образу Богдана Хмельницького в поезії Маркіяна Шашкевича та Івана Франка / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 21/2012. – С. 424-435.
 6. Корнійчук В. До джерел «Притчі про приязнь» Івана Франка  // Українське літературознавство. – 2014. – Вип. 78. – С. 49-59.
 7. Корнійчук В. “Якби ти знав, як много важить слово…” (Новаторство лірики Івана Франка) // Дивослово. – 2016. – № 7–8. – С. 51–55.
 8. Корнійчук В. “Полумінне письмо на білих картах ліричної драми…” (відгомін “дневника” самогубця в житті й творчості Уляни Кравченко та Івана Франка) // Київські полоністичні студії. Том ХХІХ: Іван Франко і польська культура. – К.: Університет “Україна”, 2017. – С. 270–279.
 9. Корнійчук В. “Свій серед чужих і чужий серед своїх” (Іван Франко – співробітник газети “Kurjer Lwowski”) // Київські полоністичні студії. Том ХХІХ: Іван Франко і польська культура. – К.: Університет “Україна”, 2017. – С. 261–269.
 10. Корнійчук В. “Коли гуляв Марс той огнисто-червоний” (поезія Івана Франка періоду Першої світової війни) // Іван Франко. Погляд з ХХІ століття. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка (м. Коломия, 9 вересня 2016 року). – Коломия, 2017.
 11. Корнійчук В. Золоті пропорції поезії Тараса Шевченка (доба «романтичного націоналізму») // Вісник Львівського університету. Збірник наукових праць. Серія філологічна. Вип. 70. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – С. 52–63.
 12. Корнійчук В. З “Комірного” на “Покуття” – українського фольклору (народні байки в рецепції Володимира Гнатюка) // Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі. 2021. С. 233-241.
 13. Корнійчук В. Excelsior Івана Франка і Яна Каспровича. С. 135-145.

Біографія

Народився 24 квітня 1953 року в селищі Оратів Вінницької області.

1975 року закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка.

Учень професорів Леоніли Міщенко та Івана Денисюка, франкознавець.

Протягом 1975-1985 рр. працював викладачем російської мови на підготовчому факультеті для іноземних громадян. Кілька років жив у Гвінеї.

1989 року захистив кандидатську дисертацію “Політична лірика Івана Франка: своєрідність поетики”.

2006 року захистив докторську дисертацію на тему: “Поетика лірики Івана Франка”.

1985 – досі працює на посаді доцента, професора кафедри української літератури ім. акад М. Возняка філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2007-досі – заступник голови Міжнародної асоціації франкознавців.

Вважає доцільною відмову від кириличної та перехід на латинську графічну систему для української мови.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!