ТИХОЛОЗ Наталя

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-43-98

Електронна пошта: Nataliya.Tykholoz@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: institutes.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

франкознавство, історія української літератури, генологія, теорія літератури, міфопоетика, літературна фамілістика і біографістика, інтерпретація творів, текстологія.

Публікації

Монографії

Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти). – Львів: ЛВІЛШ НАНУ, 2005. – 316 с.

Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: (Ейдологічні нариси) [Колективна монографія] / К. І. Дронь, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз, А. І. Швець; За наук. ред. Б. С. Тихолоза; НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2007. – 336 с. – (Франкознавча серія. Вип. 11).

Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка: [Колективна монографія] / М. М. Барабаш, В. В. Неборак, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз; Упоряд. та наук. ред. Б. С. Тихолоз. НАН України; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2010. – 288 с. (Франкознавча серія. Вип. 14).

Тихолоз Н. Петро Франко: Формула долі. (Життєпис на тлі доби) : монографія / Наталя Тихолоз. – Львів : [Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка], 2021. – 288 с., іл. – (Серія «Бібліотека Дому Франка». Вип. 8.).

Науково-популярні видання

Тихолоз Н. Ізмарагди Франкового казкосвіту: Літературознавче дослідження. – Київ: Веселка, 2006. – 47 с.

Тихолоз Б., Тихолоз Н. Франко від А до Я / Графічне оформлення Р. Романишин, А. Лесів. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. – 72 с.

Franko from A to Z: Сatalog for the exhibition – Text by Bohdan Tykholoz, Natalia Tykholoz; graphic design by Roman Romanyshyn, Andrii Lesiv. – Lviv [Lviv National Literary and Memorial Museum of Ivan Franko], 2019. – 64 p., ill. (Серія «Бібліотека Дому Франка». Вип. 5). Translation: Marta Gosowska, Olena Rushchak, Kora Duncan.

Franko von A biz Z: Katalog für die Ausstellung – Texte Bohdan Tykholoz, Natalja Tykholoz; graphisches Design Romana Romanyschyn, Andrij Lesiw. – Lwiw [Nationales Iwan Franko Literatur- und Erinnerungsmuseum in Lwiw], 2019. – 64 s., il. (Серія «Бібліотека Дому Франка». Вип. 6). Übersetzung: Julija Mykytyuk, Peter Marius Huemer, Ganna Gnedkova.

Тихолоз Н. Невмирущий Лис Микита. Пема-казка Івана Франка: світовий сюжет в українському стилі // Небесний І. Лис Микита. Лібретто В. Вовкуна за однойменною поемою Івана Франка. Для сімейного перегляду. [Буклет до опери «Лис Микита». Сезон 2019/2020], Львів, 2020. С. 30–35.

В дорогу з Франком. Мандруймо Львівщиною. / Ідея та упорядкування Богдан Тихолоз; вступ. слово Максим Козицький; наук. редактор Наталя Тихолоз. Львів: [Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка], 2021. – 112 с. (Серія «Бібліотека Дому Франка». Вип. 9).

Франкомандри+: Путівник / Ідея, упорядк., вступ. Слово: Б. Тихолоз; тексти: Л. Більо, М. волошанська, Н. і Р.Гром, Н. Дзьомба, В. Дмитрик, К. Крамар, І. Медвідь, Б. Тихолоз, Н. Тихолоз; за підтримку УКФ. – Львів: [Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка], 2021. – 224 с. (Серія «Бібліотека Дому Франка». Вип. 11).

Frankomandry+: Guide / Idea, alignment, introductory word: B. Tykholoz; texts: I.Medvid (content editor, rewriter) and others; design: V.Martyniuk; Lviv National Literary Memorial Museum of Ivan Franko; with the support of the Ukrainian Cultural Foundation. – Lviv: [Lviv National Literary and Memorial Museum of Ivan Franko], 2021. – 224 p. (Series “Franko House Library”. Issue 12).

Упорядкування текстів, передмови і післямови до окремих видань

Semper magister et semper tiro: Іван Франко та Осип Маковей / Упорядкування, передмова, коментарі та пояснення слів Н. Тихолоз. – Львів, 2007. – 172 с.

Франко Т. Вибране: У 2-х томах / упоряд. Є. Баран, Н. Тихолоз. – Івано-Франківськ: Сеньків М. Я., 2015. – Т. 1. – 964 с.; Т. 2. – 760 с.

Франко А. Найдорожчий помічник: творчий доробок / Передм., упоряд і коментарі Н. Тихолоз. – Львів: [Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка], 2017. – 248 с.

Франко І. Лис Микита [Текст]: З іл. С. Караффи-Корбут; Післям. Н. Тихолоз. – Львів: Каменяр, 2017. – 211 с.

Франко О. 1-ша українська загально-практична кухня з численними ілюстраціями та кольоровими таблицями/ Передм. і коментарі М. Душар; післямова Н. Тихолоз. – Харків: Фоліо, 2019. С. 510–523.

Франко І. Лис Микита [Текст]: З іл. С. Караффи-Корбут; Післям. Н. Тихолоз. – Львів: Каменяр, 2020. – 211 с.

Франкові «чуда» святого Миколая / Упорядкування Ярослави Мельник; передмови Ярослави Мельник, Наталі Тихолоз. Львів: «Папуга», 2022. 80 с.

Наукові статті

Тихолоз Н., Тихолоз Б. Інститутові франкознавства – 45 літ // Слово і час. – 1999. – № 10. – С. 18–19.

Тихолоз Н. З вірою в силу розуму (Ідейно-художнє новаторство Івана Франка у збірці казок для дітей “Коли ще звірі говорили”) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 6 (9). – С. 59–67.

Тихолоз Н. Боротьба за виживання, або Чому гинуть і перемагають звірі у казках І.Франка (на матеріалі збірки “Коли ще звірі говорили”) // З його духа печаттю…: Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С. 313–318.

Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку, або Некоронована царівна жанрів: Казка як вид художньої словесності. Стаття перша: Від міфу до літератури (Генеза й історичні метаморфози казки). Стаття друга: Поліфонія жанру (Модифікації фольклорної та літературної казки) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 5. – С. 22–31; № 6. – С. 53–60.

Тихолоз Н. Збірка Івана Франка “Місія. Чума. Казки і сатири”: жанрова специфіка та композиційна логіка // Semper Tiro: Збірник наукових праць молодих учених на пошану проф. І.О.Денисюка (до 75-літнього ювілею вченого). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – С. 85 – 110.

Тихолоз Н. Казка у генологічній свідомості Івана Франка // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – Вип. 66. – С. 159–168.

Тихолоз Б., Тихолоз Н. Іван Франко та модернізм: погляд із Відня (Simonek S. Ivan Franko und die “Moloda Muza”. Motive in der westukrainischen Lyrik der Moderne. – Köln-Weimar-Wien, 1997) // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – Вип. 66. – С. 257–271.

Тихолоз Н. “Як дітям мати, з любові…” (Етика і поетика Франкових казок) // Дивослово. – 2003. – № 11. – С. 2–6.

Тихолоз Н. Від “Рубача” до “Історії одної конфіскати”: діапазон жанрових модифікацій збірки І.Франка “Сім казок” // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – 2003. – Вип. 32. – С. 107–117.

Тихолоз Н. Політична сатира Івана Франка крізь жанрову призму казки // Визвольний шлях. – 2003. – № 11 (668). – С. 86–99.

Тихолоз Н. Примруженим оком мудреця (філософсько-сатиричні казки Івана Франка) // Визвольний шлях. – 2003. – № 12 (669). – С. 96–110.

Тихолоз Н. Казкові “арабески” Івана Франка: “Абу-Касимові капці” та “Коваль Бассім” // Дивослово. – 2004. – № 12. – С. 57–62.

Тихолоз Н. Крутійська “одіссея” “рудого кардинала” (“Лис Микита” Івана Франка: текст, підтекст, контекст, інтертекст) // Дивослово. – 2005. – № 2. – С. 58–63.

Тихолоз Н. Від казки до анти-казки: казковість як компонент паратексту у творчості Івана Франка // Слово і час. – 2005. – № 4. – С. 18–25.

Тихолоз Н. Жанр та жанрова модифікація в лабіринті гносеологічних парадоксів // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – Вип. 67. – С. 169–183.

Тихолоз Н. Франкові казки для малят: етика і поетика // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – Вип. 68. – С. 144. – 152.

Тихолоз Н. Іван Франко та Осип Маковей: до історії творчих взаємин // Рецептивні моделі творчості Івана Франка. Зб. Наук. праць на пошану проф. Р. Гром’яка з нагоди його 70-ліття. – Тернопіль, 2007. – С. 195–223.

Тихолоз Н. Образи-персоніфікації в міфопоетиці Івана Франка // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2007. – Вип. 4. – С. 355–370.

Тихолоз Н. Поема Івана Франка «Лис Микита»: текст, підтекст, контекст, інтертекст // Ювілейний симпозіум Іван Франко (1856–1916) 150 років від дня народження (Факультет іноземних мов та літератур Бухарестського університету, 8–9 грудня 2006) / Упоряд. І. Рябошапки. – Бухарест, 2008. – С. 134–148.

Тихолоз Н. «Той ліс – зразок ще первісного світа…» (Ліс у життєтворчості Івана Франка) // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 660–676.

Тихолоз Н. Пролог, не епілог (на шляху від 50-томника до Повного зібрання творів Івана Франка) // Слово і час. – 2009. – № 5. – С. 121–123.

Тихолоз Н. Між батьком та сином (Олекса Коваленко, Іван і Тарас Франки: дискурс взаємин) // Сіверянський літопис. – 2009. – № 2–3. – С. 183–205.

Тихолоз Н. «…Ведені люблячою рукою мами…» (Виховні ідеали Ольги Франко) // Дзвін. – 2009. – № 8. – С. 101–120.

Тихолоз Н. Згасла свічка Андрія Франка // Дзвін. – 2010. – № 8. – С. 113–121.

Тихолоз Н. Трагікомічна історія пари пантофлів (поема-казка Івана Франка «Абу-Касимові капці» у фокусі мікроаналізу) // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 51–61.

Тихолоз Н. Листи до матері / Наталя Тихолоз // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 372–382.

Тихолоз Н. «Та вернімося до школи: там сонце, молодість, життя…» (Спомини зі шкільних літ Анни Франко) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – 2011. – Вип. 55. – С. 304–337.

Тихолоз Н. Тарас Франко про батька: без купюр // Франкознавчі студії. – Дрогобич: Коло, 2012. – Випуск п’ятий. – С. 503–560.

Тихолоз Н. Іван Франко та Аполлінарій Маршинський: історія творчих взаємин // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – Львів, 2012. – Вип. 36. – С. 453–465.

Тихолоз Н. Іван Франко та Михайло Лозинський: історія творчих взаємин // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2015. – Вип. 40. – С. 157–170.

Тихолоз Н. Вишиванка як маркер національної ідентичності у родині Івана Франка // Дивослово. – 2016. – № 7-8. – С. 56–62.

Тихолоз Н. Святвечір та Різдво у домі Франків: дух і смак традицій // Науковий вісник Національного музею Івана Франка. Львів, 2017. Вип. 1 (21). С. 56–66.

Тихолоз Н. «Чути себе українцями…» (Творча династія Франків на перехрестях ХХ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. Львів, 2019. Вип. 46. С. 382–387.

Тихолоз Н. Петро Франко: до джерел формування творчої особистості // Українське літературознавство. 2019. Вип. 84. С. 158–172.

Тихолоз Н. Творчий феномен Тараса Франка: профілі і маски // Науковий вісник Національного музею Івана Франка. Львів, 2019. Вип. 2 (22). С. 15–59.

Тихолоз Н., Тихолоз Б. Документи родини Франків з архівів радянських спецслужб // Науковий вісник Національного музею Івана Франка. Львів, 2019. Вип. 2 (22). С. 119–156.

Тихолоз Н. «Не можучи задля своєї слабости їсти майже нічого…» (харчування Івана Франка часів недуги) // Садиба Франка: Науковий збірник заповідника «Нагуєвичі». Дрогобич-Нагуєвичі: Посвіт, 2020. Кн. 1. С. 43 – 60.

Tykholoz N. Philosophy of activity, ethics of discipline, pedagogy example: Petro Franko as an ideologist and organizer of «Plast» // The days of science of the faculty of philosophy – 2020. International scientific conference (April 22–23, 2020). Київ: Київський університет, 2020. С. 296–297.

Тихолоз Н. Літературний доробок Петра Франка: у пошуках творчого «я» // Сіверянський літопис. 2021. № 2. С. 75–91.

Тихолоз Н. Стрілецький тревелог Петра Франка: «Від Стрипи до Дамаску. Пригоди чератаря УСС» // Сіверянський літопис. 2021. № 3. С. 130–138.

Тихолоз Н. Таємниця смерти Петра Франка (до 80-х роковин примусової «евакуації») // Сіверянський літопис. 2021. №4. С. 155–170.

Тихолоз Н. Спомини Лукії Крохмальної, кухарки дому Франків URL: https://seedsandroots.net/spomyny-lukiyi-krohmalnoyi-kuharky-domu-frankiv/?fbclid=IwAR0Q_7KexWq0t2k8GdaeG4Gvsu95QK_2rJcWlb8THxQaIupqiRs9J05utvA

Тихолоз Н. З куховарського зшитка Анни Франко-Ключко URL : https://seedsandroots.net/z-kuhovarskogo-zshytka-anny-franko-klyuchko/?fbclid=IwAR3AuWiB0UkytSbMM2HjfEMoFPwPZCJAqzbMlIHVbcbDMidg-INqjc98tbs

Тихолоз Н. Ольга-Марія Франко. Гросмайстриня галицької кухні. Сайт «Гендер в деталях» URL : https://genderindetail.org.ua/spetsialni-rubriki/zhinky-yaki-toruyit-novi-shliachy/olga-mariya-franko.html?fbclid=IwAR3Vo5VeMV5sldf5YJC8nwYKr3_XO6lEJ1O_uNeHtYNqqHAAojtFj3xqDOA

Тихолоз Н. Великдень у родині Івана Франка: дух і смак традицій. Студія перша. Сенси і символи Великодня у дослідженнях Івана Франка: погляд через століття URL : https://frankolive.wordpress.com/2021/10/01/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%83-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%96-%d1%96%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0/

Тихолоз Н. Франко Тарас Іванович // Західно-Українська Народна республіка. 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки Т. 4: Т–Я. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2021. С. 308–309.

Тихолоз Н. До джерел українського скаутингу: забутий рукопис Петра Франка // Науковий вісник Національного музею Івана Франка. Львів, 2021. Вип. 3 (23). С. 155–162.

Тихолоз Н. Підкорення неба : Аеронарис Петра Франка «У літаку» // Науковий вісник Національного музею Івана Франка. Львів, 2021. Вип. 3 (23). С. 163–166.

Тихолоз Н. Петро Ключко: штрихи до життєпису військового лікаря URL: https://frankolive.wordpress.com/2022/07/12/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%ba%d0%be-%d1%88%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%82%d1%94%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%83-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81/

Тихолоз Н. «Одіссея мого життя»: невідомі мемуари Анни Франко-Ключко URL : https://frankolive.wordpress.com/2022/08/08/%d0%be%d0%b4%d1%96%d1%81%d1%81%d0%b5%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%be%d0%bc%d1%96-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d1%83%d0%b0%d1%80/

Гирич І., Тихолоз Н. «Носіться дальше з своїм Грушевським…»: листи Анни Ключко до Володимира Дорошенка з архіву УВАН у США // Українська біографістика. 2022. Вип. 23.

Інтерв’ю

Франко лежав без пам’яті, без сил. Урятував його від голоду старий служитель готелю [розмова Лесі Межви з франкознавцями Наталею та Богданом Тихолозами] // Країна. – 2015. – № 14 (267). – 9 квітня 2015. – С. 46–50. URL : http://gazeta.ua/articles/history-journal/_franko-lezhav-bez-pamyati-bez-sil-uryatuvav-jogo-vid-golodu-starij-sluzhitel-gotelyu/619550?mobile=false

Кічура Л. Рецепти родини Івана Франка «оживають» у кухні дослідниці зі Львова [Інтерв’ю з Наталею Тихолоз про кухню Франків] // Найкращі жіночі історії. – 2016. – № 5 (41). – С. 4–6.

Інший Франко: кулінарні смаки та традиції родини письменника [Інтерв’ю Оксани Лісної з Наталею Тихолоз] URL : http://tvoemisto.tv/exclusive/intervyu_tvogo_mista_inshyy_franko_kulinarni_smaky_ta_tradytsii_rodyny_pysmennyka_79842.html

Франко: перезавантаження [Інтервʼю Дмитра Плахти з Богданом і Наталею Тихолозами] // День. – 2016. – № 151–152. – 26–27 серпня. – С. 20–21. URL : http://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/franko-perezavantazhennya

Наталя Тихолоз: «Одна з улюблених кавʼярень Івана Франка – «Монополь»» [Інтерв’ю Валентини Шурин з Наталею Тихолоз про кухню Франків] // Львівська газета URL : http://gazeta.lviv.ua/2016/11/28/natalya-tixoloz-odna-z-ulyublenix-kav-yaren-ivana-franka-monopol/

Улюблена страва Франка – молода картопля з присмаженими грибами [Інтерв’ю Валентини Шурин з Наталею Тихолоз про кухню Франків] // Високий замок. – 2016. – № 136. (1–7грудня). – С. 17.

Тихолози Б. і Н. Іван Франко та Ольга з Хоружинських добре виховали своїх дітей // Культура і життя. – 2017. – № 33. – 18 серпня. – С. 12–15.

Конфітюр, чай та лібералізм у вихованні: що принесла у родину Франків дружина-«наддніпрянка». [Інтерв’ю Олени Ковальської з Наталею Тихолоз]. URL : http://www.expres.ua/digest/2018/04/10/290880-konfityur-chay-liberalizm-vyhovanni-prynesla-rodynu-frankiv-druzhyna

На гостини до родини Франків [Інтерв’ю Ольги Головецької з Наталею Тихолоз про кулінарні традиції родини Франків] // Жінка. 2020. Жовтень. С. 14–15.

Байбак Т. Богдан і Наталія Тихолози: “Ми прагнемо перетворити ім”я Івана Франка на бренд світового значення”. Подружжя франкознавців ― про те, як Франко може стати ідентифікатором нашої культури URL : https://theukrainians.org/tykholozy/

Радіопередачі, телеефіри, відкриті лекції:

Лекція Наталі Тихолоз «Про кулінарію родини Франків», виголошена з нагоди відкриття меморіальної експозиції «Кухня Дому Франка» у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка 11 грудня 2018 р. URL : https://www.youtube.com/watch?v=MhbM3Ehttjw&t=56s

Виступ Наталі Тихолоз на науковій конференції до 130-річчя з дня народження Тараса Франка “Гідний син великого батька” (Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка, 22 березня 2019 р. ). Тема доповіді: “Творчий феномен Тараса Франка: профілі і маски”. URL : https://www.youtube.com/watch?v=WXSYUWGbv0M

Лекція Наталі Тихолоз «Великдень у родині Франків: дух і смак традицій», виголошена 2 травня 2019 р. у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка. URL: https://www.youtube.com/watch?v=xsxsN59lYgQ

Відкрита онлайн-лекція Наталі Тихолоз «Донька титана… чи не тільки?. Батьківська тінь і власний голос у життєтворчому світі Анни Франко-Ключко», виголошена на запрошення Центру СУА з жіночих студій в УКУ 28 вересня 2020 р. URL:https://www.youtube.com/watch?v=IIioMhLXt4E

Радіо «Культура». Програма «Імператив». Тема розмови: «Петро Франко: незавершена біографія». Розмова Василя Шандра з Наталею Тихолоз. Прямий ефір 2 жовтня 2020 р. о 17:10. URL: http://ukr.radio/schedule/play-archive.html?periodItemID=2611205

Радіо «Культура». Програма «У своїй тарілці». Тема розмови «”Смак свободи” – українське кіно з кулінарними історіями». Розмова Олени Брайченко з Наталею Тихолоз та Оленою Моренцовою. Ефір 15 грудня 2020 р. о 17:10 URL : http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=2678272&fbclid=IwAR1l0BNrDz44yfWHASbe6XgsQrCFbyUzfHuh7nwJyZOceRCW22C2ASId558

Презентація книги Наталі Тихолоз «Петро Франко: Формула долі. (Життєпис на тлі доби)» у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка 28 червня 2021 р. URL : https://www.facebook.com/watch/?v=549664076210793 Або: https://www.youtube.com/watch?v=mX-XG6NNNXM

Презентація книги Наталі Тихолоз «Формула долі Петра Франка» на UAСуспільне Львів. Ефір 2 липня 2021 р. о 12:15. Розмова Ліди Станіцької з Богданом і Наталею Тихолозами. URL : https://lv.suspilne.media/episode/45249?fbclid=IwAR3Vo5VeMV5sldf5YJC8nwYKr3_XO6lEJ1O_uNeHtYNqqHAAojtFj3xqDOA

Радіо «Культура». Програма «У своїй тарілці». Тема розмови «Іван Франко: кулінарні традиції родини». Розмова Олени Брайченко з Наталею і Богданом Тихолозами. Ефір 10 серпня 2021 р. о 17:10. URL : http://ukr.radio/schedule/play-archive.html?periodItemID=2899480&fbclid=IwAR0pqtMxWmUvCnuvQ0mKw4HGemeLJ0cBy7MvmSi_f1Y6__Rcsijni4r-GwU

Лекція Наталі Тихолоз “Смаки Франкової кухні”, прочитана у рамках Днів європейської спадщини у Львові 11 вересня 2021 року у ресторації “Бойківська гостина” URL : https://www.facebook.com/boyko.cuisine/videos/303726928183399

Вебінар історичної секції Харківського історико-філологічного товариства (28 жовтня 2021 р.). Лекція «Петро Франко: Формула долі. Життєпис на тлі доби». URL : https://www.youtube.com/watch?v=HHw8cjhbjmg

«Різдво у Франків. Бесіда Богдана і Наталі Тихолозів». URL : https://www.youtube.com/watch?v=6Eqeexo7tmQ

Біографія

Народилася 23 листопада 1978 р. у місті Миколаєві Львівської області.  

Закінчила львівську середню школу № 51 ім. Івана Франка (1995 р.), філологічний факультет (українське відділення) Львівського національного університету імені Івана Франка (2000 р.) та аспірантуру у Львівському відділенні Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (2003 р.). 

У січні 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Жанрові модифікації казки у творчості Івана Франка». У 2010 р. отримала вчене звання старшого наукового співробітника. 

Працювала у відділі франкознавства Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України на посадах молодшого наукового співробітника (у 2003–2006 рр.), наукового співробітника (у 2006–2007 рр.), старшого наукового співробітника (у 2007-20011 р.). У 2011–2016 рр. старший науковий співробітник Інституту Івана Франка НАН України. З 2016 р.  – доцент кафедри української преси ЛНУ ім. Івана Франка.  

З 2014 р. член Національної спілки журналістів України. 

Авторка близько 170 опублікованих наукових праць різних жанрів (монографій, статей, тез, повідомлень), упорядниця та публікаторка архівних матеріалів, текстів класичного письменства, публіцистики та мемуаристики. 

Головна редакторка науково-просвітницького медіапроекту «Франко:наживо/ Franko:Live». 

Лауреатка Премії НАН України для молодих учених (2006), Премії ім. Соломії Павличко (2011), Премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності (2017), Львівської обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури у номінації «Літературознавство, сучасна літературна критика та переклади імені Михайла Возняка» (2021), Премії імені Григорія Костюка (2021).  

З січня 2023 року директор Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.