ГІЛЕЦЬКА Зоряна

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: zoriana.hiletska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Мовознавство, лексикологія, фразеологія, соціолінгвістика.

Курси

Публікації

 

 1. З історії словацької парамеології // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1996. – Вип. 48. – С.96 – 100. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/issue/view/134
 2. 2. Проблеми фразеології в дослідженнях словацьких вчених// Проблеми слов’янознавства. – Львів, – Вип. 49. – С.168 – 171. https://institutes.lnu.edu.ua/slavonic-studies/wp-content/uploads/ sites/6/2016/02/ps49.pdf
 3. Словацька фразеологія з компонентами – назвами грошових одиниць // Славістичні студії (Матеріали V-го Міжнародного славістичного колоквіуму (Львів 14 – 16 травня 1996 р.)) – Львів 1997. – Т.1. – С.57 – 59.
 4. Slovenská frazeológia s komponentmi – názvov peňazí // Varia VI (Zborník zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra – Piesok 27. – 29. 11. 1996)) – Bratislava: Slovenská jazykoved-ná spoločnosť pri SAV, 1997. – S. 233 – 235. https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/6/Varia6.pdf
 5. Slovenská frazeológia s metrologickými komponentmi // Slovo o slove – 1997. – Ročník 3. – S. 24 – 27. 6. Словацька і українська фразеологія з компонентами – назвами шляхових мір // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича (1923 – 1993) у двох томах. – Львів: “Літопис”, 1998. – Т.1. – С. 395 – 401.
 6. Слово копійка у складі українських фразеологічних одиниць // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Слов’янська філологія. – Чернівці, 1999. – Вип.81. – С.149-154.
 7. До проблеми зв’язку між компонентом фразеологізму і словом-етимоном (на матеріалі української та словацької мов) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород, 2000. – Вип.2. – С.216 – 220.
 8. Словацькі й українські фразеологізми з компонентами – назвами мір об’єму і місткості та їх варіантність // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2000. – Вип. 51. – С.180 – 186. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/view/2647/2803
 9. Словацька та українська фразеологія з метрологічним компонентом // Карпатика. Українсько-словацькі взаємини в галузі мови, літератури та історії. – Ужгород, 2002. – Вип.17. –С.280 – 289.
 10. До проблем вивчення словацької мови як іноземної в українському мовному середовищі // Studia Slovakistica 2. Перспективи розвитку словакістики в Україні. – Ужгород, 2003. – С.68-78.
 11. Форми реалізації фразеологічних одиниць у тексті // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. – Ужгород, 2004. – Вип. 10. – С.16-21.
 12. Вивчення фразеології у Словаччині // Studia Slovakistica 4. Українсько-словацькі діалоги. Мовознавство. – Ужгород, 2004. – С.42-52.
 13. Словацькі фразеологічні одиниці та їх реалізація у тексті // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2005. – Вип. 54. – С.128-136. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/ view/2514/2663
 14. Роль чеської мови у формуванні словацької літературної мови: історія та сучасність // Studia Slovakistica 7. Віртуальний інститут словакістики. – Ужгород, 2007. – С.50-56.
 15. Проблеми класифікації стилів у словацькій мові // Studia Slovakistica 14. Словакістика в часовій рефлексії і контактах – Ужгород, 2014. – С. 14 – 23. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/4774/1/%d0%9f%d0%a0%d0%9e%d0%91%d0%9b%d0%95%d0%9c%d0%98%20%d0%9a%d0%9b%d0%90%d0%a1%d0%98%d0%a4%d0%86%d0%9a%d0%90%d0%a6%d0%86%d0%87%20%d0%a1%d0%a2%d0%98%d0%9b%d0%86%d0%92%20%d0%a3%20%d0%a1%d0%9b%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%a6%d0%ac%d0%9a%d0%86%d0%99%20%d0%9c%d0%9e%d0%92%d0%86.pdf
 16. Вплив телевізійних реаліті- і ток-шоу на мовну ситуацію в Словаччині // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С.186-190. http://old.franko.lviv.ua/slavistyka/n64/ 019_Gilecka.pdf
 17. Impact of reality and talk show on the language situation in Slovakia // Problems of Slavonic Studies. – Issue 2015. – P. 186-190. http://old.franko.lviv.ua/slavistyka/n64/019_Gilecka_eng.pdf
 18. Чеська мова в словацькому комунікаційному просторі // Studia Slovakistica 16. Словацька мова і література у дзеркалі перекладу. – Ужгород, 2016. – С.35-42.
 19. Проблеми передачі українських власних назв словацькою мовою // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород, 2020. – Вип. 14. – Т. 1. – С. 29-37. http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/14/ part_1/6.pdf

 

Словники

Гілецька Зоряна. Словацько-український словник лінгвістичної термінології. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 222 с.

 

Біографія

У 1994 році закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «слов’янські мови і література».
З 1994-1997 рр. навчалася в аспірантурі, з 1997 р. по квітень 2003 р. – асистент кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка; з квітня 2003 р. і на даний час працює на посаді доцента кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2000 році в Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України вперше в Україні захистила кандидатську дисертацію зі словацького мовознавства на тему “Словацька й українська фразеологія з компонентами-назвами метрологічних і грошових одиниць”.
Викладає теоретичні і практичні курси з мовознавства сучасної словацької мови, а саме: „Фонетика і фонологія сучасної словацької мови”, „Орфографія сучасної словацької мови”, „Лексикологія сучасної словацької мови”, „Морфологія сучасної словацької мови”, „Словотвір сучасної словацької мови”, „Синтаксис сучасної словацької мови”, „Культура словацької мови: актуальні проблеми”, „Новітні тенденції у розвитку словацької мови”. Проводить практичні заняття з курсу „Теорія та практика перекладу”, а також керує перекладацькою практикою студентів-словакістів.
Закордонні стажування:Пряшівськийуніверситет Павла Йозефа Шафарика в Пряшеві (Словаччина) – листопад 1994 р.; вересень 1995 – липень 1996 рр.
Науково-методичний семінар словацької мови та культури мови „SAS” – Братислава, серпень, 1996 р., серпень 2001 р.;
Науково-методичний семінар словацької мови для іноземців при Інституті мовної та фахової підготовки закордонних спеціалістів, м. Братислава, 3 – 21 липня 2000 року. Тема: „Нова система відмінювання словацьких іменників”. Підтвердження 859/2000
StudiaAcademicaSlovaca (словацький центр мовної підготовки іноземців). Університет Коменського (м. Братислава, Словаччина). Науково-методичний семінар для підвищення кваліфікації вчителів і викладачів, які викладають словацьку мову та літературу за кордоном. Тема: «Tvary a tváreslovenskej frazeológie». м. Братислава 21 – 25.08.2017 р. Підтвердження *008/2017
Практичний семінар „Пошук у писаних і друкованих корпусах Словацького національного електронного корпусу” в Інституті мовознавства імені Людовіта Штура Словацької академії наук (м. Братислава, Словаччина) 8 – 12 жовтня 2018 року. Наказ ректора № 3852 від 2.10.2018 р.
Учасниця низки вітчизняних та міжнародних наукових конференцій(Львів, Київ, Ужгород), Братислава (Словаччина, 1996, 2017), Пряшів (Словаччина, 1997), Нітра (Словаччина, 2019).
У своєму доробку має понад 20 наукових публікацій та 5 навчально-методичних посібників.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!