БАСА Ореста

Посада: доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: oresta.basa@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Модерна українська проза кінця ХІХ – початку ХХ ст., взаємодія красного
письменства з іншими видами мистецтва – музикою, малярством, кіно.

Курси

Публікації

 1. Баса О. Символіка кольору та музичність інтонації в баладі «Лілея» / Орися Баса // Тарас Шевченко і сучасність. Збірник матеріалів і тез міжнародної науково-теоретичної конференції (м. Рівне, 21 травня 1996 р.). ― Рівне, 1996. ― С. 202 – 204.
 2. Баса О. М. Літературознавчі студії часопису «Буковина» за редакторства О. Маковея (1895 – 1897 рр.) /О. М. Баса // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / За ред.: М. М. Романюка. ¾ Львів, 1996 – 1997. ¾ Вип. III / IV. ¾ С. 296 – 305.
 3. Баса О. Її лілеї (твори О.Кобилянської про неї саму) / Ореста Баса // Матеріали Всеукраїнського наукового семінару «Феномен текстовості у сучасній культурі» (3 – 5 травня 1997, Львів). ¾ Молода нація. ¾ К.: Смолоскип, 1997. ¾ № 5. ¾ С. 35 – 40.
 4. Баса О. Статус музики у творчості О. Кобилянської і П. Тодорова / Ореста Баса // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича (1 – 3 квітня 1998 року): У 2 т. ¾ Львів: Літопис, 1998. ¾ Т. 2. ¾ С. 53 – 56.
 5. Баса О. Свідзинський Володимир /О. Баса //Довідник з історії України. Т. 3. (Р–Я) / За ред. І. З. Підкови, Р. М. Шуста. ⸻ К.: Генеза, 1999. ⸻ С. 132.
 6. Баса О. Музикантка від Бога, письменниця від музики / Ореста Баса // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Ольга Кобилянська: погляд на життя і творчість з кінця ХХ століття (До 135-річчя від дня народження письменниці)» (8 – 9 жовтня 1998 р.). ¾ Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 58 – 59. Слов’янська філологія. ¾ Чернівці: Рута, 1999. ¾ С. 110 – 113.
 7. Баса О. «Рожі»: рондо в прозі Ольги Кобилянської / Ореста Баса // З його духа печаттю… Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. ¾ Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. ¾ Т. 1. ¾ С. 113 – 116.
 8. Баса О. Карпатська мариністика О.Кобилянської  / Ореста Баса// Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. ¾ Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. ¾ Т. 1. ¾ С. 110 – 114.
 9. Мацяк (Баса) О. Музичний дискурс прози Ольги Кобилянської / О. Мацяк (Баса) // Літературознавчі студії. ¾ К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. ¾ Вип. 9. ¾ С. 148 – 155.
 10. Мацяк (Баса) О. «Синтез мистецтв» як літературознавчий термін: аргументація і дефініція / Ореста Мацяк (Баса) // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірник наукових праць. Випуск ХІІІ / Ред. кол. Поліщук Я. О. та ін. ¾ Рівне: Перспектива, 2004. ¾ С. 28 – 33.
 11. Мацяк (Баса) О. Асоціативний і номінативний живопис Ольги Кобилянської / Ореста Мацяк (Баса) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 216 – 217. Слов’янська філологія. Ольга Кобилянська ¾ письменниця і громадянка: національне і загальнолюдське. До 140-річчя від дня народження. ¾ Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. ¾ С. 55 – 58.
 12. Мацяк О. Наближення /Ореста Мацяк // Дзвін. ― 2005. ― Ч. 4. ― С. 137 – 139.
 13. Мацяк О. Акорди як різновид фрагментарної прози Ольги Кобилянської / Ореста Мацяк // Українське літературознавство. ¾ Львів, 2005. ¾ Вип. 67. ¾ С. 76 – 81.
 14. Мацяк О. Трактат Івана Франка «Із секретів поетичної творчості» у контексті теорії синтезу мистецтв /Ореста Мацяк // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). ― Франка, 2008. ― Т. 1. ― С. 435 – 444.
 15. Мацяк О., Пилипчук Р. Кобилянська Ольга Юліанівна / О. Мацяк, Р. Пилипчук // Українська музична енциклопедія. ― К.: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології, 2008. ― Т. 2. ― С. 444 – 445.
 16. Мацяк О. Нарис-малюнок О. Кобилянської «Під голим небом» як графіка словом / Ореста Мацяк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: зб. наук. праць. ― Чернівці: Рута, 2011. ― Вип.: 545 – 546: Слов’янська філологія. ¾ С. 90 – 93.
 17. Мацяк О. Кобилянська і Шопен: без імітації / Ореста Мацяк // Парадигма: зб. наук. праць. ― Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. ― Вип. 7. ― С. 221 – 230.
 18. Мацяк О. «Лісова пісня» Лесі Українки ⸻ музика як онтологія / Ореста Мацяк // Музична фактура літературного тексту: інтермедіальні студії / за ред. Світлани Маценки. ⸻ Львів: Апріорі, 2017. ⸻ С. 75 – 78.
 19. Мацяк О. Портретна новела Василя Стефаника / Мацяк О. // Василь Стефаник в українському та світовому соціокультурному просторі: доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., присвяченої 150-річчю від дня народження В. Стефаника (Львів, 25-26 червн. 2021 р.). – 2021. – С. 112-116.
 20. Мацяк (Баса) О. Експресіоністичні портрети Василя Стефаника: візуалізація / Мацяк (Баса) О., Бомко Л. // Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. – 2022. – № 17. – С. 230-236.
 21. Баса О. Інтермедіальний потенціал “Історії української літератури” Михайла Возняка / Баса О. // Літературознавчий дискурс і спадок Михайла Возняка: монографія. – 2023. – С. 47-49

Біографія

Народилася 11 червня 1972 року у Львові. У 1995 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Львівського національного (тоді – державного) університету імені Івана Франка за спеціальністю «українська мова і література». У 1995 – 1998 роках – аспірантка кафедри української літератури імені акад. М. Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1998 – 1999 роках – молодший науковий співробітник науково-дослідної частини Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1999 року – на кафедрі української літератури імені акад. М. Возняка: лаборант (1999-2004), старший лаборант (2004-2010), асистент за сумісництвом (2008-2010), доцент (з 2010). У 2006 році успішно захистила дисертацію «Синтез мистецтв у прозі Ольги Кобилянської: проблема самототожності письменниці» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!