ПАСТУХ Тарас

Посада: професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: taras.pastukh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

В сфері наукових зацікавлень: модерна українська поезія, сучасний літературний процес, теорія літератури.

Курси

Публікації

 • Мости Олега Лишеги. Львів: Піраміда, 2019. 192 с.
 • Київська школа поетів та її оточення (модерні стильові течії української поезії 1960–90-х років): монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 700 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Pastukh_Taras/Kyivska_shkola_poetiv_ta_ii_otochennia_moderni_stylovi_techii_ukrainskoi_poezii_196090-kh_rokiv.pdf?
 • Романи Івана Франка. – Львів: Каменяр, 1998.– 135с.
 • Роман “Місто” Валер’яна Підмогильного. Проблеми урбанізму та психологізму.– Луганськ: Книжковий світ, 1999.– 59 с.
 • Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою “Semper tiro”). Серія «Дрібненька бібліотека». – Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 2003. 82 c.

Статті:

Автор понад 120 наукових публікацій з історії української літератури, літературної критики, теорії літератури, порівняльного літературознавства.

 1. Пастух Т. Людина в буттєвих обріях часу («Путина» Бориса Петровича та «Щоденний жезл» Євгена Пашковського) Білорусько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії само- ідентифікації населення: монографія / відп. ред. Іван Патер; упоряд.: Олег Муравський, Михайло Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2021. C. 327–337. (Колективна монографія вийшла 2023 р.)
 2. Пастух Т.  Про воду, шукання та німб кольору на полотні [передмова], Людмила Лобода, Живопис, упор. А.Кісь, І.Завалій, Київ [ArtHuss] 2023, c. 9–24.
 3. Поезія в час війни (ІІІ) Збруч. 2022 – 10 жовтня  URL: https://zbruc.eu/node/113426
 4. Шляхи рецепції віршів Шевченка. Україна, культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2020. № 33. С. 465‒479. URL: https://www.inst-ukr.lviv.ua/download.php?portfolioitemid=379
 5. Образ Європи в сучасній українській прозі. Ідея Європи в суспільному дискурсі сучасної України: монографія. Львів, 2019. С.77‒102. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Avtorskyi_kolektyv/Ideia_Yevropy_v_suspilnomu_dyskursi_suchasnoi_Ukrainy_monohrafiia.pdf?
 6. Вибирати й оцінювати (ще раз про літературну критику). Слово і Час. 2014. № 11. С. 119–121.
 7. Вольове епічне слово Євгена Пашковського (за романом “Щоденний жезл”). «Слово, яке тебе обирає». Збірник на пошану професора Володимира Моренця. Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2013. С. 204–222.
 8. Проблеми мімезису в модерному мистецтві. Той, хто відродив Могилянку. Збірник до 60-ліття В’ячеслава Брюховецького. – Київ: Вид. дім “Києво- Могилянська академія”, 2007. С.475–493.
 9. Іпостасі традиції. Бахмутський Шлях. 2006. № 3–4. – С.160–170.
 10. Ліричне Я у поетичному тексті. Парадигма. 2004. С. 117–135.
 11. Психологічний напрям у літературознавстві та Іван Франко. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. 2003. № 32. С.160–173.
 12. Гра у поетичній творчості (на матеріалі поезії В.Голобородька “Конвалії”). Дивослово. 2002. № 6. С.11–12.
 13. Ліричне осягнення історії. Роман М.Вінграновського “Северин Наливайко”. Дзвін. 1999. №10–12.

Біографія

Народився 5 листопада 1971 р. у м. Луганську. 1993 р. закінчив філологічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Романи Івана Франка”. 1996–2004 рр. перебував на посадах молодшого, наукового та старшого наукового співробітника Інституту франкознавства ЛНУ ім. І.Франка. 2004–2006 рр. працював на посаді доцента кафедри української літератури ЛНУ ім. Івана Франка. 2006–2010 рр. навчався в докторантурі ЛНУ ім. І.Франка. У 2008–2009 рр. як стипендіат дослідницької програми Фулбрайта стажувався в Університеті Південної Флориди (США). 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему “Модерні стильові течії української поезії 1960―90-х років (Київська школа та її оточення)”. З 2011 р. по 2017 р. на посадах доцента, а згодом – професора кафедри української літератури ЛНУ ім. І.Франка. Від 2018 р. працює в Інституті українознавства ім. Івана Крипʼякевича НАН України на посаді завідувача відділу української літератури. Автор понад 100 публікацій (монографії, брошури, статті, рецензії, переклади, інтерв’ю, передмови). Упорядкував та підготував примітки до низки літературно-художніх видань.

Нагороди

2011 рік –  лауреат обласної премії ім.М.Возняка в галузі літературознавства, критики та перекладів.

2014 рік – лауреат літературної премії в галузі критики ім. О.Білецького.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!