Українська поезія часу російсько-української війни початку ХХІ століття

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814професор ПАСТУХ ТарасФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ФЛу-41професор ПАСТУХ Тарас
ФЛу-42професор ПАСТУХ Тарас
ФЛу-43професор ПАСТУХ Тарас
ФЛу-44професор ПАСТУХ Тарас

Опис курсу

У спецкурсі розкриваєються провідні тенденції та здобутки українськоїпоезії під час російсько-української війни початку ХХІ століття.

Мета курсу. Спецкурс передбачає ознайомлення з українськоюп оезією, яка пишеться в час війни. Таке ознайомленняп ередбачає простеження основних ідейно-смислових тенденцій та естетичних конфігурацій відповідного образногот екстуального поля. Читання поетичних творівз дійсюватиметься у належному філософсько-естетичномуо симсленні.

Цілі курсу. Ознайомити студентів із українською поезією часу війни. Розкрити основні тенденції та ключові постатів ідповідного поетичного письма. Представити визначальні складові постання цієї поезії, її стильові конфігурації та явні чип риховані інтенції.

Рекомендована література

1. Арістотель. Політика. Київ: Основи, 2003. 239 с.
2. Бжезінський З. Велика шахівниця. Львів; Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. 236 с.
3. Весна озброєна: антологія воєнної лірики / упорядк. М.Сидоржевський. Київ: Ліра -К, 2022. 304 с.
4. Війна 2022: Есеї, поезія, щоденики / упор. В.Рафєєнко. Львів: ВСЛ, 2022. 440 с.
5. Клаузевіц К. Природа війни. Харків: Віват, 2018. 415 с.
6. Ніцше Ф. Так казав Заратустра; Жадання влади. Київ: Основи, 1993. 415 с.
7. Пастух Т. Поезія в час війни Збруч. 2022 – 27 травня. URL: https://zbruc.eu/node/112014
8. Пастух Т. Поезія в час війни (ІІ) Збруч. 2022 – 27 липня. URL: https://zbruc.eu/node/112646
9. Пастух Т. Поезія в час війни (ІІІ) Збруч. 2022 – 10 жовтня URL:https://zbruc.eu/node/113426
10. Поезія без укриття: антологія / упорядк. Н.Гамазій. Брустури: Дискурсус, 2022. 240 с.
11. Пухонська О. Поза межами бою. Дискурс війни в сучасній літературі. Брустури: Дискурсус, 2022. 288 с.
12. Світова гибридна війна: український фронт / за ред. В.Горбуліна. Київ: Фоліо, 2017. 496 с.
13. Томпсон Е. М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. Київ: Основи, 2006. 368 с.
14. Юнґер Е. Війна як внутрішнє переживання. Київ: Стилет і стилос, 2022. 136 с.
15. Ціцерон М. Т. Про державу; Про закони; Про природу богів. Київ: Основи, 1998. 476 с.
16. Фещук В. Мій бог формує всю ніч батальони: нова поезія про війну. Читомо 2022 – 1 березня. URL: https://chytomo.com/mij-boh-formuie-vsiu-nich-bataljonynova-poeziia-pro-vijnu/
17. Фукуяма Ф. Ідентичність: Потреба в гідності і політика скривдженості. Київ: Наш формат, 2020. 192 с.

 

Силабус:

Завантажити силабус