АСІЇВ Любослава

Посада: доцент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика, заступник декана філологічного факультету з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: luboslava.asiyiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

фонетика; морфонологія; синтаксис, культура мови

Курси

Публікації

Біографія

Народилася у 1966 року в м. Львові. Закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка в 1988 р. У 1988-1993 рр. – учитель української мови та літератури середніх шкіл №№7, 89 м. Львова. У 1993 – 1996 рр. навчалася в аспірантурі. З 1996 до 2002 року – асистент кафедри української мови філологічного факультету Львівського університету. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію “Морфонологічні явища у прикметниках сучасної української літературної мови”. Спеціальність: 10.01.02 – українська мова З 2002 року – доцент кафедри української мови. Відмінник освіти України.

Методичні матеріали

Фонетика і фонологія української мови. Збірник практичних, тестових і контрольних завдань. – Львів, 2015. – 300 с. (у співавторстві).

Любослава Асіїв. Курсова робота з українського мовознаства. Методичні вказівки до написання та вимоги до оформлення курсової роботи для здобувачів ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі освіти 03 Гуманітарні науки спеціальності 035 Філологія (спеціалізація 035.01 Українська мова та література) і 014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Львів, 2023. 86с.

Асіїв Л.В., Купчинська З.О. Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.01 Українська мова та література (освітня програма “Українська мова та література”). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 43с.

Купчинська З.О., Асіїв Л.В. Виробнича (переддипломна) практика: методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.01 – Українська мова та література. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 16 с.

Купчинська З.О., Микитюк В.І., Асіїв Л.В. Магістерський семінар: методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні наукиза спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.01 – Українська мова та література. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 20 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!