СУС Ірина

Посада: асистент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Електронна пошта: sus.iryna@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

  • лексикологія
  • діалектологія
  • міжмовні контакти
  • лексикографія

Курси

Публікації

«Матеріялы до словарярусскаго» І. Лаврівського – важлива пам’ятка української, польської і німецької лексикографії. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. на честь 80-річчя з дня народження К. Галаса. Ужгород: УжНУ «Говерла», 2002. C. 207–214.

До характеристики рукописного українсько-польського словника  Й. Скоморовського. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2003. Вип. 30. С. 72–77.

Рукописний українсько-польський словник «Матеріялы до рускогословаря» Й. Скоморовського як джерело до вивчення українських говорів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2011. Вип. 25. С. 81–84.

Українська народнорозмовна мова в українсько-польсько-німецькому словнику «Матеріяли до словарярусскаго» І. Лаврівського. Українська мова в Галичині: історичний вимір. Серія «Історія мови» / відп. ред.: Я. Ісаєвич, М. Мозер, Н. Хобзей. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. С. 124–136.

Рукописні пам’ятки українсько-польської та польсько-української лексикографії у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: зб. наук. пр. 2011. Вип. 18. С. 380–393.

Українська лексика у чотиримовному «Словарі язика южно-русского 1834–1844» І. Вагилевича. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. пр. 2013. Вип. 18. C. 72–77.

Наукова, літературна та громадська діяльність Анни-Галі Горбач (за матеріалами листування з особистого архіву Горбачів відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника). Записки Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника: зб. наук. пр. 2014. Вип. 22.  С. 551–561.

Західнослов’янізми в українській діалектній лексиці рукописного українсько-польсько-німецького словника «Матеріялы до словарярусскаго (1822–1826)» Івана Лаврівського. Slavia Orientalis. Warszawa, 2015. T. 64. Nr. 1. P. 117–123.

Рукописний українсько-польський словник «Idyotyzmy» І. Вагилевича як пам’ятка української діалектної фразеографії. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. пр.  2016. Вип. 21: Ареалогія й ономастика. C. 141–145.

Лексикографічні пам’ятки української мови у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: зб. наук. пр. 2017. Вип. 25. C. 486–501.

До історії українсько-польської лексикографії першої половини ХІХ ст. Українська полоністика: наук. журнал ЖДУ ім. І. Франка.  2020. Т. 17. С. 9–18. DOI: https://doi.org/10.35433/2220-4555.17.2020.fil-2

Епістолярна спадщина Василя Стефаника у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника. Василь Стефаник в українському та світовому соціокультурному просторі: зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., присвяченій 150-річчю з дня народження письменника (Львів, 25 червня 2021 р.). С. 81–87.

Характеристика українсько-польської пам’ятки притекстової лексикографії ХІХ ст.: «Словарь О. Марковича та Д. Каменецького». Українська полоністика: наук. журнал ЖДУ ім. І. Франка. 2022. Т. 20. С. 53–61.

Гуцульські лексикони (1880–1881 рр.) Яна Ґреґоровича. Українська полоністика: наук. журнал ЖДУ ім. І. Франка. 2023. Т. 21. С. 46–54.

 

Біографія

Народилася в м. Львові. У 1993 р. закінчила українське відділення філологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка.

У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію «Українсько-польська і польсько-українська лексикографія ХІХ століття в україністичному вимірі», спеціальність 10.02.01 – українська мова. З вересня 2022 р. – асистент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!