КУХАРЧИШИН Марія

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Електронна пошта: mariya.kukharchyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси – термінологія, українська мова за професійним спрямуванням, навчання української мови як іноземної.

Курси

Публікації

1. Біологічна термінологія як джерело збагачення української мови // Korean Journal of Ukrainian Studies (Vol. 2/2021). Р. 15-25.

2. Семантична деривація в українській біологічній термінології. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. 

3. Метафора в біологічній терміносистемі (українсько-польські паралелі) // Studia Ukrainica Posnaniensia. Poznan, 2019. Zesz. VІІ (2). Р. 55–63.

4. Міжгалузева термінологічна кореляція у процесі транстермінологізації (на матеріалі біологічної терміносистеми) // Термінологічний вісник: зб. наук. пр. Київ: Інститут української мови НАНУ, 2019. Вип. 5. С. 246–253.

5. Фахова лексика в художньо-публіцистичному тексті (на матеріалі роману Ліни Костенко “Записки українського самашедшого” // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2016. Вип. 63. С. 248–253.

6. Транстермінологізація як чинник динаміки біологічної терміносистеми // Лінгвістичні дослідження. 2016. Вип. 41. С. 155–160.

7. Термінологізація загальновживаної лексики як спосіб номінації у
біологічній терміносистемі // Тенденції розвитку української лексики та граматики.
Варшава – Івано-Франківськ. 2016. Ч. 3. С. 28–35.

8. Семантична модифікація українських біологічних термінів у процесі детермінологізації // Термінологічний вісник: зб. наук. пр.: у 2-х ч. Київ: Інститут української мови НАНУ, 2015. Вип. 3 (2). С. 117–124.

9. Детермінологізація як джерело поповнення української загальнолітературної мови (на матеріалі біологічної термінології) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2015. № 18. Т. 1. С. 12–15.

10. Українська біологічна термінологія в аспекті семантичної деривації // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми української термінології”. 2015. № 817. С. 60–64.

11. Опрацювання біологічної лексики в іншомовній аудиторії // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів, 2014. Вип. 10. С. 99–105.

12. Терміни-словосполучення в українській біологічній термінології
// Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми
української термінології”. 2014. № 791. С. 43–48.

 

Біографія

У 2008-2013 роках – студентка українського відділення філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2013 по 2016 рік – аспірантка кафедри українського прикладного мовознавства у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2021 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантична деривація в українській біологічній термінології» (науковий керівник – проф. Кочан І.М.). З 2021 року працює на кафедрі українського прикладного мовознавства.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!