КУХАРЧИШИН Марія

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Електронна пошта: mariya.kukharchyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси – термінологія, українська мова за професійним спрямуванням, навчання української мови як іноземної.

Курси

Публікації

  1. Кухарчишин М. І. Комп’ютерна метафора в українській біологічній термінології. Термінологічний вісник: Збірник наукових праць / Відп. ред. І.А. Казимирова. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2023. Вип. 7. С. 199–206.
  2. Кухарчишин М. І. Метонімні номінації в сучасній українській біологічній термінології. Korean Journal of Ukrainian Studies. Vol. 3. 2022. Р. 1–10.
  3. Кухарчишин М. І. Репрезентація термінолексики, утвореної способом семантичної деривації в чужомовній авдиторії. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів, 2022. Вип. 16. С. 92–100.
  4. Кухарчишин М. І. Стилістична трансформація біологічної термінолексики в сучасних ЗМІ. Культура слова. 2022. Вип. 96. С. 208–218.
  5. Кухарчишин М. І. Біологічна термінолексика як складник реєстру загальномовних тлумачних словників. В: Термінна та діалектна лексикографія: контекст сьогодення / Литвин О. Г., Комова М. В., Харчук Л. В., Кухарчишин М. І., Гнатюк М. В. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. С 122–154.
  6. Біологічна термінологія як джерело збагачення української мови // Korean Journal of Ukrainian Studies (Vol. 2/2021). Р. 15-25.
  7. Семантична деривація в українській біологічній термінології. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. 
  1. Метафора в біологічній терміносистемі (українсько-польські паралелі) // Studia Ukrainica Posnaniensia. Poznan, 2019. Zesz. VІІ (2). Р. 55–63.
  2. Міжгалузева термінологічна кореляція у процесі транстермінологізації (на матеріалі біологічної терміносистеми) // Термінологічний вісник: зб. наук. пр. Київ: Інститут української мови НАНУ, 2019. Вип. 5. С. 246–253.
  3. Фахова лексика в художньо-публіцистичному тексті (на матеріалі роману Ліни Костенко “Записки українського самашедшого” // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2016. Вип. 63. С. 248–253.
  4. Транстермінологізація як чинник динаміки біологічної терміносистеми // Лінгвістичні дослідження. 2016. Вип. 41. С. 155–160.
  5. Термінологізація загальновживаної лексики як спосіб номінації у
   біологічній терміносистемі // Тенденції розвитку української лексики та граматики.
   Варшава – Івано-Франківськ. 2016. Ч. 3. С. 28–35.
  6. Семантична модифікація українських біологічних термінів у процесі детермінологізації // Термінологічний вісник: зб. наук. пр.: у 2-х ч. Київ: Інститут української мови НАНУ, 2015. Вип. 3 (2). С. 117–124.
  7. Детермінологізація як джерело поповнення української загальнолітературної мови (на матеріалі біологічної термінології) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2015. № 18. Т. 1. С. 12–15.
  8. Українська біологічна термінологія в аспекті семантичної деривації // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми української термінології”. 2015. № 817. С. 60–64.
  9. Опрацювання біологічної лексики в іншомовній аудиторії // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів, 2014. Вип. 10. С. 99–105.
  10. Терміни-словосполучення в українській біологічній термінології
   // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми
   української термінології”. 2014. № 791. С. 43–48.

 

 

Біографія

У 2008-2013 роках – студентка українського відділення філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2013 по 2016 рік – аспірантка кафедри українського прикладного мовознавства у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2021 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантична деривація в українській біологічній термінології» (науковий керівник – проф. Кочан І.М.). З 2021 року працює на кафедрі українського прикладного мовознавства.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!