ШУМЕЙКО Оксана

Курси

Публікації

  1. Кобасяр О. Кольоросимволіка в сучасних дослідженнях (на матеріалі української календарно-обрядової поезії). Vivat academia: зб. наук. праць. Вип. 5. Львів, 2021. С. 75–82.
  2. Шумейко О. Фольклористичні напрацювання Михайла Возняка в дискурсі української науки. Закарпатські філологічні студії. Вип. 32. 2023. С. 217–224
  3. Шумейко О. Академік Михайло Возняк як дослідник дум. Народознавчі зошити. №1 (175). 2024. С. 211–219.
  4. Шумейко О. Діячі української фольклористики в оцінках Михайла Возняка: “Руська трійця”. Актуальні питання гуманітарних наук. № 72. 2024. С. 229 – 236.

Біографія

2018 року з відзнакою закінчила магістратуру філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2019 року аспірантура кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси.