МАЗУРИК Данута

Посада: член Національної комісії зі стандартів державної мови, доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Електронна пошта: danuta.mazuryk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Сфера наукових зацікавлень: неологія, неографія, навчання української мови як іноземної, стандартизація і сертифікація української мови.

Курси

Публікації

Підручник

 1. Українська мова для іноземців. Крок за кроком [Підручник] / художн.-оформлювач В.М.Карасик. – Харків: Фоліо, 2017. – 288 с.: іл.

Словник

 1. Нове в українській лексиці: Словник-довідник. – Львів: Світ, 2002. – 130 с.

Посібник

 

 1. Стандарт Львівського національного університету з української мови як іноземної (рубіжний рівень – В1) – Львів, Вид. ЛНУ ім. Івана Франка, 2012 – 24 с.

 

Статті:

 1. Волюнтативна функція політичної метафори // Мова та її функціонування: Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 25. – Львів, 1995. – С.10–13.
 2. Лексичні інновації 90-х років ХХ ст. в системі української мови // Українська філологія. Школи, постаті, проблеми. Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Ч. ІІ. – Львів, 1999. – С.156–163.
 3. Сучасні тенденції в оновленні лексики української літературної мови // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 29. – Львів, 2000. – С.177–182.
 4. Поетичні оказіоналізми сучасності // Культура слова. – Вип. 53–54. – К., 2000. – С.103–107.
 5. Продуктивність суфіксального творення неологізмів-іменників у сучасній українській мові // Актуальні проблеми українського словотвору. Зб. статей. / За ред. Василя Грещука. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С.292–302.
 6. Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст.) Автореферат дис. … канд. філол. наук. – Львів, 2002. – 20 с.
 7. Нормативне оцінювання нових слів у сучасній українській літературній мові // Збірник праць і матеріалів на пошану професора Івана Ковалика. – Львів, 2003. – С. 161–165.
 8. Новітні запозичення в сучасній українській літературній мові (питання доцільності та способи адаптації) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 30. – Львів, 2003. – С.205–212.
 9. Українська неологічна традиція // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 34. – Ч.І. – Львів, 2004. – С.219–225.
 • Способи визначення рівня володіння українською мовою як іноземною // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. Ч.ІІ . Львів, 2006. – с.111–115.
 1. Комплексний тест як різновид проміжного контролю знань // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів, 2006. Вип.1. С.39–41.

(у співавторстві – Віктор Кревс).

 • Використання ілюстративних дескрипторів Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (РРЄ) в курсі УМІ // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів, 2007. Вип. 2. С.66–71.
 • Державний стандарт з української мови для іноземців як засіб уніфікації навчальних вимог і результатів // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 46. Ч.І . Львів, 2009. – с. 224–228.
 • Так формуються традиції // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів, 2010. Вип.5 . С.219–222.
 • Державний стандарт з української мови як іноземної (від теорії до практики) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів, Вип. 5. С. 10–14.
 • Іспит з української мови як іноземної в контексті співпраці освітніх закладів України та Канади // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. –Вип. 6. – С. 82–91.

(у співавторстві – Віктор Кревс, Наталія Цісар (ЛНУ ім. Івана Франка), Маруся Петришин, Віталій Шиян (Альбертський університет, Канада))

 • Українська неологія (від традиції до школи) // Україноцентризм наукового сумління. Збірник праць на пошану професора Зеновія Терлака. – Львів. 2014 – С. 264–280.
 • Державний іспит з української мови як іноземної: вимоги та результати // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2015. – Вип.11. С.65–70.
 • Державний стандарт з української мови як іноземної в термінах // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2016. – Вип. 12. – С. 121–125.
 • Нові джерела українського мовотворення // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 63. – Львів, 2016. – С. 317–320.
 • Оказіональна деривація як засіб сучасного українського новотворення // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 64. – Львів, 2017. – С. 102–108.

 

 

Матеріали конференцій:

 1. Системна організація новотворів на рівні твірної основи // Словотвір як вияв динаміки мови. Матеріали наукової конференції, присвяченої пам’яті проф. Теодозія Возного. – Львів: ЛДУ, 1994. – С.19–20.
 2. Зміни в лексиці сучасної української літературної мови // Українська мова: з минулого в майбутнє // НАН України. Ін–т української мови: Матеріали наукової конференції на відзначення 200–річчя виходу в світ “Енеїди” І.Котляревського. – К., 1998. – С.152–154.
 3. Метафоризація політичної мови // Проблеми утвердження і функціонування державної мови в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К., 1998. – С.103–105.
 4. Способи словотвірної адаптації новітніх запозичень у сучасній українській літературній мові // Матеріали Всеукраїнської конференції “Нові тенденції в розвитку мови: аспекти перекладу”. – Львів, 2002. – С.45–51.
 5. Диференційоване навчання студентів-іноземців у групі з різним рівнем навичок до оволодіння українською мовою // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Підготовчі факультети в сучасних умовах: традиції й новації в навчанні іноземних студентів…”. – Харків, 2003. – С.17–19. (у співавторстві – Віктор Кревс).
 6. Державний стандарт з української мови: від теорії до практики // Мова як іноземна: проблеми сертифікації за європейськими стандартами. Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 23–24 квітня 2009 р.) – Львів, 2010. – с.34–37.

 

Тези доповідей:

 1. До питання про визначення рівня володіння українською мовою як іноземною // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика навчання іноземних студентів у сучасних умовах”. – Донецьк, 2003. – С.30–32

(у співавторстві – Віктор Кревс, Вікторія Мельник-Андрущук).

Біографія

Народилася у м. Бориславі Львівської області. У 1991 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Упродовж 2002 – 2013 років працювала викладачем підготовчого відділення для іноземних громадян Львівського національного університету. З 2013 року – доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2020 року – член Національної комісії з стандартів державної мови.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!