МАЗУРИК Данута

Посада: член Національної комісії зі стандартів державної мови, доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Електронна пошта: danuta.mazuryk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: philology.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • неологія
 • неографія
 • навчання української мови як іноземної
 • стандартизація і сертифікація української мови.

Курси

Публікації

Підручник

Рецензія на підручник:     Мацюк Зоряна «І чужому научайтесь…» : Данута Мазурик. Українська мова для іноземців. Крок за кроком. – Харків : Фоліо, 2017. – 288 с. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 69. Хорватистика : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 341–354.

Словник

 • Нове в українській лексиці: Словник-довідник. – Львів: Світ, 2002. – 130 с.

Посібник

 • Українська мова за професійним спрямуванням : зб. тестових завдань / уклад.З.Мацюк, Д.Мазурик, Н.Станкевич та ін.: за заг. ред. проф. І. Кочан. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 174 с. (у співавторстві)
 • Стандарт Львівського університету «Українська мова як іноземна»: рівні загального володіння(у співавторстві). – Львів, 2018. -107 с.
 •  Українська мова як іноземна. Стандартизовані вимоги. Рівні володіння українською мовою як іноземною А1–С2. Зразки сертифікаційних завдань: посібник.– К.: Фірма «ІНКОС», 2020.–186 с. (у співавторстві).Стандарт Львівського національного університету з української мови як іноземної (рубіжний рівень – В1) – Львів, Вид. ЛНУ ім. Івана Франка, 2012 – 24 с.

Статті:

Матеріали конференцій:

 • Системна організація новотворів на рівні твірної основи // Словотвір як вияв динаміки мови. Матеріали наукової конференції, присвяченої пам’яті проф. Теодозія Возного. – Львів: ЛДУ, 1994. – С.19–20.
 • Зміни в лексиці сучасної української літературної мови // Українська мова: з минулого в майбутнє // НАН України. Ін–т української мови: Матеріали наукової конференції на відзначення 200–річчя виходу в світ “Енеїди” І.Котляревського. – К., 1998. – С.152–154.
 • Метафоризація політичної мови // Проблеми утвердження і функціонування державної мови в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К., 1998. – С.103–105.
 • Способи словотвірної адаптації новітніх запозичень у сучасній українській літературній мові // Матеріали Всеукраїнської конференції “Нові тенденції в розвитку мови: аспекти перекладу”. – Львів, 2002. – С.45–51.
 • Диференційоване навчання студентів-іноземців у групі з різним рівнем навичок до оволодіння українською мовою // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Підготовчі факультети в сучасних умовах: традиції й новації в навчанні іноземних студентів…”. – Харків, 2003. – С.17–19. (у співавторстві – Віктор Кревс).
 • Державний стандарт з української мови: від теорії до практики // Мова як іноземна: проблеми сертифікації за європейськими стандартами. Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 23–24 квітня 2009 р.) – Львів, 2010. – с.34–37.

 Тези доповідей:

 • До питання про визначення рівня володіння українською мовою як іноземною // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика навчання іноземних студентів у сучасних умовах”. – Донецьк, 2003. – С.30–32 (у співавторстві – Віктор Кревс, Вікторія Мельник-Андрущук).

Біографія

Народилася у м. Бориславі Львівської області. У 1991 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Упродовж 2002 – 2013 років працювала викладачем підготовчого відділення для іноземних громадян Львівського національного університету. З 2013 року – доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2020 року – член Національної комісії зі стандартів державної мови.

Нагороди

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Наказ МОН України від 13.02.2023 р. №43-к

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!